Publications

Valtonen, Teemu; Hoang, Nhi; Sointu, Erkko; Näykki, Piia; Virtanen, Anne; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi; Järvelä, Sanna; Mäkitalo, Kati; Kukkonen, Jari (2021). How pre-service teachers perceive their 21st-century skills and dispositions : A longitudinal perspective. Computers in Human Behavior, 116, 106643. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106643 Open Access

Häkkinen, Päivi; Virtanen, Tuomo; Virtanen, Anne; Näykki, Piia; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Niilo-Rämä, Mikko; Järvelä, Sanna (2020). Finnish pre-service teachers’ perceptions of their strategic learning skills and collaboration dispositions. Journal of Education for Teaching, 46 (1), 71-86. DOI: 10.1080/02607476.2019.1708628 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Heikkinen, Hannu L. T.; Virolainen, Maarit; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In Risku, Pekka; Laitinen-Väänänen, Sirpa.; Ojala, Anna-Liisa; Tiihonen, Anna-Kaisa; Torvinen, Hannele (Eds.) Tulevaisuuden opettajuus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 84-103. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Mattila, Anssi Mattila; Heikkinen, Hannu L.T. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In Koskinen, Minna I.; Nakamura, Rika; Yli-Knuuttila, Helmi; Tyrväinen, Paula (Eds.) Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 12-15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Tynjälä, Päivi; Helin, Jouni; Virtanen, Anne (2020). Johdanto: Miksi työelämäpedagogiikkaa? . In Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (Eds.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 11-14). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Heikkinen, Hannu L.T.; Virtanen, Anne (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In Aprea, Carmela; Sappa, Viviana; Tenberg, Ralf (Eds.) Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET) (pp. 19-40). Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Open Access

Tynjälä, Päivi; Virtanen, Anne; Helin, Jouni (2020). Työelämäpedagogisia malleja. In Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (Eds.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 15-20). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (2020). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Virtanen, Anne; Mäkinen, Tommi; Klemola, Ulla; Lauritsalo, Kirsti; Tynjälä, Päivi (2020). Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. In Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma (Eds.) Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256 Open Access

Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi; Helin, Jouni (2020). Työelämäpedagogiikka käsitteenä ja tutkimuskohteena. In Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (Eds.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 21-25). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. (2019). Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (1), 14-30. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak.kirja-1.2019-taitto-1.pdf Open Access

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Mäkitalo, K., Hoang, N., Häkkinen, P., . . . Tondeur, J. (2019). Examining pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge as evolving knowledge domains : A longitudinal approach. Journal of Computer Assisted Learning, 35 (4), 491-502. doi:10.1111/jcal.12353 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2019). Factors explaining the learning of generic skills : a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24 (7), 880-894. doi:10.1080/13562517.2018.1515195 Open Access

Virtanen, Anne; Harju, Vilhelmiina; Heikkinen, Hannu, L.T.; Pehkonen, Leila; Virolainen, Maarit; Tynjälä, Päivi (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In Kotila, Hannu; Vanhanen-Nuutinen, Liisa (Eds.) Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota, Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. Espoo: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 104-110. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Lauritsalo, K., Klemola, U., & Tynjälä, P. (2019). Ilmapiirillä on väliä oppimisessa. Ruusupuiston kärkiuutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/2 Open Access

Virtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50 (4), 342-355.

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2018). Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52 (3), 9983. doi:10.14214/sf.9983 Open Access

Valtonen, T., Kukkonen, J., Sointu, E., Pöntinen, S., Stehlik, T., Näykki, P., . . . , & Mäkitalo-Siegl, K. (2018). Development in pre-service teachers’ readiness to use ICT in education : longitudinal perspectives. In E. Langran, & J. Borup (Eds.), SITE 2018 : Proceedings of the 29th International conference of Society for Information Technology and Teacher Education (pp. 1755-1763). Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/182765/

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2017). Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelamataitojen%20kehittyminen Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. (2017). Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (1), 31-46. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-1.2017-NET.pdf Open Access

