Aiemmat tutkimukset


ICCS 2009 ja CI­VED 1999

Tu­lok­set 10.10.2012

Julkistettu raportti: Pekka Kupari, Martti Siisiäinen (toim.) - Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet.

Tiedote 10.10.2012: 14-vuotiaiden yhteiskunnallisten tietojen ja osallistumishalukkuuden välillä kuilu – Valmius laittomien keinojen käyttöön on lisääntynyt

Tu­lok­set 22.11.2010

Julkistettu raportti: Annikka Suoninen, Pekka Kupari, Kari Törmäkangas
Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulokset

Tiedote 22.11.2010
Kansainvälinen 38 maan tutkimus: SUOMALAISNUORET EIVÄT KANNATA EUROOPAN YHDENTYMISTÄ Nuoret vaikuttavat verkostojensa kautta

Kansainväliset ICCS-sivut ja raportit (ACER): http://iccs.acer.edu.au/ 

Tu­lok­set 29.6.2010

Julkistettu raportti
Annikka Suoninen, Pekka Kupari, Kari Törmäkangas
Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen ensituloksia

Tiedote 29.6.2010
Kansainvälinen 38 maan tutkimus:
SUOMALAISNUORTEN YHTEISKUNNALLISET TIEDOT KÄRKITASOA
Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin vähäistä


Kansainvälinen tiedotusmateriaali (IEA)

ICCS 2009 Initial findings:
Wolfram Schulz, John Ainley, Julian Fraillon, David Kerr, Bruno Losito. 2010.
Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
ISBN: 978-90-79549-06-1.

Vuo­den 1999 tut­ki­muk­sen tu­lok­set

Sakari Suutarinen, Viking Brunell, Annikki Poutiainen, Eija Puhakka, Hannu Saari, Kari Törmäkangas. Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan vertailussa.

Viking Brunell ja Kari Törmäkangas (toim.) 2002.
Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta.
Saatavilla myös painettuna: www.ktl-julkaisukauppa.fi

Mui­ta jul­kai­su­ja

Sakari Suutarinen (toim.) 2000. Nuoresta pätevä kansalainen. Yhteiskunnallinen opetus suomen peruskoulussa. Saatavilla vain painettuna.

Kimmo Leimu (toim.) 2004. Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luomassa. Saatavilla vain painettuna.