Publications

Heikkinen, Hannu L. T.; Pennanen, Matti; Markkanen, Ilona; Tynjälä,Päivi (2020). A Brief History of the Peer-Group Mentoring Model in Finland : Struggling for Space in a Contested Niche. In Olsen, Knut-Rune; Bjerkhot, Eva M.; Heikkinen, Hannu L. T. (Eds.) New Teachers in Nordic Countries : Ecologies of Mentoring and Induction. Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, 107-128. DOI: 10.23865/noasp.105.ch5 Open Access

Kiviniemi, Ulla; Tynjälä, Päivi; Heikkinen, Hannu L. T.; Martin, Anne (2020). Running a hybrid : mingling in-service and pre-service teachers in peer-mentoring groups. European Journal of Teacher Education, Early online. DOI: 10.1080/02619768.2020.1766442 Open Access

Kálmán, O., Tynjälä, P., & Skaniakos, T. (2020). Patterns of university teachers’ approaches to teaching, professional development and perceived departmental cultures. Teaching in Higher Education, 25 (5), 595-614. doi:10.1080/13562517.2019.1586667 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Heikkinen, Hannu L. T.; Virolainen, Maarit; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In Risku, Pekka; Laitinen-Väänänen, Sirpa.; Ojala, Anna-Liisa; Tiihonen, Anna-Kaisa; Torvinen, Hannele (Eds.) Tulevaisuuden opettajuus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 84-103. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Mattila, Anssi Mattila; Heikkinen, Hannu L.T. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In Koskinen, Minna I.; Nakamura, Rika; Yli-Knuuttila, Helmi; Tyrväinen, Paula (Eds.) Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 12-15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Pennanen, M., Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. (2020). Virtues of Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer-group Mentoring. Scandinavian Journal of Educational Research, 64 (3), 355-371. doi:10.1080/00313831.2018.1554601 Open Access

Ståhle, Pirjo; Mononen, Laura; Tynjälä, Päivi; Kallio, Eeva K. (2020). Systems thinking and adult cognitive development. In Kallio, Eeva (Eds.) Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning. Abingdon, Oxon: Routledge, 191-207. DOI: 10.4324/9781315187464-12 Open Access

Tynjälä, Päivi; Heikkinen, Hannu L. T.; Kallio, Eeva K. (2020). Professional expertise, integrative thinking, wisdom, and phronesis. In Kallio, Eeva (Eds.) Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning. Abingdon, Oxon: Routledge, 156-174. DOI: 10.4324/9781315187464-10 Open Access

Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Heikkinen, Hannu L.T.; Virtanen, Anne (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In Aprea, Carmela; Sappa, Viviana; Tenberg, Ralf (Eds.) Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET), Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 19-40. Open Access

Virtanen, Anne; Mäkinen, Tommi; Klemola, Ulla; Lauritsalo, Kirsti; Tynjälä, Päivi (2020). Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. In Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma (Eds.) Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256 Open Access

Laine, Kati; Tynjälä, Päivi; Eteläpelto, Anneli; Hämäläinen, Raija (2019). Students’ self-reported learning outcomes after a business start-up education program. International Journal of Training Research, 17 (2), 98-115. DOI: 10.1080/14480220.2019.1638621 Open Access

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9 (2), 203-218. doi:10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Tynjälä, Päivi; Pennanen, Matti; Markkanen, Ilona; Heikkinen, Hannu L. T. (2019). Finnish model of peer‐group mentoring : review of research. Annals of the New York Academy of Sciences, Early online. DOI: 10.1111/nyas.14296 Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. (2019). Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (1), 14-30. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak.kirja-1.2019-taitto-1.pdf Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2019). Factors explaining the learning of generic skills : a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24 (7), 880-894. doi:10.1080/13562517.2018.1515195 Open Access

