PISA 2022

Pisa-tutkimuksen seuraava kierros on jo käynnissä. Tutkimus siirtyi viime keväänä koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin ja on nyt PISA 2022. Se rakentuu huhti-toukokuussa 2021 tehtävästä esikokeesta ja keväällä 2022 toteutettavasta pääkokeesta. Esikokeeseen osallistuu noin 2900 ja 15-vuotiasta oppilasta. Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneilla. Esikokeesta saadaan arvokasta tietoa uusista tehtävistä ja arviointitavoista. Tämän kokemuksen perusteella valitaan pääkokeen tehtävät.

Pääarviointialueena on tällä kierroksella matematiikka. Tämä tarkoittaa sitä, että matematiikan arvioimiseen laaditaan uusia tehtäviä ja niiden osuus kokeesta on kaikista suurin.

Vaihtuvana innovatiivisena alueena on luovan ajattelun arviointi.