07.06.2018

Aikataulu

PIRLS 2016 -tutkimuksen aikataulu

PIRLS-tutkimukset järjestetään viiden vuoden välein. Kukin PIRLS-tutkimus kestää 5 vuotta. Vuoden 2016 PIRLS-tutkimuksen aikataulu on seuraava:

  • 2013-2014: Esikokeen valmistelu (mm. koemateriaalien kääntäminen ja kulttuurinen sovittaminen, kouluotannat)
  • 2015: Esikoe, jossa testataan koemateriaaleja ja kehitetään toimintatapoja
  • 2016: Päätutkimus
  • 2017: Tulosten kansainvälinen julkaiseminen joulukuussa

PIRLS2016.png