Virtanen, Anne; Harju, Vilhelmiina; Heikkinen, Hannu, L.T.; Pehkonen, Leila; Virolainen, Maarit; Tynjälä, Päivi (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In Kotila, Hannu; Vanhanen-Nuutinen, Liisa (Eds.) Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota, Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. Espoo: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 104-110. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Lauritsalo, K., Klemola, U., & Tynjälä, P. (2019). Ilmapiirillä on väliä oppimisessa. Ruusupuiston kärkiuutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/2 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Inter-generational learning of teachers : what and how do teachers learn from older and younger colleagues?. European Journal of Teacher Education, 41 (4), 479-495. doi:10.1080/02619768.2018.1448781

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2018). Prerequisites for the successful group mentoring of first-year university students : a case study. Mentoring and Tutoring : Partnership in Learning, 26 (2), 148-164. doi:10.1080/13611267.2018.1471338

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2018). Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 130-142. doi:10.1080/0309877X.2016.1206858 Open Access

Kettunen, J., & Tynjälä, P. (2018). Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance and Counselling, 46 (1), 1-11. doi:10.1080/03069885.2017.1285006 Open Access

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. (2018). Graduating Physiotherapy Students’ Conceptions of their own Competence. Vocations and Learning, 11 (1), 1-18. doi:10.1007/s12186-017-9177-8 Open Access

Martin, A., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. (2018). Exploring teachers’ stories of writing : a narrative perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 24 (6), 690-705. doi:10.1080/13540602.2018.1462790 Open Access

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2018). Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52 (3), 9983. doi:10.14214/sf.9983 Open Access

Utriainen, J., Tynjälä, P., Kallio, E., & Marttunen, M. (2018). Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 56, 133-143. doi:10.1016/j.stueduc.2017.12.007 Open Access

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. (2017). Dimensions of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education, 42 (1), 1. doi:10.14221/ajte.2017v42n1.1 Open Access

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. (2017). The Core of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. The Qualitative Report, 22 (12), 3334-3354. http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss12/16 Open Access

Arpiainen, R.-L., & Tynjälä, P. (2017). Introducing Team Learning in a Developing Economy : Students’ Experiences of Experiential Entrepreneurship Education in Namibia. Journal of Enterprising Culture, 25 (2), 179-210. doi:10.1142/S0218495817500078 Open Access

Korhonen, H., Heikkinen, H. L. T., Kiviniemi, U., & Tynjälä, P. (2017). Student teachers' experiences of participating in mixed peer mentoring groups of in-service and pre-service teachers in Finland. Teaching and Teacher Education, 61, 153-163. doi:10.1016/j.tate.2016.10.011 Open Access

Lans, T., Tynjälä, P., Biemans, H., Ratinho, T., & Karimi, S. (2017). Entrepreneurship Education with Impact : Opening the Black Box. Education Research International, 2017, 7051795. doi:10.1155/2017/7051795 Open Access

Tynjälä, P. (2017). Pedagogical Perspectives in Higher Education Research. In P. Teixeira, & J. Shin (Eds.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions (pp. 1-6). Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-017-9553-1_170-1 Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2017). Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelamataitojen%20kehittyminen Open Access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Piirainen, A., & Ilves, V. (2017). Higher education teachers’ descriptions of their own learning : a quantitative perspective. Higher Education Research and Development, 36 (6), 1295-1304. doi:10.1080/07294360.2017.1303455 Open Access

Utriainen, J., Marttunen, M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2017). University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences. Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (6), 629-649. doi:10.1080/00313831.2016.1173092 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. (2017). Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (1), 31-46. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-1.2017-NET.pdf Open Access

Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. (2016). Systeemiajattelu : monitieteinen näkökulma kokonaisvaltaiseen ajatteluun. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 297-319). Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tynjälä, P. (2016). Asiantuntijan tieto ja ajattelu. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 227-244). Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tynjälä, P., Piirainen, A., Kurunsaari, M., & Merikoski, H. (2016). Ohjaus ja neuvonta kuntoutumisessa : pedagogisia lähtökohtia. In I. Autti-Rämö, A.-L. Salminen, M. Rajavaara, & A. Ylinen (Eds.), Kuntoutuminen (pp. 268-274). Duodecim.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387. doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open Access

Täks, M., Tynjälä, P., & Kukemelk, H. (2016). Engineering students’ conceptions of entrepreneurial learning as part of their education. European Journal of Engineering Education, 41 (1), 53-69. doi:10.1080/03043797.2015.1012708 Open Access

Töytäri, A., Piirainen, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., & Ilves, V. (2016). Higher education teachers’ descriptions of their own learning: a large-scale study of Finnish Universities of Applied Sciences. Higher Education Research and Development, 35 (6), 1284-1297. doi:10.1080/07294360.2016.1152574 Open Access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. (2015). Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38 (3), 358-377. doi:10.1080/02619768.2014.983068

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. (2015). Professional Learning of Teachers in Ethiopia: Challenges and Implications for Reform. Australian Journal of Teacher Education, 40 (5), 1. http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol40/iss5/1/ Open Access

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. (2015). Exploring Teachers' Motivation for Teaching and Professional Development in Ethiopia : Voices from the Field. Journal of Studies of Education, 5 (2), 169-186. doi:10.5296/jse.v5i2.7459 Open Access

Kurunsaari, M., Piirainen, A., & Tynjälä, P. (2015). Physiotherapy students’ conceptions of skill at the beginning of their Bachelor studies. Physiotherapy Theory and Practice, 31 (4), 260-269. doi:10.3109/09593985.2014.996692

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. (2015). Students' Experiences of Reflective Writing as a Tool for Learning in Physiotherapy Education. In G. Ortoleva, M. Betrancourt, & S. Billett (Eds.), Writing for Professional Development (pp. 129-151). Brill. doi:10.1163/9789004264830_008

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2015). Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö. https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pdf Open Access

Paakkari, L., Tynjälä, P., Torppa, M., Villberg, J., & Kannas, L. (2015). The development and alignment of pedagogical conceptions of health education. Teaching and Teacher Education, 49 (July), 11-21. doi:10.1016/j.tate.2015.02.005

Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. (2014). Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, . . . , & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus. Open Access

Tynjälä, P. (2014). Perspectives into workplace learning pedagogy - tools for the assessment of the LCCE model. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Power of Growth in the Learning and Competence Creating Ecosystem (pp. 25-32). Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Tynjälä, P., & Newton, J. M. (2014). Transitions to Working Life: Securing Professional Competence. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning (pp. 513-533). Springer. doi:10.1007/978-94-017-8902-8_19 Open Access

Tynjälä, P., Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. (2014). TEL@work: Toward integration of theory and practice. British Journal of Educational Technology, 45 (6), 990-1000. doi:10.1111/bjet.12164 Open Access

Täks, M., Tynjälä, P., Toding, M., Kukemelk, H., & Venesaar, U. (2014). Engineering Students' Experiences in Studying Entrepreneurship. Journal of engineering education, 103 (4), 573-598. doi:10.1002/jee.20056 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27 (1), 43-70. doi:10.1080/13639080.2012.718748 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (4), 44-59. Open Access

Arpiainen, R.-L., Lackeus, M., Täks, M., & Tynjälä, P. (2013). The Sources and Dynamics of Emotions in Entrepreneurship Education Learning Process. TRAMES, 17 (4), 331-346. doi:10.3176/tr.2013.4.02 Open Access

Kamppi, P., Pietiläinen, V., & Tynjälä, P. (2013). Tiedonkäsitykset, arviointimallit ja arviointien johtamisen haasteet. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (Eds.), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta: koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu (pp. 79-89). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto. Open Access

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P Model of Workplace Learning: A Literature Review. Vocations and Learning, 6 (1), 11-36. doi:10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P. (2013). Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan : välineitä LCCE-mallin arviointiin. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Kasvun voimaa oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä (pp. 25-32). Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Open Access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2013). Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. M., & Jokinen, H. (2013). Opettajankoulutuksesta opettajan työhön : uuden opettajan haasteita ja tukimuotoja. In J. Hakala, & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä (pp. 37-56). Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2013). Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20 (2), 2-10. Open Access

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Aspfors, J., Hansén, S.-E., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Jokinen, H. (2012). Lessons learnt from peer-group mentoring experiments. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-group mentoring for teacher development (pp. 131-142). London: Routledge.

Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. (2012). Työssä oppimisen monet muodot. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 17-25). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (2012). Teacher education and development as lifelong and lifewide learning. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-Group Mentoring for Teacher Development (pp. 3-30). London: Routledge.

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2012). Vermen teoreettisen perusteet ja toimintaperiaatteet. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 45-85). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus.

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. (2012). Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Klemelä, K., Merenluoto, S., Pohjola, K., & Veermans, K. (2012). Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi - KYTKÖS-hanke. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Liitos, H.-M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Transformations toward mature thinking : challenges for Education and Learning. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 51-66). Dordrecht: Springer. Open Access

Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2012). Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 32 (1), 17-28. doi:10.33336/aik.93966 Open Access

Tynjälä, P. (2012). Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa - Esimerkkejä kasvatustieteestä. Tiedepolitiikka, 37 (4), 29-38.

Tynjälä, P., & Gijbels, D. (2012). Changing world: Changing pedagogy. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 205-222). Dordrecht: Springer.

Tynjälä, P., Stenström, M.-L., & Saarnivaara, M. (Eds.). (2012). Transitions and Transformations in Learning and Education. : Springer.

Utriainen, J., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Kiviniemi, U. (2011). Integrative pedagogy in practicum. Meeting the second order paradox of teacher education. In M. Mattsson, T. V. Eilertsen, & D. Rorrison (Eds.), A practicum turn in teacher education (pp. 91-112). Rotterdam: SensePublishers.

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., Jokinen, H., Hansen, S.-E., & Aspfors, J. (2011). Gruppmentorskap - livslångt och livsvitt lärande. In J. Aspfors, & S.-E. Hansén (Eds.), Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling (pp. 12-41). Helsingfors: Söderströms.

Nykänen, S., & Tynjälä, P. (2011). Korkeakoulut ovat omaksuneet rakenteellisilta ja pedagogisilta lähtökohdiltaan erilaisia malleja työelämäsuhteiden ja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 21-23). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2011). Critical Aspects of Student Teachers' Conceptions of Learning. Learning and Instruction, 21 (6), 705-714. doi:10.1016/j.learninstruc.2011.03.003

Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. (2011). Beginning Teachers' Transition from Pre-Service Education to Working Life. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14 (1), 11-33.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Kiviniemi, U. (2011). Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa opettajan autonomisuuden tukena. Kasvatus, 42 (4), 302-315.

Tynjälä, P., Kukkonen, P., Poikela, E., Rask, I., Salvi, H., Sirkiä, H., . . . Reinikainen, P. (2011). Ammatillinen koulutus kansallisten arviointien näkökulmasta: synteesi arvioinneista 2006-2010. : Koulutuksen arviointisihteeristö [jakaja. http://www.edev.fi/img/portal/1076/Julkaisu_nro_56.pdf?cs=1316500465 Open Access

Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. : WSOYpro.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. : Tammi.

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2010). Vertaisryhmämentorointi opetusalan tukena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 7-38). Helsinki, Finland: Tammi.

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. (2010). Kohti yhteisöllistä oppimista. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 179-184). Helsinki, Finland: Tammi.

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. (Eds.). (2010). Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista. : Koulutuksen arviointisihteeristö.

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. (2010). Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista?. In E. Korkeakoski, & P. Tynjälä (Eds.), Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista (pp. 199-202). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto.

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2010). Student teachers’ ways of experiencing the objective of health education as a school subject: a phenomenographic study. Teaching and Teacher Education, 26 (4), 941-948. doi:10.1016/j.tate.2009.10.035

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. (2010). Student teachers' ways of experiencing the teaching of health education. Studies in Higher Education, 35 (8), 905-920. doi:10.1080/03075070903383229

Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (2010). Asiantuntijuudesta identiteettiin - Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 13-37). Helsinki, Finland: WSOYpro. Open Access

Salojärvi, S., Tynjälä, P., Myyry, L., Varila, M.-I., & Nikkanen, P. (2010). How can a learning network support organisational development?. International Journal of Strategic Change Management, 2 (4), 375-395.

