Publications

Kallio, E. K. (2024). NOT PARTS, BUT HOLISTIC TOTALITY : Comment on Streib’s “xenosophia”. Possibility Studies and Society, Early online. https://doi.org/10.1177/27538699241241556 Open Access

Kallio, E. K., Mononen, L., & Ek, T. (2024). Holistic Wisdom Education : Towards Transformational Creativity. In R. J. Sternberg, & S. Karami (Eds.), Transformational Creativity : Learning for a Better Future (pp. 169-182). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51590-3_12

Kallio, E. K. (2023). Wisdom: Reflections and Problems of current Theoretisation : Injustice of Value-based Hierarcies. In A. Heikkinen, & N. J. Jinia (Eds.), Environmental Care and Social Progress : (Im)possible Connection? (pp. 121-130). Osder Publications. https://osderpublications.com/home/bookDetails/116 Open Access

Kallio, E. K., & Heinonen, O.-P. (2023). Viisaus. In R. Foster, H. L. T. Heikkinen, C. Nyberg, A. Saari, & A. O. Salonen (Eds.), Kertomuksia kestävästä elämästä (pp. 128-143). Into. https://www.haaga-helia.fi/fi/kestava-elama Open Access

Kallio, E., Mascolo, M. F., & Reams, J. (2023). Debating wisdom: There Can be No Psychology of Wisdom without Wisdom in Psychology. In ESRAD 2023 : European Society for Research in Adult Development Conference (pp. 25-26). European Society for Research in Adult Development. http://www.europeadultdevelopment.org/uploads/1/2/3/8/123880116/esrad_2023_conference_programme_version_8.pdf Open Access

Korhonen, J., Kallio, E. K., & Männikkö, P. (2023). Aikuislapset : kuinka kasvatan itseni aikuiseksi. Yleisradio. https://areena.yle.fi/podcastit/1-66484191 Open Access

Apajalahti, E.-L., Aula, I., Ek, T., Halla, T., Halonen, M., Houtbeckers, E., Kallio, E. K., Karhunkorva, R., Laine, J., Leiwo, L., Lummaa, K., Matilainen, A., Näyhä, A., Salmivuori, E., Seppä, T., Simkin, J., & Takala, T. (2022). Ihmistieteelliset näkökulmat ja rinnakkaiset tulevaisuuspolut : katsaus metsäsuhdetutkimuksen kenttään. In L. Paaskoski, H. Roiko-Jokela, & M. Rikala (Eds.), Metsät ja tulevaisuus (pp. 13-51). Suomen metsämuseo Lusto. Vuosilusto, 14. https://lusto.fi/wp-content/uploads/2022/12/Lusto-Vuosilusto14.pdf Open Access

Gerlander, M., Torvelainen, P., Taalas, P., Tynjälä, P., Virtanen, A., & Kallio, E. K. (2022). Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen : seurantakysely itsearvioinnin välineenä. In Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2022 : 30.9.-1.10.2022, Tampere (pp. 34-35). Prologos ry; Tampereen yliopisto. https://events.tuni.fi/uploads/2022/09/c5671aa5-konferenssivihko.pdf Open Access

Kallio, E. K. (2022). Krishnamurti ja sanojen tyhjyys. Aikuiskasvatus, 42(2), 158-159. https://doi.org/10.33336/aik.120039 Open Access

Ruoppila, I., & Kallio, E. K. (2022). Viisaus ja elinikäinen oppiminen. In T. Rantanen, K. Kokko, S. Sipilä, & A. Viljanen (Eds.), Gerontologia (pp. 315-331). Kustannus Oy Duodecim.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L., & Kallio, E. K. (2022). Integrating Work and Learning in Higher Education and VET : A Theoretical Point of View. In M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor (Eds.), The SAGE Handbook of Learning and Work (pp. 62-79). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529757217.n5

Virtanen, A., Tynjälä, P., Gerlander, M., Taalas, P., & Kallio, E. K. (2022). Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa : itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. In J. Laukia (Ed.), Pedaforum 2022 : Korkeakoulupedagogiikan päivät. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut. https://julkaisut.haaga-helia.fi/pedaforum-2022-korkeakoulupedagogiikan-paivat/#pedagogiset-kaytannot-tyoelamataitojen-oppimista-tukemassa-itsearviointiin-perustuvan-mittarin-kehittaminen-212 Open Access

Kallio, E. K., & Ek, T. Viisaus on moniulotteinen käsite. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2021/2 Open Access

Kosonen, M., Heinonen, O.-P., Kallio, E., & Häggman, A. (2021, 49). Murroksen aika haastaa ihmiskunnan kehittymään. Kanava, (3), 45-46.

