Dataskyddsmeddelande för PISA studien

PISA-studiens personuppgiftsansvarig är undervisnings- och kulturministeriet. Pedagogiska forskningsinstitutet administrerar personregistret som är förknippad med PISA-studien på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Här finns personuppgiftsansvariges dataskyddsmeddelande för PISA 2022.