Koulutuksen tutkimuslaitos

Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus, jossa arvioidaan 4. luokan oppilaiden luetun ymmärtämistä. Tutkimuksia koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), ja ne toteutetaan viiden vuoden välein. Ensimmäinen PIRLS-tutkimus toteuttiin vuonna 2001. Suomi on osallistunut tutkimukseen vuosina 2011 ja 2016.

Mikä on PIRLS-hankkeen tarkoitus?Kuva

PIRLS-hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmää ja lukemisen opetusta osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan hanke, joka tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa luetun ymmärtämisen tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä koulujen, päätöksentekijöiden, vanhempien, oppilaiden ja muiden koulun kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin.

    Jaa |
    Yhteystiedot
    • Yliopistotutkija Kaisa Leino, kaisa.j.leino@jyu.fi, puh. 040 805 4810