Publications

Haug, E. H., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., & Vilhjálmsdóttir, G. Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19 (2), 185-202 (2019). doi:10.1007/s10775-018-9375-4

Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, E., & Vuorinen, R. (Eds.). OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja. : Opetushallitus (2018).

Kettunen, J., & Vuorinen, R. Alueellisen elinikäisen ohjauksen kehittäminen : viestintä ja jatkuva oppiminen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2018). Open access

Kettunen, J., Vuorinen, R., Lerkkanen, J., & Kananen, P. Enhancing career practitioners’ competence in the use of ICT. In G. Ubachs, & L. Konings (Eds.), The Envisioning Report for Empowering Universities : 2nd edition (pp. 59-61). European Association of Distance Teaching Universities (2018). http://empower.eadtu.eu/images/report/The_Envisioning_Report_for_Empow... Open access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. Alueelliset erot luonnontieteiden osaamisessa ja niitä selittävät tekijät : oppilaanohjauksella on merkitystä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 69-95). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Vuorinen, R. Vaikuttavat ja tulokselliset monialaiset ohjausjärjestelyt : Suomi eurooppalaisessa kontekstissa. In J. Pirttiniemi, H. Kasurinen, J. Kettunen, E. Merimaa, & R. Vuorinen (Eds.), OPO 2 : opinto-ohjaajan käsikirja (pp. 63-80). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2018).

Vuorinen, R., & Kettunen, J. IAEVG:n kansainvälinen konferenssi Göteborgissa 2-4.10.2018. Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta, 2018 (9), 10-11 (2018). https://peda.net/hankkeet/elotori/ilmoitustaulu/aeon9m2l/aeon9m2 Open access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö (2017).

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. European Network of Public Employment Services Mutual Learning : PES Network Seminar ‘Career Guidance and Lifelong Learning’ 28-29 June 2017. Discussion Paper. : European Commission (2017). http://www.pes-mutual-learning.eu/sites/default/files/Input%20Paper%20... Open access

Arnkil, R., Spangar, T., & Vuorinen, R. Practitioner's toolkit for PES building career guidance and lifelong learning. European Union (2017). doi:10.2767/776182

Lee, J.-Y., & Vuorinen, R. Reforming career services in education and labour to focus on career competencies and succesful transitions. In ICCDPP 2017 : Career Development : At the Crossroads towards Relevance and Impact. The 8th International Symposium on Career Development and Public Policy. International Symposium on Career Development and Public Policy (2017). http://iccdpp2017.org/download/Synthesis_paper_theme_4.pdf Open access

Vuorinen, R. Developing National Career and Workforce Development Systems and Policies with Structured International Co-operation : Structures, Processes and Activities of the European Lifelong Guidance Policy Network. In V. S. H. Solberg, & S. R. Ali (Eds.), The Handbook of Career and Workforce Development : Research, Practice, and Policy (pp. 76-94). Routledge (2017). Open access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. The European Status For Career Service Provider Credentialing : Professionalism in European Union (EU) Guidance Policies. In H. J. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds.), International Practices of Career Services, Credentialing and Training. National Career Development Association (2017). https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/156343?ver=68 Open access

Vuorinen, R., Kettunen, J., McCarthy, J., & Rammo, M. European Guidance Week 2017 : EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 27th-28th September 2017. Background paper. Cedefop; Erasmus+; Innove; Republic of Estonia Ministry of Education and Research (2017). https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja... Open access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 68-71 (2017).

Vuorinen, R., & Virolainen, M. Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 72-76 (2017).

Vuorinen, R., & Virolainen, M. Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 4-19 (2017).

Kettunen, J., & Vuorinen, R. Professori James P. Sampson Jr. Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi. Opolehti, 2016 (4), 10-11 (2016).

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. European Lifelong Guidance Policy Network representatives’ conceptions of the role of information and communication technologies related to national guidance policies. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16 (3), 327-342 (2016). doi:10.1007/s10775-015-9313-7 Open access

Nissinen, K., & Vuorinen, R. PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa. Ruusupuiston uutiset (2016)., 2016). Open access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Urasuunnittelutaidot : toimintapolitiikan suunnittelu ja toteuttaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Ulvinen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Vuorinen, R., & Kettunen, J. (Eds.). Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille : yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. : University of Jyväskylä (2016). Open access

Vuorinen, R. Lebenslanges Lernen – lebensbegleitende Beratung : Zugänge in Finnland. BWP Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 2016 (5), 13-17 (2016).

