Koulutuksen tutkimuslaitos

kuva1

PISAssa tutkitaan sitä, miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä.

PISA - Suomen menestystarina

Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoiman PISA 2015 -tutkimuksen tulokset julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla www.minedu.fi/pisa 6.12.2016.


Suomi on vuodesta toiseen ollut PISA-tutkimuksen kärkeä. PISA on kuitenkin paljon muutakin kuin maiden laittamista paremmuusjärjestykseen. PISA tuottaa tietoa, joka tukee koulutuksen ja opetuksen kehittämistä sekä auttaa koulutuspoliittista päätöksentekoa niin Suomessa kuin muissakin osallistujamaissa.

Yhteystiedot