Koulutuksen tutkimuslaitos

ICCS 2016 - Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet kansainvälisessä vertailussa

7.11.2017 julkaistut ICCS 2016 -tutkimuksen tulokset

ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study 2016) on IEA-järjestön organisoima kansainvälinen tutkimus, jossa arvioidaan perusopetuksen kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallisia tietoja, osallistumista ja asenteita. Tutkimus tuottaa tietoa nuorten yhteiskuntaa koskevasta tietämyksestä, keskeisimpien ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämisestä, asennoitumisesta kansalaisuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan sekä nuorten halukkuudesta toimia kansalaisyhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Tutkimukseen osallistuu 24 maata ympäri maailmaa.

Tutkimus rakentuu keskeisiltä osin vuonna 2009 toteutettuun ICCS-tutkimukseen ja vuonna 1999 toteutettuun CIVED-tutkimukseen. Tutkimusten sisällöllinen vastaavuus mahdollistaa osaamisen, osallistumisen ja asenteiden muutoksen pitkäaikaisen seurannan.

Suomessa tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Jaa |
Yhteystiedot
 • Apulaisprofessori Juhani Rautopuro, puh. +358 40 805 4936
  juhani.rautopuro@jyu.fi
 • Tutkija Jouko Mehtäläinen, puh. +358 40 805 4922
  jouko.mehtalainen@jyu.fi
 • Postiosoite: Koulutuksen tutkimuslaitos
  PL 35
  40014 Jyväskylän yliopisto