Vuorinen, R. Näkökulmia elinikäiseen ohjaukseen. In J. Fedotoff, H. Leppäkari, & P. Timonen (Eds.), Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (pp. 59-63). Koordinaatti - Nuorten tieto- ja kehittämiskeskus, Oulun kaupunki (2016). http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentie...

Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr., & Vuorinen, R. Career practitioners' conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 43 (1), 43-56 (2015). doi:10.1080/03069885.2014.939945 Open access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. The Role of Emerging Technologies. In ICCDPP 2015 : Building the Talent Pipeline and Providing Youth with Hope for the Future. The seventh International Symposium on Career Development and Public Policy (pp. 1-5). Kuder (2015). http://www.is2015.org/wp-content/uploads/2015/05/Emerging-Technologies...

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. Practitioners’ Experiences of Social Media in Career Services. The Career Development Quarterly, 63 (3), 268-281 (2015). doi:10.1002/cdq.12018 Open access

Vuorinen, R., McCarthy, J., Ruusuvirta, O., Halmiala, M., & Borbély-Pecze, T. B. European lifelong guidance policies : summative report 2007-15 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-15. : University of Jyväskylä (2015). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-summ...

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Open access

Huttunen, H.-P., Campello, K., Rahkema, K., Saloranta, A., Grossett, O., Laine, H., . . . Vuorinen, R. Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan : suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen. : Työ- ja elinkeinoministeriö (2014). Open access

Mäki, M., Eskelinen, H., Hannula, O., Saxén, H., Toikka, M., Vuorinen, R., . . . , & Kajaste, M. Tampereen teknillisen yliopiston auditointi. : Korkeakoulujen arviointineuvosto (2014). http://www.kka.fi/files/2021/KKA_0214.pdf

Sweet, R., Nissinen, K., & Vuorinen, R. An analysis of the career development items in PISA 2012 and of their relationship to the characteristics of countries, shools, students and families. : University of Jyväskylä (2014). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-rese... Open access

Vuorinen, R., Leminen, A.-P., & Pulliainen, H. 핀란드의 직업진로지도 : 핀란드 공공고용서비스에서 직업진로지도 발전 현황. International Labor Brief, 12 (10), 4-18 (2014). Open access

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. Policy and practice in career guidance: The perspectives of Professor Tony Watts. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, 2014 (33), 24-30 (2014).

Vuorinen, R., Watts, T., Borbély-Pecze, T. B., Hooley, T., McCarthy, J., Halmiala, M., & Ruusuvirta, O. European lifelong guidance policies : progress report 2013-14 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2013-14. : University of Jyväskylä (2014). http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-prog... Open access

Halmiala, M., Saukkonen, S., Vuorinen, R., Ruusuvirta, O., & Kettunen, J. ”Ohjauksen tarpeet arvioimalla parempaa laatua ohjaukseen”. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 25.3.2013 (25.3.2013) (2013). Open access

Halmiala, M., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. Joustoturva – retoriikkaa vai konkretiaa?. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 22.3.2013 (22.3.2013) (2013). Open access

Kettunen, J., & Vuorinen, R. Ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta vaihtelevat tarpeettomasta tarpeelliseen. Opolehti, 2013 (1), 13 (2013).

Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. Career practitioners' conceptions of social media in career services. British Journal of Guidance and Counselling, 41 (3), 302-317 (2013). doi:10.1080/03069885.2013.781572 Open access

Vuorinen, R. Aikuisten ohjauksen kehittämisohjelma 2007-13 osana EU:n elinikäisen ohjauksen linjauksia. In M. Niemi-Pynttäri, & A. Ryhänen (Eds.), Yhteisellä matkalla : Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä (pp. 38-43). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2013). http://www.opinovi.fi/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi... Open access

Vuorinen, R., Zelloth, H., & Lempinen, P. Vocational orientation as a tool to link education and training and the world of work in Russia. Series for Pedagogy and Psychology, 2013 (25), 24-33 (2013).

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). Lifelong guidance policy development: a European resource kit. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network (2012). http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E21AA0B2D27550C7C1257AA100...

Nassar-McMillan, S., & Vuorinen, R. Public Policy and Career Development: An International Symposium Discussion. In J. Trusty (Ed.), The 2010 NCDA-IAEVG-SVP International Symposium. Bridging International Perspectives of Career Development (pp. 1-11). Broken Arrow: National Career Development Association (2012).