Tynjälä, P. (2010). Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 79-95). Helsinki, Finland: WSOY.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2010). Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 97-117). Helsinki, Finland: WSOY.

Ikonen-Varila, M., Myyry, L., Salojärvi, S., & Tynjälä, P. (2009). Onko metodilla väliä? Kokemuksia organisaation kehittämisen arvioinnista. Aikuiskasvatus, 29 (1), 24-42. doi:10.33336/aik.94167 Open Access

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2009). Koulutusta työpaikan omassa oppilaitoksessa: osaamisen kehittyminen puolen vuoden levyseppä-hitsaajakurssin aikana. In P. Haltia, & H. Kyhä (Eds.), Väyliä laivanrakennusalan työhön ja koulutukseen (pp. 127-159). Turun yliopisto.

Tynjälä, P. (2009). Opetuksessa eroja eri tieteenalojen välillä. Peda-Forum, 16 (2), 5.

Tynjälä, P., Pirhonen, M., Vartiainen, T., & Helle, L. (2009). Educating IT Project Managers through Project-Based Learning: A Working-Life Perspective. The Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24, February 2009, 270-288. http://aisel.aisnet.org/cais/vol24/iss1/16/

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. (2009). Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2 (3), 153-175. doi:10.1007/s12186-009-9022-9 Open Access

Harris, M., Chisholm, C., Allan, M., Krause, R., Grunewald, N., Kesli, U., . . . Helle, L. (2008). Practitioner and Learner Guides to Lifeplace Learning. : Glasgow Caledonian University.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (2008). Reconceptualising Mentoring as a Dialogue. In G. Fransson, & C. Gustafsson (Eds.), Newly Qualified Teachers in Northern Europe: Comparative Perspectives on Promoting Professional Development (pp. 107-124). Gävle: University of Gävle.

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Tynjälä, P., & Välijärvi, J. (2008). Mistä tukea uudelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa. Kasvatus, 39 (3), 205-217.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2008). Abi Psykologia. : Otava.

Lindblom-Ylänne, S., & Tynjälä, P. (2008). Yliopistopedagogisen koulutuksen vaikuttavuus tutkimuksen kohteena. Peda-Forum, 14 (2), 5.

Murtonen, M., Olkinuora, E., Tynjälä, P., & Lehtinen, E. (2008). "Do I need research skills in working life?": University students' motivation and difficulties in quantitative methods courses. Higher Education, 56 (DOI 10.1007/s10734-008-9113-9), 599-612. http://www.springerlink.com/content/k83nv8g424013604/

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. (2008). Educating Novices at the Workplace: Transformation of Conceptions and Skills of Students on a Metal Industry Course. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 93-113). Amsterdam: Springer.

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. (2008). Introduction. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Conncectivity and Transformation (pp. 3-10). Amsterdam: Springer. http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+education/book/978-1-4020-8961-9

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. (Eds.). (2008). Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation. : Springer. http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+education/book/978-1-4020-8961-9

Tynjälä, P. (2008). Työelämän asiantuntijuus ja korkeakoulupedagogiikka. Aikuiskasvatus, 28 (2), 124-127. doi:10.33336/aik.93812 Open Access

Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3 (2), 130-154.

Tynjälä, P. (2008). Connectivity and transformation in work-related learning - theoretical foundations. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 11-37). Amsterdam: Springer.

Tynjälä, P., & Nikkanen, P. (2008). Transformation of Individual Learning to Organizational and Networded Learning in Vocational Education. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 117-135). Amsterdam: Springer.

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2 (44), 199-213. Open Access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2008). Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44 (2), 217-232.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. (2008). Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Rotterdam: Sense. Open Access

Helle, L., & Tynjälä, P. (2007). Outcomes of project-based studies and student self-regulation of learning. In P. B. Richards (Ed.), Global issues in higher education (pp. 215-235). New York: Nova Science Publishers.

