Tutkimuksen tekijät Suomessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa tutkimuksen toteutuksesta:

  • PIAAC-hankkeen kansallinen valmistelu
  • tutkimusaineiston analysointi
  • ensimmäisten tulosten raportointi

Tilastokeskus vastaa tutkimusaineiston keruusta: 

Tutkimuksen Suomen osuuden rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö