Publications

Leino, K. Lukutaidolla hyvä tulevaisuus. Rihveli, 2019 (1), 25-29 (2019). https://hoay.fi/tiedotus/rihveli/ Open access

Leino, K. Suomalaisten 4-luokkalaisten lukutaito : PIRLS 2016 -tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Kielikukko, 37 (1), 30-34 (2018).

Leino, K. Programming, blogs and videos : are these really part of literacy?. Ruusupuisto News (2018)., 2018). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/en/archive/pbavatrpoll Open access

Leino, K. Luethan sinäkin?. Ruusupuiston uutiset (2018)., 2018). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2018/4 Open access

Leino, K., & Nissinen, K. Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito : yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 39-67). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Sirén, M., Leino, K., & Nissinen, K. Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015. Koulutuksen tutkimuslaitos; Sanomalehtien liitto (2018). https://www.sanomalehdet.fi/_file/download/attachment/e7ecebc2-83ea-41... Open access

Leino, K. Ohjelmointi, blogit ja videotko lukutaitoa?. Ruusupuiston uutiset (2017)., 2017). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/3-2017/4-ohjelmointi-blo... Open access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Leino, K., & Sulkunen, S. Finland. In I. Mullis, M. Martin, S. Goh, & C. Prendergast (Eds.), PIRLS 2016 Encyclopedia : Education Policy and Curriculum in Reading. Chestnut Hill, MA : TIMSS & PIRLS International Study Center (2017). http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/countries/finland/

Leino, K., & Kallionpää, O. (Eds.). Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. : Äidinkielen opettajain liitto (2016).

Leino, K. Monipuolinen verkkotekstien käyttö tukee tekstitaitoja. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 51-63). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto (2016).

Leino, K. Monilukutaitoa harjoittavia tehtäväesimerkkejä. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 165-167). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto (2016).

Leino, K., & Kallionpää, O. Toimittajien alkusanat. In K. Leino, & O. Kallionpää (Eds.), Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (pp. 7-9). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto (2016).

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Välijärvi, J., Kupari, P., Ahonen, A., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Leino, K., . . . Vuorinen, R. Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Open access

Leino, K. The relationship between ICT use and reading literacy : focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2014). Open access

Leino, K. Lectio praecursoria : Tieto- ja viestintätekniikan yhteys lukutaitoon. Kielikukko, 33 (4), 19-23 (2014). Open access

Leino, K. Koti ja koulu kasvattajina – kurkistus oppilaan ja opettajan arkeen. Kasvatus, 44 (2), 230-233 (2013).

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Kupari, P., Nissinen, K., Leino, K., & Harju-Luukkainen, H. Kestääkö osaamisen pohja?: PISA 09. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2012). Open access

Leino, K., & Torvelainen, P. Kirjoittamisen taito on asiantuntijan avaintaitoja. Kasvatus, 42 (4), 382-385 (2011).

Leino, K., & Kiili, C. Nuoret tarvitsevat opetusta nettimaailman tekstitaidoissa. Tekstitaidot ja uudet teknologiat -symposium 23.-24.10.2009, Jyväskylän yliopisto, Agora. Kasvatus, 41 (2), 196-198 (2010).

Leino, K. ICT and literacy change in Finnish adolescents' reading culture. In P. Linnakylä, & I. Arffman (Eds.), Finnish reading literacy. When quality and equity meet (pp. 269-280). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2007).

Leino, K. Reading the Web - Students' perceptions about the Internet. Scandinavian Journal of Educational Research, 50 (5), 541-557 (2006).

Leino, K., & Malin, A. Could confidence in ICT Boost Boys’ Reading Performance. In J. Mejding, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA 2003 - a reflection from the Nordic countries (pp. 159-172). Copenhagen: Nordic Council of Ministers (2006).

Leino, K. Tietotekniikan käyttö. In P. Kupari, & J. Välijärvi (Eds.), Osaaminen kestävällä pohjalla - PISA 2003 Suomessa (pp. 173-182). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2005).

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., . . . Puhakka, E. (Eds.). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2004). http://ktl.jyu.fi/pisa

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. Finnish students' multiliteracy profiles. Scandinavian Journal of educational Research, 48 (3), 251-270 (2004).

Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. Tarttuvatko nörtit kirjaan; eksyvätkö lukutoukat verkkoon? Suomalaisnuorten mediankäyttö. In P. Linnakylä, S. Sulkunen, & I. Arffman (Eds.), Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000 (pp. 185-200). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2004).

Leino, K. Computer usage and reading literacy in the Nordic countries. In S. Lie, P. Linnakylä, & A. Roe (Eds.), Northern Lights on PISA (pp. 11). Oslo: OECD (2003).

Leino, K. Tietotekniikan käyttö ja lukutaito. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 167-180). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Leino, K. PISA-tutkijat pohtimassa osaamisen syitä. Kasvatus, 33 (3), 320-322 (2002).

Leino, K., & Sulkunen, S. Lukukokeiden tekstit ja tehtävät. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa (pp. 231-244). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Leino, K. Lukutaidon muuttuvat haasteet - nuoret ja Internet. In Lukutaidon sytykkeitä (pp. 20-22). Helsinki, Finland: Opetusministeriö (2000).