Presentations

Pulkkinen Jonna. Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui - muuttuivatko käytännöt?. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 22.11.2019

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna. Kertomuksia oppilastuntemuksen rakentumisesta yhteisopetuksessa. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 21.11.2019

Pulkkinen Jonna. Inkluusio ja tukijärjestelmän muutokset tutkimuksen valossa. Tukea tuen järjestäjille -koulutusmessut. Jyväskylä, Suomi, 1.11.2019

Pulkkinen Jonna, Ahonen Arto, Rautopuro Juhani. How Do PISA Performance, Gender, and Family Background Predict Students’ Educational Choice at the End of Basic Education?. ECER 2019. Hampuri, Saksa, 5.9.2019

Pulkkinen Jonna, Ahonen Arto. Taustatekijät, päättöarviointi ja PISA-osaaminen: Mikä ohjaa nuoren koulutusvalintoja?. Kasvatustieteen päivät 2018. Tampere, Suomi, 16.11.2018

Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani. Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla. Nuorisobarometri 2017 lisäotoksen julkistamistilaisuus. Helsinki, Suomi, 2.10.2018

Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani. Does PISA performance predict achievement in education?. EARLI SIG1 Biennial conference 2018. Helsinki, Suomi, 29.8.2018

Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani, Välijärvi Jouni. Kaikki hyvin? Suomalaisnuorten hyvinvointi Nuorisobarometrin ja Pisa-tutkimuksen tulosten valossa. Nuorisobarometri 2018 -julkistusseminaari. Helsinki, Suomi, 20.3.2018

Rautopuro Juhani, Pulkkinen Jonna. Oppilasarviointi Suomessa - miksi ja miten?. Tieteen päivät. Jyväskylä, Suomi, 29.9.2017

Kirjavainen Tanja, Pulkkinen Jonna. Tasaako perusopetus kantaväestön ja maahanmuuttajaoppilaiden osaamiseroja?. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osaaminen ja yhdenvertaisuus -keskustelutilaisuus. Jyväskylä, Suomi, 19.9.2017

Kirjavainen Tanja, Pulkkinen Jonna. Decomposing the score gap between immigrant and native students in Finland. EARLI Biennial conference 2017. Tampere, Suomi, 31.8.2017

Pulkkinen Jonna, Rautopuro Juhani. Toteutuvatko toiveet? Vuonna 1999 syntyneiden toisen asteen koulutusvalinnat.. Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatustieteen päivät 2016. Turku, Suomi, 18.11.2016

Kirjavainen Tanja, Pulkkinen Jonna. Erilainen tausta vai alemmat tuotot? – maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden osaamiserot perusopetuksessa. Kasvatustieteen päivät 2016. Turku, Suomi, 17.11.2016

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna, Bruin Catriona de. Yhteisopettajuutta rakentamassa: kertomuksia yhteistyön aloittamisesta. Kasvatustieteen päivät 2016. Turku, Suomi, 17.11.2016

Kirjavainen Tanja, Pulkkinen Jonna. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden väliset erot osaamisessa Suomessa ja 18 vertailumaassa. Kasvatustieteen päivät 2015. Vaasa, Suomi, 19.11.2015

Pulkkinen Jonna, Pirttimaa Raija, Räikkönen Eija, Jahnukainen Markku. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa rehtorien arvioimana. Kasvatustieteen päivät 2015. Vaasa, Suomi, 19.11.2015

Pulkkinen Jonna, Jahnukainen Markku, Pirttimaa Raija. Erityistä tukea tarvitseva oppilas lähikoulussa – opiskelua edistävät toimenpiteetja opiskelun esteet. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Pulkkinen Jonna, Jahnukainen Markku. Erityisopetuksen kuntakohtaiset erot Suomessa. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -seminaari. Helsinki, Suomi, 26.3.2012

Pulkkinen Jonna, Rytivaara Anna. The Special Education Teacher and Classroom Teacher Working Together: the Roles and the Grouping Practices. ECER 2011 Berlin - European Conference on Educational Research. Berliini, Saksa, 16.9.2011

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna. Changing teaching profession through co-teaching. EARLI Biennal conference 2011. Exeter, Iso-Britannia, 2.9.2011

Pulkkinen Jonna, Rytivaara Anna. Teacher collaboration: Topics and challenges. NERA 2011. Jyväskylä, Suomi, 26.3.2011

Valleala Ulla Maija, Pulkkinen Jonna, Böök Marja Leena. Verkko-opiskelumuotojen yhdistäminen seminaarityöskentelyssä. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Hämeenlinna, Suomi, 18.4.2008