Nykänen, S., Saukkonen, S., & Vuorinen, R. Transformations in Lifelong Guidance Provision. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 187-202). Dordrect: Springer (2012).

Vuorinen, R. Pathways and Flexible Learning Opportunities - Implications for Lifelong Career Management Skills and Comprehensive Guidance Systems. In M. Polak (Ed.), Developing Cooperation between VET, Higher Education and Adult Learning in Response to the Challenge of Lifelong Learning (pp. 211-217). Warsaw: Foundation for the Development of the Education system (FRSE) (2012). Open access

Vuorinen, R. Structure, processes and activities of the ELGPN 2011-12. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 13-16). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2012). Open access

Vuorinen, R. Elinikäisen ohjauksen järjestelyjä koskeva julkinen päätöksenteko: Budapestin symposiumin tarkastelun kohteena. Opolehti, 2012 (1), 15-17 (2012).

Vuorinen, R., & Borbély-Pecze, T. B. Vision for the future. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 59-62). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2012). Open access

Vuorinen, R., & Kettunen, J. Expanding CGC Professionals´Understanding of ICT. In C. Schiersmann, B.-J. Ertelt, J. Katsarov, R. Mulvey, H. Reid, & P. C. Weber (Eds.), NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals (pp. 184-188). Heidelberg: Heidelberg University (2012). http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_fu... Open access

Vuorinen, R., Kettunen, J., & Lerkkanen, J. Unelmaa rakentamassa. Opolehti, 2012 (3), 8-9 (2012).

Vuorinen, R., & Ruusuvirta, O. Evaluation. In R. Vuorinen, & A. G. Watts (Eds.), European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 (pp. 52-58). Jyväskylä, Finland: ELGPN (2012). Open access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network (2012). Open access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). European Lifelong Guidance Policies: progress report 2011-12 : a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12 : short report. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research; European Lifelong Guidance Policy Network (2012).

Kettunen, J., & Vuorinen, R. Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-projekti (2011).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. The networked guidance service provision (NEGSEP) model. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2011).

Vuorinen, R. Rede Europeia para as políticas de orientacão ao longo da vida - ELGPN - suporte para o desenvolvimento nacional de políticas de orientãca0 2009-2010. FORMAR revista dos formadores, 2011 (74), 14-18 (2011). http://www.iefp.pt/iefp/publicacoes/Formar/Documents/Formar_2011/Forma...

Vuorinen, R., & Kettunen, J. Onko ohjaus tässä ajassa? - IAEV/CDAA International Career Conference 2011. Opolehti, 2011 (3) (2011).

Vuorinen, R., & Lerkkanen, J. Further Training and Distance Education for Career Guidance Counsellors - Current trends in Finland. In S. Kraatz, & B.-J. Ertelt (Eds.), Professionalisation of Career Guidance in Europe (pp. 89-106). Tübingen: Dgvt Verlag (2011).

Vuorinen, R., Sampson, J. P., & Kettunen, J. The perceived role of technology in career guidance among practitioners who are experienced internet users. Australian Journal of Career Development, 20 (3), 39-47 (2011).

Vuorinen, R., & Watts, A. G. Policy for livslång vägledning: under utveckling: rapport om arbetet som utförs av det europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, 2009-2010 : kortfattat raport. : Jyväskylä universitet (2011).

Rantamäki, J., Nykänen, S., Vuorinen, R., & Saukkonen, S. OHJAUKSEN ARVIOINTIVÄLINEIDEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUS I VAIHEEN LOPPURAPORTTI. : NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti 2008 – 2013 (ESR) (2010). Open access

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). Lifelong guidance policies: Work in progress: a report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2008-10 : short report. : University of Jyväskylä (2010). http://www.lifelongguidance.at/qip/mm.nsf/0/E8C6BAB0F6542944C12578B600...

Vuorinen, R., & Watts, A. G. (Eds.). Lifelong guidance: work in progress: a report on the work of the European lifelong guidance policy network 2008-10. : University of Jyväskylä (2010). http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ELGPN/Report_2008-2010.pdf Open access

Vuorinen, R. Peer-learning across national borders: the experience of ELGPN (European Lifelong Guidance Policy). : Danish Ministry of Education (2009). http://www.ug.dk/Videnscenter%20for%20vejledning/Forside/Virtuelt%20ti...

