Publications

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9 (2), 203-218 (2019). doi:10.1080/21568235.2018.1475247 Open access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (1), 14-30 (2019). Open access

Virtanen, A., Mäkinen, T., Lauritsalo, K., Klemola, U., & Tynjälä, P. Ilmapiirillä on väliä oppimisessa. Ruusupuiston kärkiuutiset (2019)., 2019). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2019/2 Open access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Factors explaining the learning of generic skills : a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24 (7), 880-894 (2019). doi:10.1080/13562517.2018.1515195 Open access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. Inter-generational learning of teachers : what and how do teachers learn from older and younger colleagues?. European Journal of Teacher Education, 41 (4), 479-495 (2018). doi:10.1080/02619768.2018.1448781

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Prerequisites for the successful group mentoring of first-year university students : a case study. Mentoring and Tutoring : Partnership in Learning, 26 (2), 148-164 (2018). doi:10.1080/13611267.2018.1471338

Jääskelä, P., Nykänen, S., & Tynjälä, P. Models for the development of generic skills in Finnish higher education. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 130-142 (2018). doi:10.1080/0309877X.2016.1206858 Open access

Kettunen, J., & Tynjälä, P. Applying phenomenography in guidance and counselling research. British Journal of Guidance and Counselling, 46 (1), 1-11 (2018). doi:10.1080/03069885.2017.1285006 Open access

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. Graduating Physiotherapy Students’ Conceptions of their own Competence. Vocations and Learning, 11 (1), 1-18 (2018). doi:10.1007/s12186-017-9177-8 Open access

Martin, A., Tarnanen, M., & Tynjälä, P. Exploring teachers’ stories of writing : a narrative perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 24 (6), 690-705 (2018). doi:10.1080/13540602.2018.1462790 Open access

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52 (3), 9983 (2018). doi:10.14214/sf.9983 Open access

Utriainen, J., Tynjälä, P., Kallio, E., & Marttunen, M. Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 56, 133-143 (2018). doi:10.1016/j.stueduc.2017.12.007

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. Dimensions of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education, 42 (1), 1 (2017). doi:10.14221/ajte.2017v42n1.1 Open access

Aarto-Pesonen, L., & Tynjälä, P. The Core of Professional Growth in Work-Related Teacher Education. The Qualitative Report, 22 (12), 3334-3354 (2017). http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss12/16 Open access

Arpiainen, R.-L., & Tynjälä, P. Introducing Team Learning in a Developing Economy : Students’ Experiences of Experiential Entrepreneurship Education in Namibia. Journal of Enterprising Culture, 25 (2), 179-210 (2017). doi:10.1142/S0218495817500078 Open access

Korhonen, H., Heikkinen, H. L. T., Kiviniemi, U., & Tynjälä, P. Student teachers' experiences of participating in mixed peer mentoring groups of in-service and pre-service teachers in Finland. Teaching and Teacher Education, 61, 153-163 (2017). doi:10.1016/j.tate.2016.10.011 Open access

Lans, T., Tynjälä, P., Biemans, H., Ratinho, T., & Karimi, S. Entrepreneurship Education with Impact : Opening the Black Box. Education Research International, 2017, 7051795 (2017). doi:10.1155/2017/7051795 Open access

Tynjälä, P. Pedagogical Perspectives in Higher Education Research. In P. Teixeira, & J. Shin (Eds.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions (pp. 1-6). Springer Netherlands (2017). doi:10.1007/978-94-017-9553-1_170-1 Open access

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset (2017)., 2017). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelam... Open access

Töytäri, A., Tynjälä, P., Piirainen, A., & Ilves, V. Higher education teachers’ descriptions of their own learning : a quantitative perspective. Higher Education Research and Development, 36 (6), 1295-1304 (2017). doi:10.1080/07294360.2017.1303455 Open access

Utriainen, J., Marttunen, M., Kallio, E., & Tynjälä, P. University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences. Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (6), 629-649 (2017). doi:10.1080/00313831.2016.1173092 Open access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (1), 31-46 (2017). Open access

Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. Systeemiajattelu : monitieteinen näkökulma kokonaisvaltaiseen ajatteluun. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 297-319). Suomen Kasvatustieteellinen Seura (2016).