Helle, L., Tynjälä, P., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2007). Where's the learning in work-based project learning?. In R. Rinne, A. Heikkinen, & P. Salo (Eds.), Adult Education - Liberty, fraternity and equality? Nordic views on lifelong learning (pp. 297-321). Turku: Finnish Educational Research Association.

Helle, L., Tynjälä, P., Olkinuora, E., & Lonka, K. (2007). 'Ain't nothing like a real thing'. Motivation and study processes on a work-based project course in information systems design. British Journal of Educational Psychology, 77 (2), 397-411.

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2007). Study orientations in different tutoring environments: university language students' first two years. Mentoring & Tutoring, 15 (2), 183-199.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2007). Lukion psykologia 4. : Otava.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2007). Lukion psykologia 5. : Otava.

Tynjälä, P. (2007). Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. In H. Kotila, A. Mutanen, & M. V. Volanen (Eds.), Taidon tieto (pp. 11-36). Helsinki, Finland: Edita.

Tynjälä, P., Ikonen-Varila, M., Myyry, L., & Hytönen, T. (2007). Verkostoissa oppiminen työelämässä. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 258-286). Helsinki, Finland: WSOY.

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Kakkori, L., & Tynjälä, P. (2006). Totuuden ongelma. In H. L. T. Heikkinen, E. Rovio, & L. Syrjälä (Eds.), Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (pp. 163-183). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education - theory, practice and rubber sling shots. Higher Education, 51 (2), 287-314.

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. (2006). Work-Related Project as a Learning Environment. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 195-208). Oxford: Elsevier.

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2006). PS Lukion psykologia 3. : Otava.

Tynjälä, P. (2006). Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit. In A. R. Nummenmaa, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan työ ja oppiminen (pp. 99-122). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Räisänen, A., Määttä, V., Pesonen, K., Kauppi, A., Lempinen, P., . . . Hietala, R. (2006). Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Arviointiraportti. : Koutuksen arviointineuvosto.

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2006). From University to Working Life: Graduates' Workplace Skills in Practice. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 73-88). Oxford: Elsevier.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Boulton-Lewis, G. (Eds.). (2006). Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (2006. ed.). : Elsevier.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Boulton-Lewis, G. (2006). Introduction: Changing World, Changing Higher Education. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 1-6). Amsterdam: Elsevier.

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Niglas, K., & Tynjälä, P. (2005). Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus, 36 (5), 340-354.

Helle, L., & Tynjälä, P. (2005). Where is the learning in work-based project learning? A case study in information systems design. In H. Gruber, C. Harteis, R. Mulder, & M. Rehrl (Eds.), Bridging individual, organisational, and cultural aspects of professional learning (pp. 79-82). Regensburg: S. Roderer Verlag.

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2005). Lukion psykologia 2. : Otava.

Slotte, V., & Tynjälä, P. (2005). Communication and collaborative learning at work: Views expressed on a cross-cultural e-learnng course. International Journal of E-Learning, 4 (2), 191-207.

Tynjälä, P. (2005). Tutkimuspäivien satoa (Pääkirjoitus). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (2), 4-6.

Tynjälä, P., & Häkkinen, P. (2005). E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. Journal of Workplace Learning, 17 (5/6), 318-336.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (1), 24-33.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116.

Tynjälä, P., & Virtanen, A. (2005). Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (4), 9-21.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. (2005). Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana. In P. Kalli, & A. Malinen (Eds.), Konstruktivismi ja realismi (pp. 20-48). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Tynjälä, P., Nikkanen, P., Volanen, M. V., & Valkonen, S. (2005). Työelämäyhteistyö ammatillisissa oppilaitoksissa ja työyhteisöjen oppiminen. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa II. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., Salminen, R. T., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. (2005). Factors related to study success in engineering education. European Journal of Engineering Education, 30 (2), 221-231.

