PIAAC pähkinänkuoressa


  • Laajin kansainvälinen tutkimus aikuisten perustaidoista ja niiden käytöstä työssä ja arkielämässä
  • Osaamisen arviointi perustui tietokoneella suoritettaviin tehtäviin
    • erityisesti ongelmanratkaisutaidot, mutta myös lukutaito ja numerotaito
    • (tehtävien tekemisessä oli tarvittaessa mahdollista käyttää myös tehtävävihkoa)
  • Itsearviointina kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen käyttö työssä ja arjessa
  • Perustaitojen ja työelämän vaatimusten vastaavuuden arviointi
  • Suunnitellaan toistettavan säännöllisesti
 
 
Kuva
 
Kuva
 
Kuva