Tynjälä, P. Asiantuntijan tieto ja ajattelu. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 227-244). Suomen Kasvatustieteellinen Seura (2016).

Tynjälä, P., Piirainen, A., Kurunsaari, M., & Merikoski, H. Ohjaus ja neuvonta kuntoutumisessa : pedagogisia lähtökohtia. In I. Autti-Rämö, A.-L. Salminen, M. Rajavaara, & A. Ylinen (Eds.), Kuntoutuminen (pp. 268-274). Duodecim (2016).

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387 (2016). doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open access

Täks, M., Tynjälä, P., & Kukemelk, H. Engineering students’ conceptions of entrepreneurial learning as part of their education. European Journal of Engineering Education, 41 (1), 53-69 (2016). doi:10.1080/03043797.2015.1012708 Open access

Töytäri, A., Piirainen, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., & Ilves, V. Higher education teachers’ descriptions of their own learning: a large-scale study of Finnish Universities of Applied Sciences. Higher Education Research and Development, 35 (6), 1284-1297 (2016). doi:10.1080/07294360.2016.1152574 Open access

Geeraerts, K., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Gijbels, D. Peer-group mentoring as a tool for teacher development. European Journal of Teacher Education, 38 (3), 358-377 (2015). doi:10.1080/02619768.2014.983068

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. Professional Learning of Teachers in Ethiopia: Challenges and Implications for Reform. Australian Journal of Teacher Education, 40 (5), 1 (2015). http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol40/iss5/1/ Open access

Gemeda, F. T., & Tynjälä, P. Exploring Teachers' Motivation for Teaching and Professional Development in Ethiopia : Voices from the Field. Journal of Studies of Education, 5 (2), 169-186 (2015). doi:10.5296/jse.v5i2.7459 Open access

Kurunsaari, M., Piirainen, A., & Tynjälä, P. Physiotherapy students’ conceptions of skill at the beginning of their Bachelor studies. Physiotherapy Theory and Practice, 31 (4), 260-269 (2015). doi:10.3109/09593985.2014.996692

Kurunsaari, M., Tynjälä, P., & Piirainen, A. Students' Experiences of Reflective Writing as a Tool for Learning in Physiotherapy Education. In G. Ortoleva, M. Betrancourt, & S. Billett (Eds.), Writing for Professional Development (pp. 129-151). Brill (2015). doi:10.1163/9789004264830_008

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö (2015). https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pd...

Paakkari, L., Tynjälä, P., Torppa, M., Villberg, J., & Kannas, L. The development and alignment of pedagogical conceptions of health education. Teaching and Teacher Education, 49 (July), 11-21 (2015). doi:10.1016/j.tate.2015.02.005

Heikkinen, H. L. T., Markkanen, I., Pennanen, M., & Tynjälä, P. Opettajankoulutuksesta työelämään. In S. Mahlamäki-Kultanen, A. Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. Räkköläinen, E. Helin, . . . , & K. Nyyssölä (Eds.), Opettajankoulutuksen tilannekatsaus (pp. 45-54). Opetushallitus (2014). Open access

Tynjälä, P. Perspectives into workplace learning pedagogy - tools for the assessment of the LCCE model. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Power of Growth in the Learning and Competence Creating Ecosystem (pp. 25-32). Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (2014).

Tynjälä, P., Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. TEL@work: Toward integration of theory and practice. British Journal of Educational Technology, 45 (6), 990-1000 (2014). doi:10.1111/bjet.12164 Open access

Tynjälä, P., & Newton, J. M. Transitions to Working Life: Securing Professional Competence. In S. Billett, C. Harteis, & H. Gruber (Eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning (pp. 513-533). Springer (2014). doi:10.1007/978-94-017-8902-8_19 Open access

Täks, M., Tynjälä, P., Toding, M., Kukemelk, H., & Venesaar, U. Engineering Students' Experiences in Studying Entrepreneurship. Journal of engineering education, 103 (4), 573-598 (2014). doi:10.1002/jee.20056 Open access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27 (1), 43-70 (2014). doi:10.1080/13639080.2012.718748 Open access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (4), 44-59 (2014).

