Tutkimuksen tekijät Suomessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa tutkimuksen toteutuksesta:

  • PIAAC-hankkeen kansallinen valmistelu ja toteutus
  • tutkimusaineiston hankinta ja analysointi
  • ensimmäisten tulosten raportointi

Tilastokeskus vastaa tutkimusaineiston keruusta: 

  • tutkimusaineiston keruu käyntihaastatteluina
  • aineiston muokkaus vaadittuun muotoon
  • tiedoston muodostaminen aineistosta

Tutkimuksen Suomen osuuden rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö