PIRLS-tutkimuksen tulokset

PIRLS 2021

 

Esimerkkejä tehtävistä arvioinnin kuvauksessa.

PIRLS 2021 Encyclopedia - Osallistuneiden maiden koulutusjärjestelmiä ja lukutaidon opetusta kuvaileva tietokanta

PIRLS 2016

Esimerkkejä tehtävistä arvioinnin kuvauksessa.

PIRLS 2016 Encyclopedia - Osallistuneiden maiden koulutusjärjestelmiä ja lukutaidon opetusta kuvaileva tietokanta

PIRLS 2011

Suomalaislapset menestyivät PIRLS 2011 -tutkimuksessa erinomaisesti: he sijoittuivat lukukokeessa jaetulle toiselle sijalle. Sen sijaan heidän lukemismotivaationsa ja sitoutumisensa lukemisen opetukseen olivat vertailumaiden heikoimpia.

Neljännen luokan raportti: ENEMMÄN ILOA OPPIMISEEN - Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälisten PIRLS 2011 ja TIMSS 2011 -tutkimusten tulokset http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5011-8

Tiedotetta koskevat kuviot ja taulukot

Painettujen versioiden tilaaminen (Jyväskylän yliopiston verkkokauppa)