Tutkimuksen toteutuksesta

PIAAC-tutkimus toteutetaan nyt toista kertaa (PIAAC II, Cycle 2). Osallistujamaita on 33, ja niihin kuuluu myös Suomi. Tutkimuksen tiedonkeruu suoritetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen alkaa keväällä 2021. Suomessa tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus, ja poimittavan otoksen koko on 8 000 henkilöä. Tutkimuksen tulokset saadaan vuonna 2024, ja niiden raportoinnista vastaa kansainvälisesti OECD ja Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos.

PIAAC-tutkimusta rahoittavat Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä on edustus myös Opetushallituksesta.

Ensimmäinen PIAAC-tutkimus (Cycle 1) toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2011-2017. Suomi osallistui 23 muun maan kanssa ensimmäiseen kierrokseen (Round 1) vuosina 2011-2012. Suomesta tutkimukseen osallistui 5 464 henkilöä, ja vastausosuus oli 66 prosenttia. Kaikkiaan ensimmäiseen kierrokseen osallistui yhteensä yli 160 000 henkilöä, ja kansalliset vastausosuudet vaihtelivat 45 ja 75 prosentin välillä. Ensimmäisen kierroksen PIAAC-tuloksista on Suomessa saatavana Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema raportti. Ensimmäisen kierroksen jälkeen vuosina 2014-2017 aineistoa kerättiin vielä 15 maasta kahdella lisäkerroksella siten, että PIAAC Cycle 1:n lopulliseen aineistoon saatiin kaikkiaan 38 maata ja yli 250 000 vastaajaa.