Koulutuksen tutkimuslaitos

Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS

 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus, jossa arvioidaan 4. luokan oppilaiden luetun ymmärtämistä. Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein. Tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Ensimmäinen PIRLS-tutkimus toteuttiin vuonna 2001. Suomi on osallistunut tutkimukseen vuosina 2011 ja 2016. Seuraava PIRLS-tutkimus toteutetaan vuonna 2021. Suomessa tutkimukset on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

5.12.2017 julkaistut PIRLS 2016 -tutkimuksen tulokset

Esimerkkejä tehtävistä arvioinnin kuvauksessa.

PIRLS 2016 Encyclopedia - Osallistuneiden maiden koulutusjärjestelmiä ja lukutaidon opetusta kuvaileva tietokanta

Mikä on PIRLS-hankkeen tarkoitus?

PIRLS-hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmää ja lukemisen opetusta osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa luetun ymmärtämisen tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä koulujen, päätöksentekijöiden, vanhempien, oppilaiden ja muiden lukutaidon kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin. Tutkimus tarjoaa runsaasti tietoa esimerkiksi siitä, miten vanhemmat voivat tukea lapsensa lukutaidon kehittymistä. Se antaa myös paljon tietoa koulujen resursseista ja opetuksen keskeisistä sisällöistä.

    Jaa |
    Yhteystiedot
    • Yliopistotutkija Kaisa Leino, kaisa.j.leino@jyu.fi, puh. 040 805 4810