ICCS 2016 ly­hyes­ti

Mikä ICCS on?

 • ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) on nuorten yhteiskunnallisten osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimus.
 • ICCS:n on organisoinut kansainvälinen koulusaavutuksia tutkiva järjestö IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yhteistyössä ACERin (International Study Center at the Australian Council for Educational Research) ja LPS:n (the Associated Research Center at the Laboratorio di Pedagogia sperimentale) kanssa.

Mitä tutkitaan?

 • ICCS:ssä tutkitaan nuorten yhteiskunnallisia tietoja, asennoitumista kansalaistaitoihin ja kansalaisuuteen sekä sitoutumista ja halukkuutta sitoutua aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • ICCS:ssä tutkitaan myös tiedoissa, asenteissa ja osallistumisessa tapahtuneita muutoksia. Vertailukohtina ovat vastaavat vuonna 1999 toteutettu CIVED-tutkimus ja vuonna 2009 toteutettu ICCS-tutkimus.

Keitä tutkitaan ja miten?

 • Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu peruskoulun 8.-luokkalaisille esitettävistä tiedollisista koetehtävistä sekä asenteita ja osallistumista koskevista kyselyistä.
 • Lisäksi 8. luokkien opettajilta kerätään tietoa mm. heidän käsityksistään koulujen yhteiskunnallisesta opetuksesta ja kasvatuksesta sekä sosiaalisista suhteista koulussa. Rehtoreilta kerätään tietoa koulujen opiskeluolosuhteista sekä yhteiskunnallisen opetuksen ja kasvatuksen toteutuksesta.
 • Suomessa tutkimukseen osallistuu esikoevaiheessa 32 koulua ja päätutkimuksessa 185 koulua, joissa on 8. -luokkalaisia.

Osallistujamaat

 • Tutkimukseen osallistuu 24 maata ympäri maailmaa.

Ketkä tutkivat Suomessa?

 • Tutkimuksen toteutuksesta Suomessa vastaa Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
 • Tutkimuksen johtajana toimii professori Jouni Välijärvi ja kansallisena koordinaattorina tutkija Jouko Mehtäläinen. Otannasta vastaa suunnittelija Eija Puhakka ja tilastollisista analyyseistä sekä tietohallinnosta tutkija Mikko Niilo-Rämä.

Aikataulu ja tulokset

 • Tutkimuksen esikoe toteutetaan loka-marraskuussa 2014.
 • Päätutkimus toteutetaan helmi-huhtikuussa 2016.
 • Ensimmäiset tulokset julkistetaan marraskuussa 2017.
 • Tutkimukseen sen eri vaiheissa osallistuvat koulut saavat koulukohtaisen palautteen.