Aiemmat tulokset

  

Nel­jäs­luok­ka­lais­ten osaa­mi­nen lä­hes 50 maan ver­tai­lus­sa

11.12.2012 julkaistut TIMSS- ja PIRLS-raportit sekä tiedote

  • Neljännen luokan raportti
    ENEMMÄN ILOA OPPIMISEEN
    Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen
  • Kahdeksannen luokan raportti
    OPPIJALÄHTÖISTÄ PEDAGOGIIKKA ETSIMÄÄN
    Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen

Painettujen versioiden tilaaminen (Jyväskylän yliopiston verkkokauppa)