Arpiainen, R.-L., Lackeus, M., Täks, M., & Tynjälä, P. The Sources and Dynamics of Emotions in Entrepreneurship Education Learning Process. TRAMES, 17 (4), 331-346 (2013). doi:10.3176/tr.2013.4.02

Kamppi, P., Pietiläinen, V., & Tynjälä, P. Tiedonkäsitykset, arviointimallit ja arviointien johtamisen haasteet. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (Eds.), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta: koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu (pp. 79-89). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto (2013). Open access

Tynjälä, P. Toward a 3-P Model of Workplace Learning: A Literature Review. Vocations and Learning, 6 (1), 11-36 (2013). doi:10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P. Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan : välineitä LCCE-mallin arviointiin. In L. Mäkelä-Marttinen, & N. Hartikainen (Eds.), Kasvun voimaa oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä (pp. 25-32). Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (2013). Open access

Tynjälä, P., Heikkinen, H. M., & Jokinen, H. Opettajankoulutuksesta opettajan työhön : uuden opettajan haasteita ja tukimuotoja. In J. Hakala, & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä (pp. 37-56). Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2013).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013).

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20 (2), 2-10 (2013). Open access

Tynjälä, P., Stenström, M.-L., & Saarnivaara, M. (Eds.). Transitions and Transformations in Learning and Education. : Springer (2012).

Aspfors, J., Hansen, S.-E., Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., & Tynjälä, P. Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus (2012).

Aspfors, J., Hansén, S.-E., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Jokinen, H. Lessons learnt from peer-group mentoring experiments. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-group mentoring for teacher development (pp. 131-142). London: Routledge (2012).

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. Teacher education and development as lifelong and lifewide learning. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), Peer-Group Mentoring for Teacher Development (pp. 3-30). London: Routledge (2012).

Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. Työssä oppimisen monet muodot. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 17-25). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2012).

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. Vermen teoreettisen perusteet ja toimintaperiaatteet. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 45-85). Jyväskylä, Finland: PS-Kustannus (2012).

Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S., Heikkinen, H. L. T., & Tynjälä, P. Työuran alkuvaihe opettajan haasteena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen, & P. Tynjälä (Eds.), Osaaminen jakoon : Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 27-43). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2012).

Lehtinen, E., Palonen, T., Tynjälä, P., Klemelä, K., Merenluoto, S., Pohjola, K., & Veermans, K. Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi - KYTKÖS-hanke. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012). Open access

Liitos, H.-M., Kallio, E., & Tynjälä, P. Transformations toward mature thinking : challenges for Education and Learning. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 51-66). Dordrecht: Springer (2012). Open access

Nykänen, S., & Tynjälä, P. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus, 32 (1), 17-28 (2012).

Tynjälä, P. Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa - Esimerkkejä kasvatustieteestä. Tiedepolitiikka, 37 (4), 29-38 (2012).

Tynjälä, P., & Gijbels, D. Changing world: Changing pedagogy. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 205-222). Dordrecht: Springer (2012).

Utriainen, J., Kallio, E., & Tynjälä, P. Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012). Open access

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., Jokinen, H., Hansen, S.-E., & Aspfors, J. Gruppmentorskap - livslångt och livsvitt lärande. In J. Aspfors, & S.-E. Hansén (Eds.), Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling (pp. 12-41). Helsingfors: Söderströms (2011).

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Kiviniemi, U. Integrative pedagogy in practicum. Meeting the second order paradox of teacher education. In M. Mattsson, T. V. Eilertsen, & D. Rorrison (Eds.), A practicum turn in teacher education (pp. 91-112). Rotterdam: SensePublishers (2011).

