PISA 2021 -tutkimus siirtyy vuodella eteenpäin

Kevään pandemiatilanteen vuoksi PISA 2021 esikokeet jäivät tekemättä niin Suomessa kuin suuressa osassa muitakin tutkimukseen osallistuvia maita. Esikokeella on tärkeä merkitys uusien arviointitehtävien toimivuuden ja laadun varmistamisessa. Tämän vuoksi OECD päätti siirtää tutkimuksen pääkoetta vuodella eteenpäin. Näin ollen seuraava tutkimus on PISA 2022 ja sen esikoe järjestetään keväällä 2021.

Viime keväänä peruuntuneeseen Suomen esikokeeseen osallistuvat koulut ehdittiin valita ja niille siitä ilmoittaa, mutta  tutkimusta ei ehditty käynnistää.  Tarkoitus on, että tulevan kevään esikokeessa kouluotos säilyy samana. Eli kevään 2020 esikokeeseen osallistumaan valitut koulut osallistuvat kokeeseen keväällä 2021. Kouluihin ollaan vielä tarkemmin yhteydessä esikokeen tiimoilta tämän syksyn aikana. 

PISA 2022 -tutkimuksen sisältö ja tehtävät säilyvät samoina, kuin ne olivat vuoden 2021 tutkimuksessa. Taustakyselyosuuksiin lisätään koronapandemian vaikutuksia kartoittava osuus sekä oppilaiden että koulujen rehtoreiden vastattavaksi.