Presentations

Torvelainen Päivi, Gerlander Maija, Taalas Peppi, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Kallio Eeva. Miten asennoituminen ja motivaatio viestintä- ja kieliopintoja kohtaan sekä akateemiset tekstitaidot kehittyvät kandidaattiopintojen aikana?. Kielikeskuspäivät. Helsinki, Suomi, 5.12.2023

Virtanen Anne, Huusko Mira, Tynjälä Päivi, Saarinen Taina. Opiskelijoiden työssäkäynnin hyödyntäminen ammattikorkeakouluopinnoissa - Opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon edustajien kokemuksia. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Pori, Suomi, 2.11.2023

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajien työssä. Peda-forum 2023. Tampere, Suomi, 8.6.2023

Virolainen Maarit, Kallio Eeva, Heikkinen Hannu, Tynjälä Päivi, Billett Stephen. Methodological challenges for studying wisdom in practice. Kasvatustieteen päivät 2022. Oulu, Suomi, 24.11.2022

Tynjälä Päivi. Tulevaisuuden osaaminen - Pedagogisia näkökulmia. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Rovaniemi, Suomi, 10.11.2022

Gerlander Maija, Torvelainen Päivi, Taalas Peppi, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Kallio Eeva. Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen: seurantakysely itsearvioinnin välineenä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 30.9. – 1.10.. Tampere, Suomi, 30.9.2022

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Gerlander Maija, Taalas Peppi, Kallio Eeva. Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa – Itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. Peda-forum 2022. Helsinki, Suomi, 25.8.2022

Toom Auli, Tynjälä Päivi, Mäki Kimmo, Karjalainen Asko, Heide Tuula, Huusko Mira. Korkeakoulupedagogiikan arviointi. Peda-Forum päivät. Helsinki, Suomi, 24.8.2022

Virtanen Anne, Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Heikki Hurskainen, Tynjälä Päivi. Opiskelijoiden oppiminen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla - Erilaisia näkökulmia. Kasvatustieteen päivät 2021. Jyväskylä, etäkongressi, Suomi, 26.11.2021

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt -ammattikorkeakouluopettajien näkökulma.. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020. online, Suomi, 10.11.2020

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Pedagogiset piirteet ja periaatteet ammattikorkeakouluopetuksessa - Opettajien näkökulma. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi, 10.11.2020

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt – ammattikorkeakouluopettajien näkökulma. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2020. Rovaniemi, Suomi, 13.2.2020

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative Pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2019

Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Virtanen Anne, Klemola Ulla, Tynjälä Päivi. Final year of physical education studies – Supporting physical education students’ professional development as a teacher. AIESEP 2019. New York, Yhdysvallat, 20.6.2019

Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Sirpa Laitinen-Väänen, Anssi Mattila. Building partnerships of universities of applied sciences and workplaces from the perspective of ecosystems of learning. NORDYRK 2019. Helsinki, Suomi, 13.6.2019

Virtanen Anne, Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Klemola Ulla, Tynjälä Päivi. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen - Liikunnanopettajakoulutuksen päättövuosi opetussuunnitelmien valossa sekä opettajien ja opiskelijoiden kokemuksina. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 6.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen, Anssi Mattila. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat - Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 6.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T.. Ammattikorkeakouluopettajien puhetta työelämätaidoista. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Espoo, Suomi, 29.11.2018

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 16.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne. Learning Ecosystems. EAPRLIL2018. Portoroz, Slovenia, 13.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Laitinen-Väänänen Sirpa. Oppimisen ekosysteemit. Kokeile ja kehitä-seminaari. Helsinki, Suomi, 8.11.2018

Tynjälä Päivi. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot. Työelämäpedagogiikka-hankkeen aloitusseminaari. Helsinki, Suomi, 8.11.2018

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2018

Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi, Martin Anne. Inhabiting the Niche Between In-Service and Pre-Service Teacher Education: Hybrid Peer-Group Mentoring for Teachers and Student Teachers. ECER 2018. Bolzano, Italia, 7.9.2018

