Oma linja -infopaketti 2: Ongelmia oppimistuloksissa (Oma linja -hanke 12.12.2016)

 • Oma linja -infopaketti 2: Ongelmia oppimistuloksissa on ilmestynyt.
  Oppilaat saavat eri kouluissa arvosanoja erilaisin perustein. Tämä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan, kun he hakevat toisen asteen koulutukseen.
  Lisäksi oppimistulokset ovat erilaisia eri puolilla maata. Heikoimmat oppimistulokset keskittyvät esimerkiksi Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Lounais-Suomen rannikolle ja pääkaupunkiseudun itäosaan. 

  Infopaketti perustuu seuraaviin tutkimusartikkeleihin: 
  • Harju-Luukkainen, Vettenranta et al. (2016): Differences between students' PISA reading literacy scores and grading for mother tongue and literature at school: A geostatical analysis of the Finnish PISA 2009 data. Education inquiry. (http://dx.doi.org/10.3402/edui.v7.29413)
  • Vettenranta, Jouni (2015): Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa.
  • Hildén, Ouakrim-Soivio, Rautopuro (2016): Kaikille ansionsa mukaan? Perusopetuksen päätösarvioinnin yhdenmukaisuus Suomessa. Kasvatus 4/2016. 
Lisätietoja: www.omalinja.fi