PISA-koulutukseen osallistuvan matkakulukorvausohjeet

Matkakulut korvataan matkalaskuun liitettävien kuittien mukaisesti.

Allekirjoitettu matkalasku ja kuitit lähetetään Koulutuksen tutkimuslaitokselle vastauslähetyskuoressa. Lomakkeet jaetaan koulutustilaisuudessa.

Taksin ja oman auton käyttö (kilometrikorvaus 41 senttiä kilometriltä) tulee perustella matkalaskuun. Perusteluna voisi olla esim.

  • julkisella kulkuneuvolla ei ehdi ajoissa määränpäähän
  • julkisia kulkuneuvoja käyttäen matkaan kuluu aikaa huomattavasti enemmän (lisää kustannuksia esim. päiväraha ja hotelli)
  • oman koulutyöaikataulun huomioon ottaen PISA-koulutukseen osallistuminen ei olisi ollut mahdollista julkisia kulkuneuvoja käyttäen

Päivärahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydellevvirkamiehen tai työntekijän asunnosta tahi virka- tai työpaikasta

  • Osapäiväraha (19 euroa) suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 6 tuntia.
  • Kokopäiväraha (41 euroa) suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 10 tuntia.

Ateriakorvaus

Milloin kotimaassa tehdystä virkamatkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa (työmatka on kestänyt alle 6 tuntia), mutta virkamies tai työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 kilometrin etäisyydellä virka- tai työpaikastaan tai asunnostaan ja matka on kestänyt yli 4 tuntia, maksetaan hänelle ateriakorvausta (10,25 euroa).