Nykänen, S., & Tynjälä, P. Korkeakoulut ovat omaksuneet rakenteellisilta ja pedagogisilta lähtökohdiltaan erilaisia malleja työelämäsuhteiden ja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 21-23). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. Critical Aspects of Student Teachers' Conceptions of Learning. Learning and Instruction, 21 (6), 705-714 (2011). doi:10.1016/j.learninstruc.2011.03.003

Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. Beginning Teachers' Transition from Pre-Service Education to Working Life. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14 (1), 11-33 (2011).

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Kiviniemi, U. Integratiivinen pedagogiikka opetusharjoittelussa opettajan autonomisuuden tukena. Kasvatus, 42 (4), 302-315 (2011).

Tynjälä, P., Kukkonen, P., Poikela, E., Rask, I., Salvi, H., Sirkiä, H., . . . Reinikainen, P. Ammatillinen koulutus kansallisten arviointien näkökulmasta: synteesi arvioinneista 2006-2010. : Koulutuksen arviointisihteeristö [jakaja (2011). http://www.edev.fi/img/portal/1076/Julkaisu_nro_56.pdf?cs=1316500465 Open access

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. : Tammi (2010).

Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. (Eds.). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. : WSOYpro (2010).

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. Vertaisryhmämentorointi opetusalan tukena. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 7-38). Helsinki, Finland: Tammi (2010).

Heikkinen, H. L. T., Tynjälä, P., & Jokinen, H. Kohti yhteisöllistä oppimista. In H. L. T. Heikkinen, H. Jokinen, & P. Tynjälä (Eds.), VERME. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena (pp. 179-184). Helsinki, Finland: Tammi (2010).

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. (Eds.). Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista. : Koulutuksen arviointisihteeristö (2010).

Korkeakoski, E., & Tynjälä, P. Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista?. In E. Korkeakoski, & P. Tynjälä (Eds.), Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista (pp. 199-202). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen arviointineuvosto (2010).

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. Student teachers' ways of experiencing the teaching of health education. Studies in Higher Education, 35 (8), 905-920 (2010). doi:10.1080/03075070903383229

Paakkari, L., Tynjälä, P., & Kannas, L. Student teachers’ ways of experiencing the objective of health education as a school subject: a phenomenographic study. Teaching and Teacher Education, 26 (4), 941-948 (2010). doi:10.1016/j.tate.2009.10.035

Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H., & Tynjälä, P. Asiantuntijuudesta identiteettiin - Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 13-37). Helsinki, Finland: WSOYpro (2010). Open access

Salojärvi, S., Tynjälä, P., Myyry, L., Varila, M.-I., & Nikkanen, P. How can a learning network support organisational development?. International Journal of Strategic Change Management, 2 (4), 375-395 (2010).

Tynjälä, P. Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 79-95). Helsinki, Finland: WSOY (2010).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 97-117). Helsinki, Finland: WSOY (2010).

Ikonen-Varila, M., Myyry, L., Salojärvi, S., & Tynjälä, P. Onko metodilla väliä? Kokemuksia organisaation kehittämisen arvioinnista. Aikuiskasvatus, 29 (1), 24-42 (2009).

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. Koulutusta työpaikan omassa oppilaitoksessa: osaamisen kehittyminen puolen vuoden levyseppä-hitsaajakurssin aikana. In P. Haltia, & H. Kyhä (Eds.), Väyliä laivanrakennusalan työhön ja koulutukseen (pp. 127-159). Turun yliopisto (2009).

Tynjälä, P. Opetuksessa eroja eri tieteenalojen välillä. Peda-Forum, 16 (2), 5 (2009).

Tynjälä, P., Pirhonen, M., Vartiainen, T., & Helle, L. Educating IT Project Managers through Project-Based Learning: A Working-Life Perspective. The Communications of the Association for Information Systems, Vol. 24, February 2009, 270-288 (2009). http://aisel.aisnet.org/cais/vol24/iss1/16/

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2 (3), 153-175 (2009). doi:10.1007/s12186-009-9022-9 Open access

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. (Eds.). Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation. : Springer (2008). http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+educatio...

