Ketä tutkitaan?

Perusjoukko

Aikuisväestö eli 16-65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Perusjoukon koko on noin 3,5 miljoonaa henkilöä.

Otostavoite

Esitutkimus: 1 400 toteutunutta haastattelua

Päätutkimus: 5 300 toteutunutta haastattelua

Esitutkimus tehdään suomenkielisellä otoksella. Päätutkimuksessa on mukana myös ruotsinkielinen aikuisväestö.

Tiedonkeruu päättyi 31.3.2012

Päätutkimuksen tiedonkeruu päättyi aikataulun mukaisesti maaliskuun lopussa 2012. Haastatteluihin osallistui yli 5400 otoshenkilöä. Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus kiittävät kaikkia tutkimukseen osallistuneita yhteistyöstä.