Honkimäki Sanna, Jääskelä Päivikki, Kratochvil Joachim, Tynjälä Päivi. Implementation of a University-wide Top-down Curriculum Reform: Perceptions of Academic Staff. ECER Konferenssi. Bolzano, Italia, 4.9.2018

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. Higher education teachers' collaboration with the world of work: Niches, networks and interdependence?. ECER 2018, Bolzano. Bolzano, Italia, 4.9.2018

Tynjälä Päivi. Supporting Learning at the Interface of Education and Work. Nordyrk 2018. Oslo, Norja, 12.6.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Virolainen Maarit. Oppimisen ekosysteemit. eAMK -seminaari. Tampere, Suomi, 23.1.2018

Virtanen Anne, Mäkinen Tommi, Lauritsalo Kirsti, Ulla Klemola, Tynjälä Päivi. Arviointi ja palaute liikunnanopettajaopiskelijan ammatillista kehittymistä tukemassa. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa. Models of collaboration between higher education and work. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Hämeenlinna, Suomi, 29.11.2017

Tynjälä Päivi. Ammattikorkeakoulujen rooli. Ammattikorkeakoulujen rooli-seminaari. Helsinki, Suomi, 23.11.2017

Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Teachers’ experiences of mixed peer-mentoring groups of in-service and pre-service teachers. EARLI2017 conference. Tampere, Suomi, 2.9.2017

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Factors explaining learning of generic skills: A study of university students' experiences. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Tampere, Suomi, 1.9.2017

Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi. In-service and Pre-service Teachers’ Experiences of Mixed Peer Mentoring Groups. European Conference for Educational Research (ECER). Kööpenhamina, Tanska, 23.8.2017

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla. Peda-forum -päivät. Vaasa, Suomi, 16.8.2017

Tynjälä Päivi. Work-related learning in higher education. Guest lecture. Budapest, Unkari, 22.3.2017

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla - Kokemuksia kemiasta ja liikuntapedagogiikasta. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Kurunsaari Merja, Tynjälä Päivi, Piirainen Arja. Graduating Physiotherapy Students' Conceptions of Their Own Competence. European WCPT kongressi. Liverpool, Iso-Britannia, 9.11.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Ammatillisten opiskelijoiden 2000-luvun taitojen oppimista selittävät työssäoppimisen käytännöt – Alakohtainen tarkastelu. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Seinäjoki, Suomi, 9.11.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Rekola Mika, Kortesmaa Aija, Honkimäki Sanna, Tiusanen Esa. Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa – Opettajien näkökulma. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Seinäjoki, Suomi, 9.11.2016

Geeraerts Kendra, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Intergenerational learning of teachers. What and how teaches learn from younger and older colleagues. EARLI SIG Learning and Professional Development Conference. Regensburg, Saksa, 24.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Pedagogiset käytännöt ja geneeriset taidot - Itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. PedaForum. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Honkimäki Sanna, Tiusanen Esa, Rekola Mika, Kortesmaa Aija, Laurell Riikka. Metsäalan koulutuksen kehittäminen integratiivisen pedagogiikan mallin avulla. PedaForum -päivät. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Factors explaining learning of generic skills: A study of university students' experiences. The Higher Education Conference. Amsterdam, Alankomaat, 14.7.2016

Tynjälä Päivi. Towards "future-proof" education. EARLI JURE 2016 Conference. Helsinki, Suomi, 4.7.2016

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Integrative pedagogy and e-learning. ICA-EDU Colloqvium. Helsinki, Suomi, 16.6.2016

Tynjälä Päivi. Korkeakouluopinnot ja työ - korkeakouluopetuksen muutoshaasteita. Korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja Eurostudent VI käynnistysseminaari. Helsinki, Suomi, 1.3.2016

Kurunsaari Merja, Piirainen Arja, Tynjälä Päivi. Graduating Physiotherapy Students’ Conceptions of Their Own Competence. Aikuiskasvatuksen kongressi. Jyväskylä, Suomi, 18.2.2016

