Mikä on TALIS 2018?

GettyImages155278861_low.jpg

TALIS-tutkimus tarjoaa opettajille ja rehtoreille mahdollisuuden antaa panoksensa koulutuksen arviointiin. Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään myös koulutuspoliittisten päätösten tueksi sekä informaatio- ja tulosohjauksen taustaksi. Tulokset tarjoavat osallistujamaille mahdollisuuden ottaa oppia toistensa linjauksista ja lähestymistavoista.

TALIS 2018 -tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat mm.

  • Miten opettajan saama palaute vaikuttaa opetukseen ja miten se tukee opettajien ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita?
  • Miten opettajien ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan?
  • Millainen vaikutus koulun johtamisella on oppimisympäristöihin ja opettajien työhön?
  • Millaiset valmiudet opettajilla on kohdata koulussa esiintyviä erilaisia haasteita?
  • Millaisia maakohtaisia profiileja muodostuu, kun kyse on opetuskäytänteistä, ammatillisen osaamisen kehittämistarpeista, asenteista ja uskomuksista sekä näiden vaihteluista.

Päätutkimus toteutetaan maalis-huhtikuussa 2018. Tutkimuksen tarkemman aikataulun löydät täältä.

Tutkimusta tukevat

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Suomen Kuntaliitto
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)