Mitä aineistoja kerätään ja keneltä?


Tutkimusaineisto koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

8. luokan opettajat

  • Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja käsitteiden ymmärtämistä mittaava tiedollinen testi
  • Oppilaiden taustaa, erilaista osallistuvaa toimintaa, yhteiskunnallisiin asioihin liittyviä asenteita ja mielipiteitä kartoittava kysely
  • Kyselyyn liittyvä alueellinen osio: eurooppalaisena kansalaisena toimiminen

8. luokan oppilaat

  • Yhteiskunnallista opetusta ja kasvatusta sekä sosiaalista vuorovaikutusta koulussa kartoittava kysely

Yläkoulujen rehtorit

  • Yhteiskunnallista opetusta ja kasvatusta sekä koulun opiskeluolosuhteita kartoittava kysely
  • Koulua ja ja koulun sijaintipaikkakuntaa koskevat taustatiedot

Opetussuunnitelman perusteet ja muut asiakirjalähteet

  • Kunkin maan koulutusjärjestelmän kuvaus
  • Yhteiskunnallinen opetus ja kasvatus (tavoitteet, sisällöt, menetelmät) opetussuunnitelman perusteissa