Tynjälä Päivi. Oppiminen aikuisuuden elämänkentillä. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. Jyväskylä, Suomi, 18.2.2016

Tynjälä Päivi. Työelämäläheisyys ja opetussuunnitelmat korkeakoulutuksessa. AVOT-hankkeen käynnistysseminaari. Jyväskylä, Suomi, 17.2.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Opettajankouluttajien diskurssit opetustyöstään yliopistossa. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 20.11.2015

Korhonen Hanna, Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi. Opiskelijoiden kokemuksia opettajien ja opiskelijoiden yhteisistä vertaismentorointiryhmistä. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 19.11.2015

Geeraerts Kendra, Kiviniemi Ulla, Korhonen Hanna, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Mingling in Paedeia Cafe: Dispositions of pre-service and beginning teachers in peer group mentoring. European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Limassol, Kypros, 26.8.2015

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopisto-opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimista edistävät pedagogiset käytännöt. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 21.8.2015

Tynjälä Päivi. Integrative pedagogy for professional development. A guest lecture. Tartu, Viro, 28.5.2015

Tynjälä Päivi. Integrative Pedagogy as a Tool for Connecting School Learning and Workplace Learning. 4th Congress on Research in Vocational Education and Training. Bern, Sveitsi, 25.3.2015

Tynjälä Päivi. Transforming the relationship between higher education and the world of work. Visiting professor lecture. Conception, Chile, 4.12.2014

Tynjälä Päivi. Teoria ja käytäntö yhteen: Integratiivinen pedagogiikka oppimisen tukena. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi. Helsinki, Suomi, 25.11.2014

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Eteläpelto Anneli. Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Suomi, 7.11.2014

Tynjälä Päivi. Asiantuntijuuden rakentuminen, kehittyminen ja uudistuminen. Yliopistojen aikuiskoultusverkoston syysseminaari. Helsinki, Suomi, 20.10.2014

Stenström Marja-Leena, Tynjälä Päivi. Reflections on the ConVET Project. ConVET projektin partnerikokous. Lugano, Sveitsi, 27.5.2014

Tynjälä Päivi. Työelämätaidot ja niiden kehittäminen korkeakoulutuksessa. Tekemistä ja innostusta muuttuvaan maailmaan-ESR Osaamisperustaisuus korkeakouluissa. Turku, Suomi, 19.3.2013

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer-Group Mentoring as a tool for Supporting New Teachers. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 23.11.2012

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työelämäyhteyksien rooli yliopisto-opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimisessa eri tieteenaloilla. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Geneeristen taitojen pedagogiikkaa hahmottelemassa. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer-Group Mentoring as a Tool for Supporting New Teachers. New Teacher - Joy and Support out of Mentoring. Helsinki, Suomi, 31.10.2012

Tynjälä Päivi. Tieteellisen tiedon hyödyntäminen yhteiskunnassa. Edistyksen päivät. Helsinki, Suomi, 19.10.2012

Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Martin Anne, Pennanen Matti, Tynjälä Päivi. Practices of Teacher Induction in Finland: Education of Peer Group Mentors. ECER Conference Symposium Research on Practices of Teacher Induction Part 1. Cdaiz, Espanja, 20.9.2012

Jokinen Hannu, Martin Anne, Markkanen Ilona, Tynjälä Päivi. Osaava Verme 2010-2012 tutkimustietoa. Valtakunnallinen mentorien koulutustilaisuus. Jyväskylä, Suomi, 29.8.2012

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Martin Anne, Pennanen Matti, Tynjälä Päivi. Osaava Verme. Osaava-ohjelman valtakunnallinen verkostoseminaari. Tuusula, Suomi, 28.8.2012

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Teerikorpi Sini. Peer-group mentoring as a tool for supporting new teachers. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Antwerpen, Belgia, 23.8.2012

Tynjälä Päivi. Towards creative and innovative learning. EARLI Higher Education SIG Conference. Tallinna, Viro, 15.8.2012

Tynjälä Päivi. Learning with technologies - Changing views of learning. SAF Learning Symposium. Singapore, Singapore, 29.6.2012