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387. doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open Access

Virtanen, A. (2016). Työssäoppimisen pedagogiset käytännöt sosiaali- ja terveysalalla. In J. Tuomi, S. Ketola, & L. Nuutinen (Eds.), Taito 2016 : oppimisen ydintä etsimässä (pp. 185-195). Tampere, Finland: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-ydinta-etsimassa.pdf Open Access

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2015). Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö. https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pdf Open Access

Penttinen, L., Karhu, K., Liimatainen, J. O., Keskinarkaus, P., Skaniakos, T., Palonen, T., . . . Anttonen, T. (2014). Yliopistosta työelämään : opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa. : Jyväskylän yliopisto. http://www.yliopistostatyoelamaan.fi/files/4914/0238/7572/yliopistosta_tyelmn_www.pdf Open Access

Penttinen, L., Virtanen, A., Laitinen, H., & Anttonen, T. (2014). Osaamista opintojen ohessa. In L. Penttinen, K. Karhu, J. O. Liimatainen, & P. Keskinarkaus (Eds.), Yliopistosta työelämään : opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa (pp. 124-142). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Open Access

Virtanen, A. (2014). Koulutusalat työssäoppimisen erilaisina oppimisympäristöinä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (1), 10-27. Open Access

Virtanen, A. (2014). Työssäoppiminen - harjoittelujärjestelmien lippulaiva. In S. Pihlajaniemi, T. Villa, E. Lavikainen, & L. Valkeasuo (Eds.), Oppia ikä kaikki - kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa (pp. 25-38). Helsinki, Finland: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. https://drive.google.com/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view?pli=1 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27 (1), 43-70. doi:10.1080/13639080.2012.718748 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (4), 44-59. Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2013). Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virtanen, A. (2013). Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. : University of Jyväskylä. Open Access

Virtanen, A. (2013). Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15 (3), 114-119. Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2013). Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20 (2), 2-10. Open Access

Virtanen, A., & Penttilä, J. (2012). Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle. Kasvatus, 43 (3), 268-278.

Penttilä, J., & Virtanen, A. (2011). Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. In K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen, & P. Pynnönen (Eds.), Opiskelijaterveys (pp. 176-177). Helsinki, Finland: Kustannus Oy Duodecim.

Virtanen, A. (2011, 2). Kohti tulevien asiantuntijoiden oppimisympäristöjen rakentamista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta (verkkolehti). http://www.kieliverkosto.fi Open Access

Virtanen, A. (2011). Pedagogiikan avulla voidaan tukea oivaltamaan yliopistossa opitun käyttökelpoisuus työelämässä. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 16-19). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2010). Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 97-117). Helsinki, Finland: WSOY.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. (2009). Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2 (3), 153-175. doi:10.1007/s12186-009-9022-9 Open Access

Collin, K., Paloniemi, S., Virtanen, A., & Eteläpelto, A. (2008). Constraints and challenges on learning and construction of identitites at work. Vocations and Learning. Studies in Vocational and Professional Education, 1 (3), 191-210. doi:10.1007/s12186-008-9011-4 Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2 (44), 199-213. Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44 (2), 217-232.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2008). Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Rotterdam: Sense. doi:10.1163/9789087906450_003 Open Access

Virtanen, A. (2007). Ammatillinen aikuiskoulutus: taustaa, kirjoa ja nykytilaa. In K. Collin, & S. Paloniemi (Eds.), Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä (pp. 93-122). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Virtanen, A., & Collin, K. (2007). Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 216-235). Helsinki, Finland: WSOY.

Virtanen, A., & Vähäsantanen, K. (2007). Kongressimatkalla Hollannissa. Kasvatus, 38 (1), 82-84.

Virtanen, A. (2006). Tulevaisuuden työssäoppimisen toteuttamismalli. Kasvatus, 37 (4), 410-412.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (1), 24-33.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (4), 9-21.

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. : Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. (2004). Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark. http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html