Kahdeksasluokkalaisten yhteiskunnallista osaamista, osallistumista ja asenteita mittaava tutkimus käynnistyy