Aikataulu


TIMSS 2023 -tut­ki­muk­sen ai­ka­tau­lu

TIMSS-tutkimukset järjestetään neljän vuoden välein. Kukin TIMSS-tutkimus kestää 4 vuotta. TIMSS 2023 -tutkimuksen aikataulu on seuraava:

  • 2021: Esikokeen valmistelu (mm. koemateriaalien kääntäminen ja kulttuurinen sovittaminen, kouluotannat)
  • 2022: Esikoe, jossa testataan koemateriaaleja ja kehitetään toimintatapoja
  • 2023: Päätutkimus
  • 2024: Tulosten kansainvälinen julkaiseminen joulukuussa.