PISA 2015 -tutkimuksen yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun tulokset julkaistu

Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus 21.11.2017

PISA 2015 -tutkimuksessa arvioitiin jo aiemmin raportoitujen ydinalueiden (lukeminen,matematiikka ja luonnontieteet) lisäksi yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua. Koulutuksen arviointikeskus vastasi tämän sisältöalueen tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi Koulutuksen tutkimuslaitos. 

Lue koko tiedote: http://blogs.helsinki.fi/cea-arviointi/ajankohtaista/

Raportti:
Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S.,  Hautamäki, J. 2017. Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu PISA 2015 -tutkimuksessa. Suomen tulosten tarkastelua. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteistoiminnallinen-ongelmanratkaisu-pisa2015-tutkimuksessa_-_suomen-tulosten-tarkastelua.pdf