Skolansvarigas utbildning

Inbjudan till PISA 2022 -skolansvarigas utbildning

Inför genomförandet av PISA 2022 -studien ordnas utbildning för de skolansvariga och datoransvariga. I utbildningen genomgås i detalj uppgifterna för de skolansvariga och datoransvariga för PISA-studien. Under utbildningen bekantar vi oss också om det praktiska genomförandet av PISA-provtillfället, provapplikationen och de olika blanketterna som används under studiens genomförande.

Utbildningarna är organiserade i Teams som webbseminarier. Utbildningsstundens längd är 2 h 45 minuter inklusive ca. 15 minuters paus. Två liknande utbildningar kommer att hållas på finska och en utbildningseftermiddag på svenska. Anmäl dig till en av de utbildningar som passar dig bäst senast på fredagen den 18 mars 2022. Länken till utbildningen kommer att skickas via e-post efter anmälan.

Länk till anmälan för utbildningen: https://link.webropol.com/s/pisa22utbildning

Välkomna!

Utbildningarna är följande:

  • På svenska: fredag den 8 april kl. 12.15 - 15.00
  • På finska: tisdag den 29 mars kl. 12.15 - 15.00
  • På finska: torsdag den 31 mars kl. 9.00 - 11.45