Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC (Cycle 1)

 

PIAAC-aikuistutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön perustaidoista ja niiden käytöstä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka hyvin aikuiset hallitsevat seuraavia tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja:

  • Lukutaito
  • Numerotaito
  • Tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito

Taustakyselyssä kartoitetaan mm. vastaajien koulutusta ja työkokemusta ja pyydetään arvioimaan myös kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä.

Tavoitteena on, että tutkimuksessa kerätyillä tiedoilla voidaan vastata mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Ovatko aikuisväestön perustaidot sillä tasolla kuin työ- ja arkielämässä menestyminen nykyajan tietoyhteiskunnassa edellyttää?
  • Mikä yhteys näillä taidoilla on sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin?
  • Kuinka hyvin koulutus tuottaa näitä taitoja?