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2005). Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. : Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Volanen, M. V., Tynjälä, P., Nikkanen, P., & Valkonen, S. (2005). Työelämänyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisöjen oppiminen. In Taitava Keski-Suomi II-osa.

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. (2004). Työelämäprojekti oppimisympäristönä. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 255-273). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Honkimäki, S., Tynjälä, P., & Valkonen, S. (2004). University Students' Study Orientations, Learning Experiences and Study Success in Innovative Courses. Studies in Higher Education, 29 (4), 431-449.

Kekäle, T., Heikkilä, J., Jaatinen, P., Myllys, H., Piilonen, A.-R., Savola, J., . . . , & Holm, K. (2004). Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu. Käynnistysvaiheen arviointi. : Korkeakoululujen arviointineuvosto.

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. (2004). PS 1 - Lukion psykologia. : Otava.

Mutka, U., & Tynjälä, P. (Eds.). (2004). Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2004. : Okka-säätiö.

Neuvonen-Rauhala, M.-L., & Tynjälä, P. (2004). Työelämälähtöisyys ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoissa. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä.

Slotte, V., Tynjälä, P., & Hytönen, T. (2004). How do HRD practitioners describe learning at work?. Human Resource Development International, 7 (4), 481-499.

Tauno, K., Johanna, H., & Tynjälä, P. (2004). Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6 (2), 31-41.

Tauno, K., Tynjälä, P., & Heikkilä, J. (2004). Duaalimalli, Bologna ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnon arviointi. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 23-28). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tynjälä, P. (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus, 35 (2), 174-190.

Tynjälä, P., Kekäle, T., & Heikkilä, J. (2004). Työelämälähtöisyys koulutuksessa. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 6-15). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tynjälä, P., Salminen, R., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. (2004). Tärkeimmät opintomenestykseen yhteydessä olevat tekijät Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Oppimisen kokonaismallin pohjalta tehty kyselytutkimus. : Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2004). Yliopistosta valmistuneet työelämässä . In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. PS-kustannus.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. (2004). Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark. http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (Eds.). (2004). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. : PS-kustannus.

Ulla, M., & Tynjälä, P. (2004). Ammatillinen koulutus ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6 (2), 4-6.

Valkeavaara, T., Tynjälä, P., & Slotte, V. (2004). How do HRD practitioners describe learning at work. Human Research Development International-.

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Murtonen, M. (2004). Johdanto. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 5-11). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Collin, K., & Tynjälä, P. (2003). Integrating theory and practice? Employees' and students' experiences of learning at work. Journal of Workplace Learning, 15 (7/8), 338-344. doi:10.1108/13665620310504828

Tynjälä, P. (2003). Konstruktivismista realismiin? "Radikaalin konstruktivistin" mietteitä Tapio Puolimatkan kirjan äärellä. Aikuiskasvatus-.

Tynjälä, P. (2003). Oppiminen koulutuksen ja työelämän välisessä vuorovaikutuksessa. Ammattikasvatus, (3), 8-20.

Tynjälä, P. (2003). Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittyminen tietoyhteiskunnassa. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitaito - Knowledge Work and Occupational Competence (pp. 39-62). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Tynjälä, P., & Collin, K. (2003). Koulutuksen ja työelämän rajoilla - Työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisesta. In M. Saarnivaara, & L. Lestinen (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55).

Tynjälä, P., & Slotte, V. (2003). Communication and collaborative learning at work: views expressed in a cross-cultural e-learning course. International Journal of E-Learning-.

Tynjälä, P., & Slotte, V. (2003). Industry-university collaboration for continuing professional development. Journal of Education and Work, 16 (4), 445-464.

Tynjälä, P., Nuutinen, A., Salminen, R., Sutela, T., & Pitkänen, S. (2003). Factors related to study success in technology education. European Journal of Engineering Education.

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Sarja, A. (2003). Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education, 46 (2), 147-166.

