Tutkimusten taustaa

 TIMSS- ja PIRLS-tutkimusten juuret ovat 1960-luvulla toteutetussa ns. Six Subject Survey -tutkimuksessa, joka oli ensimmäinen kansainvälinen oppimistulosten arviointitutkimus. Ensimmäinen varsinainen TIMSS-tutkimus toteutettiin kuitenkin vasta vuonna 1995 ja ensimmäinen PIRLS-tutkimus vuonna 2001. Nykyään TIMSS-tutkimuksia järjestetään neljän vuoden välein ja PIRLS-tutkimuksia viiden vuoden välein.

Suomi on aiemmin osallistunut TIMSS-tutkimukseen kolmesti: vuosina 1999, 2011 ja 2015. PIRLS-tutkimukseen Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 2011.

TIMSS- JA PIRLS-tutkimukset PISA-tutkimusten täydentäjinä

TIMSS- ja PIRLS-tutkimusten aihealueet – matematiikka, luonnontieteet ja lukutaito – ovat samat kuin PISAssa. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole päällekkäisiä vaan täydentävät toisiaan ja kuvaa nuorten osaamisesta: kun PISAssa arvioidaan nuorten yleisiä, tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, TIMSSissä ja PIRLSissä arvioinnin sisällöt nousevat maiden opetussuunnitelmista. Myös tutkimuskohteena olevien oppilaiden iät poikkeavat, sillä PISAssa nuoret ovat 15-vuotiaita, pääosin 9.-luokkalaisia.