Tutkimuksen toteutuksesta

PIAAC-tutkimus toteutetaan nyt toista kertaa (PIAAC II, Cycle 2). Osallistujamaita on 32, ja niihin kuuluu myös Suomi. Tutkimuksen tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2022. Suomessa tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus, ja poimittavan otoksen koko on 8 400 henkilöä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2024, ja niiden raportoinnista vastaa kansainvälisesti OECD ja Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos.

PIAAC-tutkimusta rahoittavat Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen ohjausryhmässä on edustus myös Opetushallituksesta.

Ensimmäisen PIAAC-tutkimuksen (Cycle 1) tiedonkeruu toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2011-2017. Suomi osallistui 23 muun maan kanssa ensimmäiseen vaiheeseen (Round 1) vuosina 2011-2012. Suomesta tutkimukseen osallistui 5 464 henkilöä, ja vastausosuus oli 66 prosenttia. Kaikkiaan ensimmäiseen vaiheeseen osallistui yhteensä yli 160 000 henkilöä, ja kansalliset vastausosuudet vaihtelivat 45 ja 75 prosentin välillä. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa vuosina 2014-2017 aineistoa kerättiin vielä 15 maasta siten, että PIAAC Cycle 1:n lopulliseen aineistoon saatiin kaikkiaan 38 maata ja yli 250 000 vastaajaa.

Suomen ensimmäisen kierroksen PIAAC-tuloksista on saatavana Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema raportti.