Collin, K., & Tynjälä, P. (2002). Koulutuksen ja työelämän rajoilla - työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisessa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P. (2002). Kirjoittamalla oppiminen - konstruktivistista yliopistopedagogiikkaa tavoitteena asiantuntijatiedon kehittyminen. In J. Välimaa, & S. Ahola (Eds.), Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa - Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 (pp. 127-148). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P. (2002). AMK-tutkimusta Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, 1 (1). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf/Kever?OpenFrameSet

Tynjälä, P. (2002). Learning and the development of expertise in the information society. In M. Koskela, & N. Pilke (Eds.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposium XXII (pp. 31-47). Vaasa: Vaasan yliopisto.

Tynjälä, P., & Tourunen, E. (2002). Three-way partnership assessment of working-life oriented project-based learning. In N. Benton, & R. Benton (Eds.), Te Rito o te Matauranga: Experiential Learning for the Third Millenium. Selected Papers from the 7th Conference of the International Consortium for Experiential Education. (pp. 47-58). Auckland: International Consortium for Experiential Learning.

Tynjälä, P., Helle, L., Lonka, K., & Olkinuora, E. (2002). "Ain't nothing like a real thing". Motivation and study processes in university-level project studies. Higher Education Research and Development-.

Tynjälä, P., Murtonen, M., & Helle, L. (2002). A comparison of students' and experts' beliefs on the nature of expertise. In E. Pantzar (Ed.), Perspectives on the Age of the Information Society (pp. 29-49). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Laurinen, L., & Tynjälä, P. (2001). Kollaboratiiviset kirjoitustehtävät tekstistä oppimisen apuna. In M. Charles, & P. Hiidenmaa (Eds.), Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta (pp. 108-131). Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa.

Tynjälä, P. (2001). Writing, learning and the development of expertise in the information society. In F. Austermühl, & D. Apollon (Eds.), Humanities education and the challenge of e-learning (pp. 121-144). Bergen, Norway: The HIT Centre.

Tynjälä, P. (2001). Writing, learning and the development of expertise in higher education. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 37-56). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Tynjälä, P., & Hartley, J. (2001). New technology, writing, and learning. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 161-182). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Tynjälä, P., & Lonka, K. (2001). Writing as a learning tool: Introduction. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 7-22). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Tynjälä, P., Lonka, K., Helle, L., Mäkinen, J., Murtonen, M., & Olkinuora, E. (2001). A university studies perspective into the development of expertise. In P. Tynjälä, E. Pantzar, & R. Savolainen (Eds.), In Search for a Human-Centered Information Society (pp. 143-169). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Collin, K., & Tynjälä, P. (2000). Kirjoja koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työssä oppimisesta. Kirjaesittely. Aikuiskasvatus, 20 (4), 377-379.

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. (2000). Motivaatiota ja jossittelua. Yliopisto-opettajien opetuskokeilut opiskelijoiden kokemana. In E. Kallio (Ed.), Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 189-207). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutusen tutkimuslaitos.

Tynjälä, P., & Collin, K. (2000). Koulutuksen ja työelämän yhteistyö - pedagogisia näkökulmia. Aikuiskasvatus, 20 (4), 293-305.

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. (1999). Johdanto. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 9-23). Porvoo: WSOY.

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. (Eds.). (1999). Oppiminen ja asiantuntijuus. : työelämän ja koulutuksen näkökulmia. : WSOY.

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. : Kirjayhtymä.

Tynjälä, P. (1999). Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31 (5), 357-442.

Tynjälä, P. (1999). Konstruktivistisen ja perinteisen oppimisympäristön vertailu yliopistossa. Aikuiskasvatus, 19 (3), 257-262.

Tynjälä, P. (1999). Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentuminen korkeakoulutuksessa. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 160-179). Porvoo: WSOY.

Tynjälä, P., Mäkinen, J., & Olkinuora, E. (1999). Growing demands of skills and knowledge - Learning and the development of expertise in the information society. Analytic Teaching, 20 (1), 19-28.

Tynjälä, P. (1998). Writing as a tool for constructive learning: Students' learning experiences during an experiment. Higher Education, 36 (2), 209-230. doi:10.1023/A:1003260402036