Harris, M., Chisholm, C., Allan, M., Krause, R., Grunewald, N., Kesli, U., . . . Helle, L. Practitioner and Learner Guides to Lifeplace Learning. : Glasgow Caledonian University (2008).

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., & Tynjälä, P. Reconceptualising Mentoring as a Dialogue. In G. Fransson, & C. Gustafsson (Eds.), Newly Qualified Teachers in Northern Europe: Comparative Perspectives on Promoting Professional Development (pp. 107-124). Gävle: University of Gävle (2008).

Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H., Tynjälä, P., & Välijärvi, J. Mistä tukea uudelle opettajalle? Kolme mentorointimallia vertailussa. Kasvatus, 39 (3), 205-217 (2008).

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. Abi Psykologia. : Otava (2008).

Lindblom-Ylänne, S., & Tynjälä, P. Yliopistopedagogisen koulutuksen vaikuttavuus tutkimuksen kohteena. Peda-Forum, 14 (2), 5 (2008).

Murtonen, M., Olkinuora, E., Tynjälä, P., & Lehtinen, E. "Do I need research skills in working life?": University students' motivation and difficulties in quantitative methods courses. Higher Education, 56 (DOI 10.1007/s10734-008-9113-9), 599-612 (2008). http://www.springerlink.com/content/k83nv8g424013604/

Murtonen, M., Sahlström, S., & Tynjälä, P. Educating Novices at the Workplace: Transformation of Conceptions and Skills of Students on a Metal Industry Course. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 93-113). Amsterdam: Springer (2008).

Stenström, M.-L., & Tynjälä, P. Introduction. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Conncectivity and Transformation (pp. 3-10). Amsterdam: Springer (2008). http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+educatio...

Tynjälä, P. Työelämän asiantuntijuus ja korkeakoulupedagogiikka. Aikuiskasvatus, 28 (2), 124-127 (2008).

Tynjälä, P. Connectivity and transformation in work-related learning - theoretical foundations. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 11-37). Amsterdam: Springer (2008).

Tynjälä, P. Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3 (2), 130-154 (2008).

Tynjälä, P., & Nikkanen, P. Transformation of Individual Learning to Organizational and Networded Learning in Vocational Education. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 117-135). Amsterdam: Springer (2008).

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2 (44), 199-213 (2008). Open access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44 (2), 217-232 (2008).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Rotterdam: Sense (2008). Open access

Helle, L., & Tynjälä, P. Outcomes of project-based studies and student self-regulation of learning. In P. B. Richards (Ed.), Global issues in higher education (pp. 215-235). New York: Nova Science Publishers (2007).

Helle, L., Tynjälä, P., Lonka, K., & Olkinuora, E. Where's the learning in work-based project learning?. In R. Rinne, A. Heikkinen, & P. Salo (Eds.), Adult Education - Liberty, fraternity and equality? Nordic views on lifelong learning (pp. 297-321). Turku: Finnish Educational Research Association (2007).

Helle, L., Tynjälä, P., Olkinuora, E., & Lonka, K. 'Ain't nothing like a real thing'. Motivation and study processes on a work-based project course in information systems design. British Journal of Educational Psychology, 77 (2), 397-411 (2007).

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Study orientations in different tutoring environments: university language students' first two years. Mentoring & Tutoring, 15 (2), 183-199 (2007).

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. Lukion psykologia 4. : Otava (2007).

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. Lukion psykologia 5. : Otava (2007).

Tynjälä, P. Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. In H. Kotila, A. Mutanen, & M. V. Volanen (Eds.), Taidon tieto (pp. 11-36). Helsinki, Finland: Edita (2007).

Tynjälä, P., Ikonen-Varila, M., Myyry, L., & Hytönen, T. Verkostoissa oppiminen työelämässä. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 258-286). Helsinki, Finland: WSOY (2007).

