Tekijät Suomessa

Tutkimuksen tekijät Suomessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa tutkimuksen toteutuksesta:

  • PIAAC-hankkeen kansallinen valmistelu ja toteutus
  • tutkimusaineiston hankinta ja analysointi
  • ensimmäisten tulosten raportointi


Tilastokeskus vastaa tutkimusaineiston keruusta:

  • tutkimusaineiston keruu käyntihaastatteluina
  • aineiston muokkaus vaadittuun muotoon
  • tiedoston muodostaminen aineistosta


Tutkimuksen rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.