Toteutus


Kuka to­teut­taa TIMSS-tut­ki­muk­set?

Kansainvälinen tutkimusorganisaatio:

TIMSS-hanketta johtaa TIMSS and PIRLS International Study Center Bostonin yliopistosta. Kansainväliseen tutkimuskonsortioon kuuluvat lisäksi IEA:n Sekretariaatti, joka sijaitsee Alankomaissa, sekä IEA:n Data Processing and Research Center Hampurista.

Tekijät Suomessa:

Suomessa TIMSS-tutkimushankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, ja Kansainvälisen arvioinnin tutkimustiimiä johtaa apulaisprofessori Juhani Rautopuro. TIMSS-tutkimuksen kansallisena koordinaattorina sekä luonnontieteiden asiantuntijana toimii yliopistotutkija Jouni Vettenranta ja matematiikan asiantuntijana projektitutkija Jenna Hiltunen. Lisäksi tutkimuksessa ovat mukana yliopistotutkija Kari Nissinen, suunnittelija Eija Puhakka, projektisihteeri Suvi Lähteinen ja projektitutkija Jenni Kotila. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.