PISA 2025

PISA-tutkimus palaa kolmen vuoden sykliin ja seuraava tutkimus on PISA 2025. Se rakentuu huhti-toukokuussa 2024 tehtävästä esikokeesta ja keväällä 2025 toteutettavasta pääkokeesta. PISA-tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston (Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI) sekä Tampereen korkeakouluyhteisön (Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta) muodostama konsortio. PISA-tutkimuksen kansallinen keskus on Koulutuksen tutkimuslaitoksella Jyväskylässä. Esikokeeseen osallistuu Suomessa noin 2800 15-vuotiasta oppilasta yhteensä 40 koulusta. Tutkimus toteutaan kokonaisuudessaan tietokoneilla online-toteutuksena.

Esikokeesta saadaan arvokasta tietoa uusista tehtävistä ja arviointitavoista. Tämän perusteella valitaan pääkokeen tehtävät ja laaditaan tehtävien vaikeustasot. PISA-tutkimuksen esikokeen aineistonkeruita tehdään vuoden 2024 aikana kaikissa noin 90 osallistujamaassa maaliskuusta syyskuun loppuun. Päätutkimus tehdään vuoden 2025 aikana ja tämän jälkeen aineistoa analysoidaan ja raportoidaan, siten että tulokset ovat julkistettavissa syksyn 2026 aikana Tällöin julkistetaan myös Suomen osalta tutkimuksen ensitulokset.

Pääarviointialueena on tällä kierroksella luonnontieteet. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnontieteiden arvioimiseen laaditaan uusi viitekehys sekä uusia tehtäviä. Luonnontieteiden alueella siirrytään adaptiiviseen arviointiin, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2018 lukutaidon arvioinnissa ja edelleen lukutaidon ja matematiikan arvioinnissa vuoden 2022 tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalle valikoituu ratkaistavaksi kokeen tekemisen aikana hänen osaamistaan parhaiten vastaavia tehtäviä ja tehtävien vaikeustaso määräytyy hänen aiempien vastaustensa perustella.

Tällä kierroksella PISA-tutkimuksessa tarjotaan ensimmäistä kertaa kansainvälisenä optiona mahdollisuus vieraan kielen osaamisen arviointiin. Arvioitava kieli on englanti. Suomi osallistuu tähän optioon yhdessä 22 muun osallistujamaan kanssa. Vieraan kielen arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaa Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Vieraan kielen osaamista arvioidaan laadittuun viitekehykseen pohjautuen kokonaisvaltaisesti, englannin kielen luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä puhumisen kautta. 

Vaihtuvana innovatiivisena alueena tällä kierroksella on digitaalinen oppiminen (Learning in Digital World). Alueelle on laadittu uusi viitekehys ja siihen liittyvät tehtävät. Digitaalisen oppimisen arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaa Tampereen korkeakouluyhteisö.