Tietosuojaseloste

PIRLS-tutkimuksen yhteydessä oppilailta kysytään heidän taustatietojaan, mielipiteitään koulunkäynnistä sekä mm. heidän harrastuksiaan. Hankkeessa on taustakyselyt myös tutkimukseen osallistuvia luokkia opettaville opettajille, koulujen rehtoreille sekä oppilaiden vanhemmille lasten varhaisista lukemiseen liittyvistä asioista. Taustakyselyjen avulla kerätyn tiedon perusteella tarkastellaan erilaisten kotiin ja kouluun liittyvien taustatekijöiden yhteyksiä oppilaiden osaamiseen.

Alla olevissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin, mitä asioita kyselyissä kysytään sekä kuinka kyselyihin liittyviä yksilöintitietoja käsitellään.

Kysely lukemaan oppimisesta

Opettajakysely

Oppilaskysely

Koulukysely