Publications

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Jahnukainen, M. & Pirttimaa, R. (2019). How do educational reforms change the share of students in special education? Trends in special education in Finland. European Educational Research Journal, OnlineFirst. DOI: 10.1177/1474904119892734

Pulkkinen, J. (2019). Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt? Ruusupuiston kärkiuutiset, 2019 (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/4

Pulkkinen, J. (2019). Reforming policy, changing practices? Special education in Finland after educational reforms. Tutkimuksia/Koulutuksen tutkimuslaitos, 34. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7771-9

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Palmu, I. (2021). Learning about students in co-teaching teams. International Journal of Inclusive Education, Early online. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1878299 Open Access

Pulkkinen, J. (2020). Politiikkaa uudistamassa, käytäntöjä muuttamassa? : erityisopetus Suomessa koulutusuudistusten jälkeen. Yhteiskuntapolitiikka, 85(1), 98-103. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002115164 Open Access

Pulkkinen, J., Kirjavainen, T., & Jahnukainen, M. (2020). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tilastojen valossa : tuen tarjonta luokka-asteittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011–2018. Yhteiskuntapolitiikka, 85(3), 301-309. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061042656 Open Access

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. (2020). How do educational reforms change the share of students in special education? Trends in special education in Finland. European Educational Research Journal, 19(4), 364-384. https://doi.org/10.1177/1474904119892734 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Pulkkinen, J. (2019). Reforming policy, changing practices? : special education in Finland after educational reforms [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 34. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7771-9 Open Access

Pulkkinen, J. Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt?. Ruusupuiston kärkiuutiset, (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/4 Open Access

Pulkkinen, J., Räikkönen, E., Pirttimaa, R., & Jahnukainen, M. (2019). Principals’ views on changes in the provision of support for learning and schooling in Finland after educational reform. Journal of Educational Change, 20(1), 137-163. https://doi.org/10.1007/s10833-018-9334-3 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & de Bruin, C. L. (2019). Committing, engaging and negotiating : Teachers’ stories about creating shared spaces for co-teaching. Teaching and Teacher Education, 83, 225-235. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.013 Open Access

Ouakrim-Soivio, N., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Hildén, R. (2018). Toteutuuko perusopetuksen tasa-arvo? Katsaus oppimistulosten arviointeihin. Kasvatus, 49(5), 415-430. Open Access

Pulkkinen, J., & Rautopuro, J. (2018). Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto, OKM. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, 59. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/08/Nuorisobarometri_2017_Lis%C3%A4otos_.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Rautopuro, J., & Välijärvi, J. (2018). Kaikki hyvin? : suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja PISA-tutkimuksen tulosten valossa. In E. Pekkarinen, & S. Myllyniemi (Eds.), Opin polut ja pientareet : Nuorisobarometri 2017 (pp. 121-132). Valtion nuorisoneuvosto; Nuorisotutkimusseura; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 200. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Tolvanen, A., & Rautopuro, J. (2018). Sosioekonominen tausta, motivaatio ja minäpystyvyys luonnontieteiden osaamisen selittäjinä tytöillä ja pojilla. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 19-37). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Pöysä, S., Pesu, L., Pulkkinen, J., Lerkkanen, M.-K., Rautopuro, J., Kupiainen, S., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Kortesoja, L., & Hotulainen, R. (2018). Tytöt ja pojat koulussa : miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 36/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-541-9 Open Access

Salminen, J., Pulkkinen, J., Koponen, T., & Hiltunen, J. (2018). Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 235-258). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Ahtiainen, R., Pulkkinen, J., Palmu, I., Malinen, O.-P., Rytivaara, A., Kontinen, J., & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 38-62). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Takaako samanlainen tausta samanlaisen osaamisen? Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Kasvatus, 48(3), 189-202. Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). Miten lähtömaa on yhteydessä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen? : oppilaiden osaamiserot PISA 2012 -tutkimuksessa. Yhteiskuntapolitiikka, 82(4), 430-439. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078519 Open Access

Kirjavainen, T., & Pulkkinen, J. (2017). PISA-tulokset heikentyneet huippuvuosista - kuinka paljon ja mistä se voisi johtua?. Talous ja yhteiskunta, 45(3), 8-12. http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/unnamed-file.pdf/ty32017KirjavainenPulkkinen.pdf Open Access

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R., & Malinen, O.-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 26-35). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., Palmu, I., & Kontinen, J. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. In O.-P. Malinen, & I. Palmu (Eds.), Tavoitteena yhteisopettajuus : näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen (pp. 16-23). Niilo Mäki Instituutti. Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, 16.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Special education students in transition to further education: A four-year register-based follow-up study in Finland. Learning and Individual Differences, 45, 33-42. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.12.001

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2016). Finnish reform of the funding and provision of special education: the views of principals and municipal education administrators. Educational Review, 68(2), 171-188. https://doi.org/10.1080/00131911.2015.1060586 Open Access

Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2015). Erityisopetuksen järjestäminen ja resurssit kunnissa lakimuutosten jälkeen. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.-P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (pp. 79-105). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry. Kasvatusalan tutkimuksia, 67. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59618

Pulkkinen, J., & Rytivaara, A. (2015). Yhteisopetuksen käsikirja. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6435-1 Open Access

Pulkkinen, J., Jahnukainen, M., & Pirttimaa, R. (2015). Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa : rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25(3), 52-63. https://bulletin.nmi.fi/2017/09/11/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuen-jarjestelyt-kouluissa-rehtorien-arviot-tukijarjestelyjen-toimivuudesta-2/ Open Access

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisopetuksen järjestämisen muutokset kunnissa 2000-luvulla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 42(3), 306-323.

Kirjavainen, T., Pulkkinen, J., & Jahnukainen, M. (2014). Erityisoppilaiden osuuksien kuntakohtaiseen vaihteluun vaikuttaneet tekijät vuosina 2001-2010. Yhteiskuntapolitiikka, 79(6), 619-630. http://www.julkari.fi/handle/10024/125874 Open Access

Rytivaara, A., Pulkkinen, J., & Takala, M. (2012). Erityisopettajan työ: opettamista yksin ja yhdessä.. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (13. täysin uud. painos., pp. 333-352). Vastapaino.