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Boulton-Lewis, G. (Eds.). Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (2006. ed.). : Elsevier (2006).

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Kakkori, L., & Tynjälä, P. Totuuden ongelma. In H. L. T. Heikkinen, E. Rovio, & L. Syrjälä (Eds.), Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (pp. 163-183). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura (2006).

Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. Project-based learning in post-secondary education - theory, practice and rubber sling shots. Higher Education, 51 (2), 287-314 (2006).

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. Work-Related Project as a Learning Environment. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 195-208). Oxford: Elsevier (2006).

Karrasch, M., Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. PS Lukion psykologia 3. : Otava (2006).

Tynjälä, P. Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit. In A. R. Nummenmaa, & J. Välijärvi (Eds.), Opettajan työ ja oppiminen (pp. 99-122). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Tynjälä, P., Räisänen, A., Määttä, V., Pesonen, K., Kauppi, A., Lempinen, P., . . . Hietala, R. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Arviointiraportti. : Koutuksen arviointineuvosto (2006).

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. From University to Working Life: Graduates' Workplace Skills in Practice. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 73-88). Oxford: Elsevier (2006).

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Boulton-Lewis, G. Introduction: Changing World, Changing Higher Education. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life -Collaborations, Confrontations and Challenges (pp. 1-6). Amsterdam: Elsevier (2006).

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., Niglas, K., & Tynjälä, P. Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus, 36 (5), 340-354 (2005).

Helle, L., & Tynjälä, P. Where is the learning in work-based project learning? A case study in information systems design. In H. Gruber, C. Harteis, R. Mulder, & M. Rehrl (Eds.), Bridging individual, organisational, and cultural aspects of professional learning (pp. 79-82). Regensburg: S. Roderer Verlag (2005).

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. Lukion psykologia 2. : Otava (2005).

Slotte, V., & Tynjälä, P. Communication and collaborative learning at work: Views expressed on a cross-cultural e-learnng course. International Journal of E-Learning, 4 (2), 191-207 (2005).

Tynjälä, P. Tutkimuspäivien satoa (Pääkirjoitus). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (2), 4-6 (2005).

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana. In P. Kalli, & A. Malinen (Eds.), Konstruktivismi ja realismi (pp. 20-48). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (2005).

Tynjälä, P., & Häkkinen, P. E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. Journal of Workplace Learning, 17 (5/6), 318-336 (2005).

Tynjälä, P., Nikkanen, P., Volanen, M. V., & Valkonen, S. Työelämäyhteistyö ammatillisissa oppilaitoksissa ja työyhteisöjen oppiminen. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa II. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (2005).

Tynjälä, P., Salminen, R. T., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. Factors related to study success in engineering education. European Journal of Engineering Education, 30 (2), 221-231 (2005).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116 (2005).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (4), 9-21 (2005).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (1), 24-33 (2005).

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (2005).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. : Helsingin kaupungin opetusvirasto (2005).

Volanen, M. V., Tynjälä, P., Nikkanen, P., & Valkonen, S. Työelämänyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisöjen oppiminen. In Taitava Keski-Suomi II-osa (2005).

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Murtonen, M. (Eds.). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. : PS-kustannus (2004).

Mutka, U., & Tynjälä, P. (Eds.). Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2004. : Okka-säätiö (2004).

Helle, L., Tynjälä, P., & Vesterinen, P. Työelämäprojekti oppimisympäristönä. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 255-273). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2004).

Honkimäki, S., Tynjälä, P., & Valkonen, S. University Students' Study Orientations, Learning Experiences and Study Success in Innovative Courses. Studies in Higher Education, 29 (4), 431-449 (2004).

Kekäle, T., Heikkilä, J., Jaatinen, P., Myllys, H., Piilonen, A.-R., Savola, J., . . . , & Holm, K. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu. Käynnistysvaiheen arviointi. : Korkeakoululujen arviointineuvosto (2004).