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for teacher development: Lessons learnt in Finland. Supporting New Teachers in Europe. Tallinna, Suomi, 10.5.2012

Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Tynjälä Päivi. Kokemuksia Osaava Verme -mentoroinnista ja mentorikoulutuksesta. Osaava Verme -kevätseminaari. Pori, Suomi, 23.4.2012

Tynjälä Päivi. Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan. LCCE-seminaari. Kouvola, Suomi, 29.3.2012

Teerikorpi Sini, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Teacher Induction as Practices: A Non-Bourdieuan View on Practice Theory. Education, Society and Culture. Helsinki, Suomi, 26.3.2012

Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for Teacher Development: Lessons Learnt in Finland. NERA 40th Conference. Kööpenhamina, Tanska, 9.3.2012

Aarto-Pesonen Leena, Sääkslahti Arja, Tynjälä Päivi, Malinen Anita. Aikuisopiskelija minäkuvansa muovaajana. Kasvatustieteen päivät - Oppiminen ajassa, kasvatus tulevaisuuteen. Joensuu, Suomi, 25.11.2011

Markkanen Ilona, Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. "Vermeet mukana?" Mentoreiden ja opettajien kokemuksia Verme -vertaisryhmämentoroinnista. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 25.11.2011

Tynjälä Päivi. Diversity in Workplace Learning. EAPRIL Conference. Nijmegen, Alankomaat, 24.11.2011

Stenström Marja-Leena, Tynjälä Päivi. Vocational Education and Training in Finland and Connectivity. ConVET-projektin kokous. Jyväskylä, Suomi, 23.10.2011

Tynjälä Päivi. Diverse perspectives into workplace learning. Public lecture. Geneve, Sveitsi, 11.10.2011

Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Tynjälä Päivi. Vermeet mukana - Osaava Verme -verkkokyselyn tuloksia. Valtakunnallinen mentorien koulutustilaisuus. Jyväskylä, Suomi, 27.9.2011

Tynjälä Päivi, Nykänen Seija. Models for the Development of Generic Skills. EARLI CONFERENCE 2011, Education for a Global Networked Society,. EXETER, UNITED KINGDOM, Suomi, 31.8.2011

Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Tynjälä Päivi. Osaava Verme -verkkokyselyn tuloksia. Osaava Verme -seminaari. Vaasa, Suomi, 8.6.2011

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Are we on the right way?. NQT-COME Seminar. Oslo, Norja, 31.3.2011

Nykänen Seija, Tynjälä Päivi. Models for Developing Work Life Skills in Higher Education. 39th NERA Congress - Rights and Education. Jyväskylä, Suomi, 13.3.2011

Nykänen Seija, Tynjälä Päivi. Models for Developing Skills for Working Life. NERA Conference, 10-13 of March 2011. Jyväskylä, Suomi, 12.3.2011

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Developing generic skills in university: a pedagogical perspectives. NERA - Nordic Educational Research Association. Jyväskylä, Suomi, 11.3.2011

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työelämätietämystä lisäävän opintojakson pedagogiset piirteet opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 25.11.2010

Tynjälä Päivi. Projektiopetus ja työelämän muutokset. Projektiopetuspäivä. Espoo, Suomi, 8.11.2010

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Vertaismentorointi ja työssä oppiminen. Osaava-Verme valtakunnallinen aloitusseminaari. Jyväskylä, Suomi, 9.9.2010

Skaniakos Terhi, Kallio Eeva, Tynjälä Päivi. University students' experiences of guidance in Finland: Multifaceted challenges. ECER. Helsinki, Suomi, 26.8.2010

Tynjälä Päivi. Workplace Learning in Transformation. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Munich, Saksa, 26.8.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Students' Experiences of Learning Generic Skills in University Studies. ECER 2010. Helsinki, Suomi, 25.8.2010

Paakkari Leena, Tynjälä Päivi, Kannas Lasse. Student teachers' conceptions of learning in school subject health education. 20th IUHPE World Conference on Health Promotion. Geneva, Sveitsi, 14.7.2010

