Toteutus


Kuka toteuttaa PIRLS-tutkimukset?

Kansainvälinen tutkimusorganisaatio:

PIRLS-hanketta johtaa TIMSS and PIRLS International Study Center Bostonin yliopistosta. Kansainväliseen tutkimuskonsortioon kuuluvat lisäksi IEA:n Sekretariaatti, joka sijaitsee Alankomaissa, sekä IEA:n Data Processing and Research Center Hampurista. Mukana ovat myös National Foundation for Educational Research (NFER) Englannista, Statistics Canada ja Educational Testing Service (ETS) Yhdysvalloista.

Tekijät Suomessa:

Suomessa PIRLS-tutkimushankkeen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksen kansallisena koordinaattorina toimii yliopistotutkija Kaisa Leino ja data managerina Eija Puhakka. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ketkä tutkimukseen osallistuvat?

Vuoden 2021 PIRLS-tutkimukseen osallistuu Suomessa 285 koulua, joista mukana on noin 9 900 neljännen luokan oppilasta. Tällä kierroksella tarkastellaan aiempaa tarkemmin ruotsinkielisten oppilaiden osaamista (yliotos), ja mukana onkin reilusti yli 2000 oppilasta ruotsinkielisistä kouluista. Lisäksi tutkimukseen osallistuvat oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, rehtorit sekä vanhemmat.