Publications

Hämäläinen, Raija; Nissinen, Kari; Mannonen, Joonas; Lämsä, Joni; Leino, Kaisa; Taajamo, Matti (2021). Understanding teaching professionals' digital competence : What do PIAAC and TALIS reveal about technology-related skills, attitudes, and knowledge?. Computers in Human Behavior, 117, 106672. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106672 Open Access

Leino, K. (2019). Lukutaidolla hyvä tulevaisuus. Rihveli, 2019 (1), 25-29. https://hoay.fi/tiedotus/rihveli/ Open Access

Leino, Kaisa (2019). Monilukutaito tietoyhteiskunnan avaintaitona. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2019 (5). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2019/2 Open Access

Leino, Kaisa; Rikala, Jenni; Puhakka, Eija; Niilo-Rämä, Mikko; Siren, Marjo; Fagerlund, Janne (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Leino, K. (2018). Suomalaisten 4-luokkalaisten lukutaito : PIRLS 2016 -tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Kielikukko, 37 (1), 30-34. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko%201%202018%20www.pdf Open Access

Leino, K. (2018). Programming, blogs and videos : are these really part of literacy?. Ruusupuisto News. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/en/archive/pbavatrpoll Open Access

Leino, K. (2018). Luethan sinäkin?. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2018/4 Open Access

Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura. Open Access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. (2018). Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto. https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-4184-bee4-a4fcb7cb0d92/Nuorten%20media-arki%20ja%20lukutaito%20-tutkimusraportti.pdf Open Access

Leino, K. (2017). Ohjelmointi, blogit ja videotko lukutaitoa?. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2017/4-ohjelmointi-blogit-videotko-lukutaitoa Open Access

Leino, K., & Sulkunen, S. (2017). Finland. In I. Mullis, M. Martin, S. Goh, & C. Prendergast (Eds.), PIRLS 2016 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading. Chestnut Hill, MA : TIMSS & PIRLS International Study Center. http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/countries/finland/ Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Leino, K. (2016). Monipuolinen verkkotekstien käyttö tukee tekstitaitoja. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 51-63). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto.

Leino, K. (2016). Monilukutaitoa harjoittavia tehtäväesimerkkejä. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 165-167). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto.

Leino, K., & Kallionpää, O. (Eds.). (2016). Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. : Äidinkielen opettajain liitto.

Leino, K., & Kallionpää, O. (2016). Toimittajien alkusanat. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 7-9). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto.

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. (2015). Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Leino, K. (2014). The relationship between ICT use and reading literacy : focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Open Access

Leino, K. (2014). Lectio praecursoria : Tieto- ja viestintätekniikan yhteys lukutaitoon. Kielikukko, 33 (4), 19-23. Open Access

Leino, K. (2013). Koti ja koulu kasvattajina – kurkistus oppilaan ja opettajan arkeen. Kasvatus, 44 (2), 230-233.

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. (2012). Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Leino, K., & Torvelainen, P. (2011). Kirjoittamisen taito on asiantuntijan avaintaitoja. Kasvatus, 42 (4), 382-385.

Leino, K., & Kiili, C. (2010). Nuoret tarvitsevat opetusta nettimaailman tekstitaidoissa. Tekstitaidot ja uudet teknologiat -symposium 23.-24.10.2009, Jyväskylän yliopisto, Agora. Kasvatus, 41 (2), 196-198.

Leino, K. (2007). ICT and literacy change in Finnish adolescents' reading culture. In P. Linnakylä, & I. Arffman (Eds.), Finnish reading literacy. When quality and equity meet (pp. 269-280). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2006). Reading the Web - Students' perceptions about the Internet. Scandinavian Journal of Educational Research, 50 (5), 541-557.

Leino, K., & Malin, A. (2006). Could confidence in ICT Boost Boys’ Reading Performance. In J. Mejding, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic countries (pp. 159-172). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Leino, K. (2005). Tietotekniikan käyttö. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla - PISA 2003 Suomessa (pp. 173-182). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., . . . Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. (2004). Finnish students' multiliteracy profiles. Scandinavian Journal of educational Research, 48 (3), 251-270.

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. (2004). Tarttuvatko nörtit kirjaan; eksyvätkö lukutoukat verkkoon? Suomalaisnuorten mediankäyttö. In P. Linnakylä, S. Sulkunen, & I. Arffman (Eds.), Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000 (pp. 185-200). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2003). Computer usage and reading literacy in the Nordic countries. In S. Lie, P. Linnakylä, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA (pp. 11). Oslo: OECD.

Leino, K. (2002). Tietotekniikan käyttö ja lukutaito. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 167-180). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2002). PISA-tutkijat pohtimassa osaamisen syitä. Kasvatus, 33 (3), 320-322.

Leino, K., & Sulkunen, S. (2002). Lukukokeiden tekstit ja tehtävät. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 231-244). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Leino, K. (2000). Lukutaidon muuttuvat haasteet - nuoret ja Internet. In Lukutaidon sytykkeitä (pp. 20-22). Helsinki, Finland: Opetusministeriö.