Honkimäki Sanna, Skaniakos Terhi, Tynjälä Päivi. University language students' experiences of guidance at the beginning of their studies. Future visions for learning and teaching. Kirkkonummi, Suomi, 15.6.2010

Kallio Eeva, Tynjälä Päivi, Skaniakos Terhi. University students' experiences of guidance. Future visions of learning and teaching. Helsinki, Suomi, 14.6.2010

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for Teachers' Well-Being and Professional Development. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers. Jyväskylä, Suomi, 7.6.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Stenström Marja-Leena. Field-specific workplace learning in VET. AERA Annual Meeting. Denver, Yhdysvallat, 1.5.2010

Tynjälä Päivi. Työelämävalmiuksia tukeva pedagogiikka. Ohjauksen ja työelämäitaitojen kehittäminen ammattikorkeakoulussa. Helsinki, Suomi, 25.3.2010

Tynjälä Päivi. Harjoittelu yliopistossa. Opiskelijan kesä -seminaari. Helsinki, Suomi, 2.3.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopisto-opiskelijoiden itsearviointeja tietojen ja taitojen oppimisesta. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 27.11.2009

Aarto-Pesonen Leena, Sääkslahti Arja, Tynjälä Päivi. Tähtäimessa kaivattu pätevyys - selviytymisestä asiantuntijuuteen. Kasvatustieteen päivät - Kasvatus toisin silmin. Tampere, Suomi, 26.11.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopistokoulutuksen työelämäyhteydet sekä sen tuottamat työelämävalmiudet opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 26.11.2009

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. Developing training for mrntors of newly qualified teachers. Theory and Evidence in European Educational Research -conference. Wien, Itävalta, 29.9.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Eteläpelto Anneli. What factors promote students' learning and vocational identity development at work?. ECER 2009. Wien, Itävalta, 28.9.2009

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Students' competence development at the workplace: Knowledge, skills and the integration of school learning and workplace learning. EARLI Conference. Amsterdam, Alankomaat, 27.8.2009

Honkimäki Sanna, Tynjälä Päivi. Towards group mentoring of first-year university students. EARLI-konferenssi. Amsterdam, Alankomaat, 25.8.2009

Tynjälä Päivi. Integrative pedagogy for developing vocational and professional expertise. EARLI 13th biennial conference for research on learning and instruction. Amsterdam, Alankomaat, 25.8.2009

Tynjälä Päivi, Kallio Eeva. Integrative pedagogy for developing vocational and professional expertise. EARLI 13th biennial conference for research on learning and instruction. Amsterdam, Alankomaat, 25.8.2009

Tynjälä Päivi. Active Learning for Continuing Professional Development. Lifelong Learning in Pharmacy. Helsinki, Suomi, 1.7.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Stenström Marja-Leena. Guidance practices in students' workplace learning: Field-specific features. RWL-kongressi (The 6th International Conference on Researching Work and Learning). Roskilde, Tanska, 28.6.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Vocational students' guidance, skill learning and vocational development at work. IAEVG Conference 2009. Jyväskylä, Suomi, 4.6.2009

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. Collaborative Mentoring and Teacher Induction.. Annual Conference of Nordic Educational Research Association NERA 2009. Trondheim, Norja, 5.3.2009

Tynjälä Päivi, Kallio Eeva. Connective and Integrative Pedagogy for Learning by Developing. Learning by Developing Conference. Helsinki, Suomi, 12.2.2009

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. ”Lopetetaan opettajien täydennyskoulutus, aloitetaan työssä oppiminen.” Vertaisryhmämentorointi sosiaalisena oppimisalustana. Kasvatustieteen päivät 2009. Turku, Suomi, 27.11.2008

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti. VET and HE Contribution to Regional Development in Central Finland. Technical and Vocational Education TVET 5 Confererence. Bukarest, Romania, 13.10.2008

Helle Laura, Kapiainen Eija, Tourunen Eero, Tourunen Irja, Tynjälä Päivi. Exceeding expectations: Information systems students' experiences of lifeplace learning. International Conference on Engineering and Business Education. Wismar, Saksa, 16.9.2008

