TALIS 2018 – Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus

GettyImages155279686_medium.jpgTeaching and Learning International Survey (TALIS 2018) -tutkimuksessa selvitetään opettajien ja rehtoreiden käsityksiä omasta ammatillisesta kehittymisestä, koulun työskentelyilmapiiristä ja johtamisesta sekä niiden vaikutuksista opetukseen ja oppimiseen. Suomi osallistuu tähän OECD:n johtamaan tutkimukseen yhdessä yli 45 muun maan kanssa. Tutkimuksen kohteena Suomessa ovat yläkoulut.