Lindblom-Ylänne, S., Niemelä, R., Päivänsalo, T.-M., & Tynjälä, P. PS 1 - Lukion psykologia. : Otava (2004).

Neuvonen-Rauhala, M.-L., & Tynjälä, P. Työelämälähtöisyys ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoissa. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (2004).

Slotte, V., Tynjälä, P., & Hytönen, T. How do HRD practitioners describe learning at work?. Human Resource Development International, 7 (4), 481-499 (2004).

Tauno, K., Johanna, H., & Tynjälä, P. Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6 (2), 31-41 (2004).

Tauno, K., Tynjälä, P., & Heikkilä, J. Duaalimalli, Bologna ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnon arviointi. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 23-28). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu (2004).

Tynjälä, P. Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus, 35 (2), 174-190 (2004).

Tynjälä, P., Kekäle, T., & Heikkilä, J. Työelämälähtöisyys koulutuksessa. In O. E (Ed.), Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (pp. 6-15). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu (2004).

Tynjälä, P., Salminen, R., Sutela, T., Nuutinen, A., & Pitkänen, S. Tärkeimmät opintomenestykseen yhteydessä olevat tekijät Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Oppimisen kokonaismallin pohjalta tehty kyselytutkimus. : Lappeenrannan teknillinen yliopisto (2004).

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J., Lonka, K., & Olkinuora, E. Yliopistosta valmistuneet työelämässä . In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. PS-kustannus (2004).

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark (2004). http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html

Ulla, M., & Tynjälä, P. Ammatillinen koulutus ja aluekehitys. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 6 (2), 4-6 (2004).

Valkeavaara, T., Tynjälä, P., & Slotte, V. How do HRD practitioners describe learning at work. Human Research Development International- (2004).

Välimaa, J., Tynjälä, P., & Murtonen, M. Johdanto. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 5-11). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2004).

Collin, K., & Tynjälä, P. Integrating theory and practice? Employees' and students' experiences of learning at work. Journal of Workplace Learning, 15 (7/8), 338-344 (2003). doi:10.1108/13665620310504828

Tynjälä, P. Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittyminen tietoyhteiskunnassa. In J. Kirjonen (Ed.), Tietotyö ja ammattitaito - Knowledge Work and Occupational Competence (pp. 39-62). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (2003).

Tynjälä, P. Konstruktivismista realismiin? "Radikaalin konstruktivistin" mietteitä Tapio Puolimatkan kirjan äärellä. Aikuiskasvatus- (2003).

Tynjälä, P. Oppiminen koulutuksen ja työelämän välisessä vuorovaikutuksessa. Ammattikasvatus, (3), 8-20 (2003).

Tynjälä, P., & Collin, K. Koulutuksen ja työelämän rajoilla - Työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisesta. In M. Saarnivaara, & L. Lestinen (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55) (2003).

Tynjälä, P., Nuutinen, A., Salminen, R., Sutela, T., & Pitkänen, S. Factors related to study success in technology education. European Journal of Engineering Education (2003).

Tynjälä, P., & Slotte, V. Industry-university collaboration for continuing professional development. Journal of Education and Work, 16 (4), 445-464 (2003).

Tynjälä, P., & Slotte, V. Communication and collaborative learning at work: views expressed in a cross-cultural e-learning course. International Journal of E-Learning- (2003).

Tynjälä, P., Välimaa, J., & Sarja, A. Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education, 46 (2), 147-166 (2003).

Collin, K., & Tynjälä, P. Koulutuksen ja työelämän rajoilla - työntekijöiden ja opiskelijoiden kokemuksia työssä oppimisessa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä. Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 23-55). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Tynjälä, P. Learning and the development of expertise in the information society. In M. Koskela, & N. Pilke (Eds.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposium XXII (pp. 31-47). Vaasa: Vaasan yliopisto (2002).