Tynjälä Päivi. Työelämän asiantuntijuus ja yliopistopedagogiikka. Oulun yliopiston tiedepäivät (Yliopiston 50-vuotisjuhlat). Oulu, Suomi, 14.5.2008

Tynjälä Päivi, Räisänen Anu, Määttä Veikko. Evaluation of Workplace Learning in Finnish VET. American Educational Research Association 2008 Annual Meeting. New York, Yhdysvallat, 25.3.2008

Tynjälä Päivi. Työelämätaitojen kehittäminen korkeakoulutuksessa. Työelämään -seminaari. Lahti, Suomi, 16.11.2007

Tynjälä Päivi. Työelämäosaamisen kehittäminen korkeakoulutuksessa. Työelämään-seminaari. Lahti, Suomi, 16.11.2007

Tynjälä Päivi. Verkostot innovatiivisen oppimisen foorumina. SOL Conference. Oppivien organisaatioiden vuosikohtaaminen. Jyväskylä, Suomi, 12.11.2007

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti. The role of VET in creating innovative networks and learning region in Central Finland. European Conference on Educational Research, ECER. Ghent, Belgia, 30.9.2007

Tynjälä Päivi. Research on Workplace Learning: Approaches, Findings and Challenges. European Conference on Reseach on Learning and Instruction, EARLI 2007. Budapest, Unkari, 30.8.2007

Tynjälä Päivi. Reflections on the National Evaluation of Workplace Learning. Crossing Boaders - Internationalizing Apprenticeship Training. Oulu, Suomi, 11.6.2007

Helle Laura, Tynjälä Päivi. Outcomes of university-level project-based studies and student self-regulation of learning. 2007 Annual Meeting of American Educational Research Association, AERA. Chicago, Yhdysvallat, 11.4.2007

Tynjälä Päivi, Salojärvi Sari, Ikonen-Varila Merja, Myyry Liisa. How Can a Learning Network Support Organizatinal Development?. Nordic Educational Reseach Association NERA's 35th Conference. Turku, Suomi, 15.3.2007

Tynjälä Päivi. Miten työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat ja miten korkeakoulujen tulisi ottaa ne huomioon?. Korkeakoulutus ja työelämäpalaute -seminaari. Helsinki, Suomi, 14.3.2007

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Syrjälä Leena, Tynjälä Päivi. Karttoja kasvatustieteen maastosta. Kasvatustieteen päivät 2006. Oulun yliopisto, Suomi, 24.11.2006

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Syrjälä Leena, Estola Eila, Niglas Katrin, Huttunen Rauno. Murenevat metodit – kokoavat kertomukset. Avauspuheenvuoro Kasvatustieteen päivien teemaryhmässä Murenevat metodit – kokoavat kertomukset.. Kasvatustieteen päivät 2006.. Oulun yliopisto, Suomi, 23.11.2006

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Workplace Learning in Finnish VET - Students', teachers' and workplace trainers' perspectives. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Heerlen, Alankomaat, 13.10.2006

Tynjälä Päivi. Innovation Networks in Central Finland. The Role of Vocational Education Institutes in Developing Learning Region. Knowledge Economy Entering High Road - Knowledge Forum. Vilna, Liettua, 5.10.2006

Tynjälä Päivi. Perspectives into Learning at the Workplace. Educational Innovation and Cooperation. Antwerpen, Belgia, 19.9.2006

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti. Towards a Learning Region. Vocation Education Institutes Creating Innovative Networks in Central Finland. European Conference on Eduational Resarch, ECER 2006. Geneve, Sveitsi, 15.9.2006

Tynjälä Päivi. Oppilaiden pienryhmäkeskusteluista kuumatkoihin. Matti Leiwon juhlaseminaari. Jyväskylä, Suomi, 12.6.2006

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Kiilakoski Tomi, Tynjälä Päivi. Pari kaunista sanaa (kriittisestä) realismista ja konstruktivismista.. Sosiologipäivät.. Tampereen yliopisto, Suomi, 24.3.2006

