Aikataulu

PIRLS 2021 -tutkimuksen aikataulu

PIRLS-tutkimukset järjestetään viiden vuoden välein. Kukin PIRLS-tutkimus kestää 5 vuotta. Vuoden 2021 PIRLS-tutkimuksen aikataulu on seuraava:

  • 2018-2019: Esikokeen valmistelu (mm. koemateriaalien kääntäminen ja kulttuurinen sovittaminen, kouluotannat)
  • 2020: Esikoe, jossa testataan koemateriaaleja ja kehitetään toimintatapoja
  • 2021: Päätutkimus
  • 2023: Tulosten kansainvälinen julkaiseminen keväällä