Vuorinen, R., Leino, L., Mjörnheden, T., Plant, P., Søgaard, B., & Vilhjálmsdóttir, G. Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries. Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande (2009). http://old.nordvux.net/download/4984/expected_outputs.pdf

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. In Ethical guidelines for e-guidance delivery and usage. Arezzo: Arezzo Provincial Government (2009). Open access

Bezanson, L., Arthur, N., Saunders, R., Hughes, D., Brown, V., Watts, T., . . . McMahon, M. Career Development, From Under-Represented to Inclusive: Opening Doors to Post-Secondary Participation. In The Neither a Moment nor a Mind to Waste International Symposium, April 6-8, 2008, Toronto Canada. Montreal: The Canada Millennium Scholarship Foundation (2008). http://www.neitheramoment.com/_documents/Career%20Dev-en.pdf

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. Kohti ohjauksen kokonaisvoimavarojen yhteiskehittämistä. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen kehittämishaasteiden strategisen perustan arviointitutkimus. : Edita Publishing Oy (2008). http://www.tem.fi/files/20618/TEMjul_30_2008_Tyo_ja_yrittajyys.pdf

Vuorinen, R. Asiakkaat mukaan ohjaukseen – käyttäjänäkökulma EU-rahoitteisissa ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisprojekteissa. Leonardo-Luotain, 2008 (1) (2008). http://cimo.uutiskirje.fi/newsletter/leonardo/luotain/1_2008/sivu3.php

Vuorinen, R. Finnish Review of Guidance and Outcomes. NCGE news, 2008 (29), 6-7 (2008). http://ncge.ie/news/NN%20issue29-Summer08.pdf

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. Lernberatung im finnischen Schulwesen. In Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland. Flensburg: Universität Flensburg (2008). http://www.uni-flensburg.de/fileadmin/databox/aktuelles/forschungsbeit...

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen ohjausyhteistyö kansallisena kehittämiskohteena. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 16-25). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2007).

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. Tulevaisuuden näkymiä - Verkostoituminen ja yhteistyön voima. In Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi (pp. 270-280). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2007).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana (800. ed.). : Koulutuksen tutkimuslaitos (2007).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. Verkostoyhteistyö. In M. Mäkelä, M. Haapasaari, T. Koponen, & A. Parantainen (Eds.), Tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille (pp. 46-48). Helsinki, Finland: Työministeriö (2007).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 26-47) (2007).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen - poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana. KTL (2007).

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R., & Pöyliö, L. Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), CHANCES - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 26-47). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2007).

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. Nordic Research in Educational and Vocational Guidance. In P. Plant (Ed.), Ways - On Career Guidance (pp. 39-72). Copenhagen: Danish University of Education Press (2007).

Spangar, T., Arnkil, R., & Vuorinen, R. Lisääntynyt työvoiman kysyntä, ohjauspalvelut ja niiden arviointi. AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 9-17 (2007).

Vuorinen, R. Eurooppalainen ohjauspolitiikan verkosto - European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). AVO Ammatinvalinnanohjauksen vuosikirja 2007, 2007, 115-119 (2007).

Vuorinen, R., Spangar, T., & Koivumäki, K. Voice of users in guidance. Analysis of guidance projects - summary of users´ perspective. In M. K. Gylfadóttir (Ed.), The voice of users in guidance. Summaries, recommendations and highlights from the Leonardo Thematic Monitoring Conference on Guidance held in Slovenia May 2007 (pp. 10-11). Reykjavik: Leonardo National Agency, Iceland (2007). http://lagadeild.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1012419/Guida...

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. (Eds.). Guidance services in higher education. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Vuorinen, R. Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? Ohjaajien käsityksiä internetin merkityksestä työvälineenä. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Vuorinen, R., & Felt, T. Elinikäisen ohjauksen kehittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 122-131 (2006).

Vuorinen, R., Kasurinen, H., & Sampson, J. P. Implementation strategies for guidance policy and practise in higher education. In Career guidance in higher education. Strategies, design and implementation (pp. 77-88) (2006).

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. Introduction. In R. Vuorinen, & S. Saukkonen (Eds.), Guidance services in higher education. (pp. 9-15). Jyväskylän yliopisto (2006).

Vuorinen, R., & Saukkonen, S. Osaamiskeskuksen yhteiskunnallinen toimintaympäristö. AVO 2006, Ammatillisen ohjauksen vuosikirja, 101-110 (2006).

Vuorinen, R. Links between policy making and research: a Finnish case. VejlederForum, 2005 (1) (2005). http://www.vejlederforum.dk/page3.aspx?recordid3=250

Vuorinen, R. Opinto-ohjaajista elinaikaisen ohjauksen asiantuntijoiksi. In J. Lerkkanen (Ed.), Opinto-ohjauksen tarkoitus (pp. 8-12). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2005).

