Tutkimusorganisaatio


Tutkimuksen kansainvälisestä organisoinnista ja koordinoinnista vastaa koulusaavutuksia tutkiva järjestö IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) yhteistyössä ACERin (International Study Center at the Australian Council for Educational Research) ja LPS:n (the Associated Research Center at the Laboratorio di Pedagogia sperimentale) kanssa.

Suomessa ICCS 2016 tutkimuksesta vastasi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksen johtajana toimi professori Jouni Välijärvi ja kansallisena koordinaattorina tutkija Jouko Mehtäläinen. Otannasta vastasi suunnittelija Eija Puhakka. Tilastollisista analyyseistä ja tietohallinnosta vastasivat erikoistutkija Kari Nissinen ja tutkija Mikko Niilo-Rämä.