Toteutus


Kuka to­teut­taa PIRLS-tut­ki­muk­set?

Kansainvälinen tutkimusorganisaatio:

PIRLS-hanketta johtaa TIMSS and PIRLS International Study Center Bostonin yliopistosta. Kansainväliseen tutkimuskonsortioon kuuluvat lisäksi IEA:n Sekretariaatti, joka sijaitsee Alankomaissa, sekä IEA:n Data Processing and Research Center Hampurista. Mukana ovat myös National Foundation for Educational Research (NFER) Englannista, Statistics Canada ja Educational Testing Service (ETS) Yhdysvalloista.

Tekijät Suomessa:

Suomessa PIRLS-tutkimushankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksen kansallisena koordinaattorina toimii yliopistotutkija Kaisa Leino ja data managerina Eija Puhakka. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.