etusivukoe-timss

TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) arvioidaan 4. luokan ja 8. luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. TIMSS:ssä osaamisen arviointi pohjautuu PISA:an verrattuna vahvemmin osallistujamaiden matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmiin. Tutkimuksia koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein: 1995, 1999, 2003, 2007 ja 2011. Suomi oli mukana vuoden 1999 sekä vuoden 2011 tutkimuksissa sekä 4.- että 8.-luokkalaisten osalta. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuvat Suomesta ainoastaan 4. luokan oppilaat.

Mikä on TIMSS-hankkeen tarkoitus?

TIMSS-hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmää sekä matematiikan ja luonnontieteiden opetusta osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan hanke, joka tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä koulujen, päätöksentekijöiden, vanhempien, oppilaiden ja muiden koulun kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin.

                                                                                    timss1.jpg