Tynjälä, P. Kirjoittamalla oppiminen - konstruktivistista yliopistopedagogiikkaa tavoitteena asiantuntijatiedon kehittyminen. In J. Välimaa, & S. Ahola (Eds.), Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa - Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 (pp. 127-148). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Tynjälä, P. AMK-tutkimusta Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, 1 (1) (2002). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf/Kever?OpenFrameSet

Tynjälä, P., Helle, L., Lonka, K., & Olkinuora, E. "Ain't nothing like a real thing". Motivation and study processes in university-level project studies. Higher Education Research and Development- (2002).

Tynjälä, P., Murtonen, M., & Helle, L. A comparison of students' and experts' beliefs on the nature of expertise. In E. Pantzar (Ed.), Perspectives on the Age of the Information Society (pp. 29-49). Tampere, Finland: Tampere University Press (2002).

Tynjälä, P., & Tourunen, E. Three-way partnership assessment of working-life oriented project-based learning. In N. Benton, & R. Benton (Eds.), Te Rito o te Matauranga: Experiential Learning for the Third Millenium. Selected Papers from the 7th Conference of the International Consortium for Experiential Education. (pp. 47-58). Auckland: International Consortium for Experiential Learning (2002).

Laurinen, L., & Tynjälä, P. Kollaboratiiviset kirjoitustehtävät tekstistä oppimisen apuna. In M. Charles, & P. Hiidenmaa (Eds.), Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta (pp. 108-131). Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa (2001).

Tynjälä, P. Writing, learning and the development of expertise in the information society. In F. Austermühl, & D. Apollon (Eds.), Humanities education and the challenge of e-learning (pp. 121-144). Bergen, Norway: The HIT Centre (2001).

Tynjälä, P. Writing, learning and the development of expertise in higher education. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 37-56). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers (2001).

Tynjälä, P., & Hartley, J. New technology, writing, and learning. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 161-182). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers (2001).

Tynjälä, P., & Lonka, K. Writing as a learning tool: Introduction. In P. Tynjälä, K. Lonka, & L. Mason (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and Practice (pp. 7-22). Dordrecth, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers (2001).

Tynjälä, P., Lonka, K., Helle, L., Mäkinen, J., Murtonen, M., & Olkinuora, E. A university studies perspective into the development of expertise. In P. Tynjälä, E. Pantzar, & R. Savolainen (Eds.), In Search for a Human-Centered Information Society (pp. 143-169). Tampere, Finland: Tampere University Press (2001).

Collin, K., & Tynjälä, P. Kirjoja koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työssä oppimisesta. Kirjaesittely. Aikuiskasvatus, 20 (4), 377-379 (2000).

Honkimäki, S., & Tynjälä, P. Motivaatiota ja jossittelua. Yliopisto-opettajien opetuskokeilut opiskelijoiden kokemana. In E. Kallio (Ed.), Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 189-207). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Koulutusen tutkimuslaitos (2000).

Tynjälä, P., & Collin, K. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö - pedagogisia näkökulmia. Aikuiskasvatus, 20 (4), 293-305 (2000).

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. (Eds.). Oppiminen ja asiantuntijuus. : työelämän ja koulutuksen näkökulmia. : WSOY (1999).

Eteläpelto, A., & Tynjälä, P. Johdanto. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 9-23). Porvoo: WSOY (1999).

Tynjälä, P. Oppiminen tiedon rakentamisena. : Kirjayhtymä (1999).

Tynjälä, P. Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31 (5), 357-442 (1999).

Tynjälä, P. Konstruktivistisen ja perinteisen oppimisympäristön vertailu yliopistossa. Aikuiskasvatus, 19 (3), 257-262 (1999).

Tynjälä, P. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentuminen korkeakoulutuksessa. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 160-179). Porvoo: WSOY (1999).

Tynjälä, P., Mäkinen, J., & Olkinuora, E. Growing demands of skills and knowledge - Learning and the development of expertise in the information society. Analytic Teaching, 20 (1), 19-28 (1999).

Tynjälä, P. Writing as a tool for constructive learning: Students' learning experiences during an experiment. Higher Education, 36 (2), 209-230 (1998). doi:10.1023/A:1003260402036