Mitä arvioidaan?

Kuva

TIMSS-tutkimuksen tausta-aineisto

*Ensyklopedia: Kuvaus matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen järjestämisestä jokaisessa osallistujamaassa
*Oppilaskysely: Mm. oppilaan koti- ja kouluympäristö, koulun opiskeluilmapiiri, oppilaiden asenteet matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan
*Kysely vanhemmille (4.lk): Mm. vanhempien tausta, lapsen oppimiskokemukset ennen koulua, vanhempien mielipiteet koulunkäynnistä
*Opettajakysely: Mm. opettajan tausta, oppiaineiden opetus- ja opiskeluympäristö, oppiaineissa opiskellut sisällöt
*Koulukysely: Mm. oppilasmäärä, opetusaika, resurssit ja teknologinen varustus, opiskeluilmapiiri, opettajisto, rehtorin rooli

Mitä TIMSSissä arvioidaan?

Matematiikan sisältöalueet
- 4. luokka: Luvut ja laskutoimitukset, Geometriset muodot ja mittaaminen, Tietoaineiston käsittely
- 8. luokka: Luvut ja laskutoimitukset, Algebra, Geometria, Tilastot ja todennäköisyys

Luonnontieteiden sisältöalueet
- 4. luokka: Elollinen luonto, Fyysinen luonto, Maapallo
- 8. luokka: Biologia, Kemia, Fysiikka, Maantieto

Kognitiivinen luokitus molemmilla aine-alueilla (kolme tasoa):
- Tiedot ja taidot
- Soveltaminen
- Päätteleminen