Aikataulu


eTIMSS 2019 -tut­ki­muk­sen ai­ka­tau­lu

TIMSS-tutkimukset järjestetään neljän vuoden välein. Kukin TIMSS-tutkimus kestää 4 vuotta. eTIMSS 2019 -tutkimuksen aikataulu on seuraava:

  • 2017: Esikokeen valmistelu (mm. koemateriaalien kääntäminen ja kulttuurinen sovittaminen, kouluotannat)
  • 2018: Esikoe, jossa testataan koemateriaaleja ja kehitetään toimintatapoja
  • 2019: Päätutkimus
  • 2020: Tulosten kansainvälinen julkaiseminen joulukuussa.