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. Opintojen ohjaus korkeakouluissa -seuranta 2005. : Korkeakoulujen arviointineuvosto (2005). http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Vuorinen, R., Karjalainen, M., Myllys, H., Talvi, U., Uusi-Rauva, E., & Holm, K. Opintojen ohjaus korkeakouluissa - seuranta 2005. : Korkeakoulujen arviointineuvosto (2005). http://www.kka.fi/pdf/muut/muut_julkaisut/KKA200505_opint.pdf

Spangar, T., Arnkil, R., Rissanen, P., Teppo, T., & Vuorinen, R. A Network in Search For Sustainability - Evaluation of the Euroguidance network (National Resource Centres for Vocational Guidance, NRCVG) during the years 1998 - 2003. European Commission, DG Education and Culture (2004).

Vuorinen, R. Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia ohjaustyössä. In H. Kasurinen (Ed.), Ohjausta opintoihin ja elämään (pp. 145-175). Helsinki, Finland: Opetushallitus (2004).

Vuorinen, R. Ohjauksen arviointi OECD:n ja Euroopan unionin jäsenmaissa 2001-2004. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3 : Ohjaustyön välineet (pp. 288-304). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2004).

Vuorinen, R. Uraohjauksen toimintapolitiikka, organisointi ja palvelujärjestelmä. In L. Reijo/Opetushallitus (Ed.), OECD:n teema- ja maatutkinnat. Ylikansallista oh-jausta vai kansallista itseymmärrystä? (pp. 32-42). Helsinki, Finland: Opetusministeriö (2004).

Plant, P., Christiansen, L. L., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G., & Vuorinen, R. Research in Educational and Vocational Guidance in the Nordic Countries: Current Trends. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3 (2), 101-122 (2003).

Vuorinen, R. Ohjauksen kehittämisen taustatekijöitä OECD:n jäsenmaissa. In M. Lairio, & S. Puukari (Eds.), Ohjauksen uudet orientaatiot (pp. 181-198). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2003).

Vuorinen, R., & Moitus, S. Evaluation of Guidance Services in Higher Education in Finland. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 3 (3), 159-175 (2003). http://www.kluweronline.com/issn/0251-2513/current

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. J. Using Mobile Information and Communication Technology to Enhance Counseling and Guidance. In H. Kynäslahti, & P. Seppälä (Eds.), Mobile Learning (pp. 63-69). Helsinki, Finland: Edita Publishing Inc., IT Press (2003).

Kasurinen, H., & Vuorinen, R. OECD Review on Guidance Policies. Finland National Questionnaire. : OECD (2002).

Vuorinen, R. Ohjauksen asema koulutuspolitiikassa muuttunut. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 7-9). Lempäälä: Suomen Opinto-ohjaajat ry (2002).

Vuorinen, R. OECD:llä ensimmäinen ohjausta tarkasteleva arviointihanke. In Sopo news - Opinto-ohjaajien ammatti- ja järjestölehti (pp. 20-21). Lempäälä: Suomen Opinto-ohjaajat ry (2002).

Vuorinen, R., & Helena, K. (Eds.). Ohjaus Suomessa 2002. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. Ohjauksen toimintapolitiikka Suomessa 2002 - otteita OECD:n arviointihankkeen kansallisesta maaraportista. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 31-50). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Vuorinen, R., & Kasurinen, H. Ohjausalan ammattilaisten koulutus Suomessa 2002. In R. Vuorinen, & H. Kasurinen (Eds.), Ohjaus Suomessa 2002 (pp. 165-172). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., . . . , & Talvi, U. Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa. : Korkeakoulujen arviointineuvosto (2001).

Vuorinen, R., Moitus, S., Isohanni, I., Huttu, K., Mielityinen, I., Lerkkanen, J., . . . , & Talvi, U. Lähtökohtia opintojen ohjauksen organisoinnille korkeakouluissa. In Opintojen ohjauksen arviointi korkeakouluissa (pp. 148-154). Helsinki, Finland: Korkeakoulujen arviointineuvosto (2001).

Vuorinen, R., & Sampson, J. P. Ohjaus opintojen suunnittelun ja arvioinnin tukena - strategisia kysymyksiä. In J. Onnismaa, H. Pasanen, & T. Spangar (Eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2 : ohjauksen toimintakentät (pp. 46-69). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2000).