Hytönen Tuija, Tynjälä Päivi. A learning network promoting knowledge management. The 4th International Conference on Researching Work and Learning. Sydney, Australia, 11.12.2005

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työssäoppimisen valmennus ja ohjaus opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Jyväskylä, Suomi, 18.11.2005

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät 12.-13.10.2005. Helsinki, Suomi, 12.10.2005

Tynjälä Päivi. Integrative Pedagogics - Learning in Real Life Situations. Enhancing Physiotherapy Competencies in Innovative Learning Environments. Helsinki, Suomi, 6.10.2005

Tynjälä Päivi. Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana. Työssäoppimisen käytäntöjä -seminaari. Helsinki, Suomi, 15.9.2005

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Connectivity in on-the-job learning in VET. European Conference on Eduacational Research. Dublin, Irlanti, 10.9.2005

Helle Laura, Tynjälä Päivi. Work-related project learning in university. 11th Bienniel Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Kypros, 8.8.2005

Hella Elina, Tynjälä Päivi. Teaching of Lutheranism: What and how do teachers teach and why?. 11th Bienniel Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Kypros, 7.8.2005

Stenström Marja-Leena, Tynjälä Päivi, Collin Kaija, Murtonen Mari, Nikkanen Pentti, Virolainen Maarit, Volanen Matti Vesa, Itkonen Kari. Integration of Work and Learning: Strategies for Connectivity and Transformation. Ammatillisen ja amk-koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Suomi, 1.12.2004

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti, Virtanen Anne, Volanen Matti Vesa. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö Keski-Suomessa. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Suomi, 1.12.2004

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Tynjälä Päivi. Kartta maastosta. Filosofia ja kasvatustieteen metodologia. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 26.11.2004

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti, Virtanen Anne, Volanen Matti Vesa. Integrating work and learning: Experiences from school-workplace networking in Central Finland. Workplace Learning - From the Learner's Perspective Conference. Copenhagen, Tanska, 25.11.2004

Tynjälä Päivi. Where's the learning in work-based project learning?. EARLI SIG Learning and professional development symposium. Regensburg, Saksa, 11.10.2004

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. On-the-Job Learning in Vocational Education Assessed by Students. European Conference on Educational Research. Rethymnon, Kreikka, 24.9.2004

Tynjälä Päivi. Facilating work-based project learning. EARLI SIG Higher Education Conference on Motivation, Learning and Knowledge Building in the 21st Century. Tukholma, Ruotsi, 20.6.2004

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Rakentavasti konstruktivismista. Puolimatkan kriittisen kritiikn kritiikki. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 20.11.2003

Tynjälä Päivi. Tutoring and Mentoring Work-Based Learning in Higher Education. European Conference on Educational Research. Hamburg, Saksa, 17.9.2003

Collin Kaija, Tynjälä Päivi. Integrating theory and practice? Employees' and students' experiences of learning at work. The third International Conference on Researching Work and Learning. Tampere, Suomi, 26.7.2003

Tynjälä Päivi. Opettaja asiantuntijana. Ainedidaktiikan symposium. Turku, Suomi, 2.7.2003

Tynjälä Päivi. Experi9ences from an intercultural e-learning course in the workplace. UNECO Coneference in Intercultural Education. Jyväskylä, Suomi, 15.6.2003

Tynjälä Päivi. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus oppimisympäristönä. Ammattikorkeakoulupäivät. Jyväskylä, Suomi, 5.6.2003

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Voiko konstruktivisti olla realisti. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. Jyväskylä, Suomi, 13.2.2003

Tynjälä Päivi. Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen tietoyhteiskunnassa. Norhtern Lighs - kongressi. Jyväskylä, Suomi, 29.1.2003

Honkimäki Sanna, Tynjälä Päivi. Changes of university students' study orientations, their learning experiences and study success in innovative courses. 9th EARLI Conference Bridging Instruction to Learning. Fribourg, Sveitsi, 30.8.2001