Koulutuksen tutkimuslaitos

kuva1

PISAssa tutkitaan sitä, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä.

PISA - Suomen menestystarina

Suomi on vuodesta toiseen ollut PISA-tutkimuksen kärkeä. PISA on kuitenkin paljon muutakin kuin maiden laittamista paremmuusjärjestykseen. PISA tuottaa tietoa, joka tukee koulutuksen ja opetuksen kehittämistä sekä auttaa koulutuspoliittista päätöksentekoa niin Suomessa kuin muissakin osallistujamaissa.

PISA 2012 -päätutkimus toteutettiin kouluissa huhtikuussa 2012 ja ensitulokset julkistettiin joulukuussa 2013. PISA 2012 keskittyi matematiikan osaamiseen. Uutena alueena oli tietokonepohjainen ongelmanratkaisu, jonka tulokset julkistettiin 1.4.2014. Suomessa tutkimuksessa oli mukana noin 300 koulua ja lähes 9000 oppilasta. Seuraava PISA-tutkimus on vuonna 2015 ja sen pääalueena on luonnontiede.

Suomen PISA-menestyksen syistä on ilmestynyt kansainväliseen käyttöön tarkoitettu kirja, joka perustuu vuoden 2003 tuloksiin. Se on saatavissa sekä verkosta että painettuna.

Jaa |
Yhteystiedot