Maahanmuuttajataustaisten nuorten matematiikkaosaaminen selkeästi muita oppilaita heikompaa (tiedote 8.8.2014)

Suuri osa ei saavuta edes osaamisen vähimmäistasoa

Maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana runsaasti. Heidän oppimistuloksistaan on tähän asti ollut kuitenkin saatavilla varsin niukasti tietoa. Nyt Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa selvittänyt, millaisiin oppimistuloksiin 15-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret Suomessa ylsivät PISA 2012 -tutkimuksessa.

Lue lisää...