Kallio, E. (Ed.). (2020). Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Kallio, E. K. (2020). From multiperspective to contextual integrative thinking in adulthood : Considerations on theorisation of adult thinking and its place as a component of wisdom. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 9-32). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-2 Open Access

Mascolo, M. F., & Kallio, E. (2020). The Phenomenology of Between : An Intersubjective Epistemology for Psychological Science. Journal of Constructivist Psychology, 33(1), 1-28. https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1635924

Mascolo, M. F., & Kallio, E. (2020). Who Stole My Banana? : Social Science as Intersubjective Corroboration. Journal of Constructivist Psychology, 33(1), 49-57. https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1635928

Seppälä, H., Lindblom-Ylänne, S., & Kallio, E. K. (2020). Integrating epistemic knowledge and logical reasoning skills in adult cognitive development. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 33-46). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-3

Spännäri, J., & Kallio, E. K. (2020). Viisaus : käyttäjän opas. Tuuma-kustannus.

Ståhle, P., Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. K. (2020). Systems thinking and adult cognitive development. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 191-207). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-12 Open Access

Tuominen, M., & Kallio, E. K. (2020). Logical contradiction, contrary opposites, and epistemological relativism : Critical philosophical reflections on the psychological models of adult cognitive development. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (Article 208-229). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-13 Open Access

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Kallio, E. K. (2020). Professional expertise, integrative thinking, wisdom, and phronesis. In E. Kallio (Ed.), Development of adult thinking : Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (pp. 156-174). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464-10 Open Access

Virtanen, A., Isomäki, H., & Kallio, E. K. (2020). Sokraattinen keskustelu, viisaus ja etiikka : integratiivinen opetuskokeilu. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 50-54). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Hämäläinen, M. S., & Kallio, E. (2019). Learning Dialogue in a Higher Education English Course. In C. Penwell, & P. Garrett (Eds.), The World Needs Dialogue! One: Gathering the Field (pp. 285-292). Dialogue Publications Ltd.

Kallio, E. (2019). Menneisyys nykyisyydessä. Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 34(2-3), 2.

Kallio, E. (2019). Se kehittyy, mitä kehitetään : viisaus kokemustietona ja itsekasvatuksessa. In T. Jantunen (Ed.), Myötätunto ja viisaus Topeliuksen ajattelussa (pp. 221-228). Basam Books. Open Access

Mascolo, M. F., & Kallio, E. (2019). Beyond free will : The embodied emergence of conscious agency. Philosophical Psychology, 32(4), 437-462. https://doi.org/10.1080/09515089.2019.1587910

Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K., & Tynjälä, P. (2019). Study guidance experiences, study progress, and perceived learning outcomes of Finnish university students. European Journal of Higher Education, 9(2), 203-218. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1475247 Open Access

Kallio, E. (2018). Voimaannuttava ikäjohtaminen. TELMA : Työelämän kehittämisen erikoislehti, 2018(1), 66. https://telma-lehti.fi/voimaannuttava-ikajohtaminen Open Access

Kallio, E. (2018). Ahneus ja viisaus. Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33(4), 13.

Kallio, E. (2018). Sisäisen työskentelyn armollisuus. Tietoasiantuntija : Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, 33(5), 29.

Kallio, E., Utriainen, J., Niilo-Rämä, M., & Räikkönen, E. (2018). Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen : seurantatutkimus. Kasvatus, 49(4), 287-296. Open Access

Utriainen, J., Tynjälä, P., Kallio, E., & Marttunen, M. (2018). Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire. Studies in Educational Evaluation, 56, 133-143. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.12.007 Open Access

Kallio, E. Viisaus tienä. Teologia.fi, (2). https://www.teologia.fi/artikkelit/1435-viisaus-tienae Open Access

Utriainen, J., Marttunen, M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2017). University Applicants’ Critical Thinking Skills: The Case of the Finnish Educational Sciences. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(6), 629-649. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173092 Open Access

Kallio, E. (Ed.). (2016). Itsensä näköinen yliopisto-opettaja. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6786-4 Open Access

Kallio, E. Sanoja viisaudesta ja aikuisen ajattelusta. Ruusupuiston uutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-3/2-viisaus Open Access

Kallio, E. (Ed.). (2016). Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 71.

Kallio, E. (2016). Aikuisuuden ajattelun kehityksen laaja kenttä : perusteita ja avoimia kysymyksiä. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 15-55). Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 71.

Kallio, E. (2016, 3.11.2016). Tiedon rajallisuudesta. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/kallio Open Access

Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. (2016). Systeemiajattelu : monitieteinen näkökulma kokonaisvaltaiseen ajatteluun. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 297-319). Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 71.

Kallio, E. (2015). Ajattelun tuolle puolen. Psykologia, 50(2), 142-143.

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-fakta 2015-2016, (2015-2016), 114-115.

Kallio, E. (2015). From causal thinking to wisdom and spirituality : some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5(2), 27-41. https://doi.org/10.30664/ar.67572 Open Access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-fakta 2014-2015, (2014-2015), 30-31.

Kallio, E. (2014). Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi : integroinnin teema aikuisen ajattelussa. In A. Heikkinen, & E. Kallio (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi (pp. 15-27). Tampere University Press. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE). Open Access

Kallio, E., & Heikkinen, A. (Eds.). (2014). Aikuisten kasvu ja aktivointi. Tampere University Press. Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE).

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abifakta 2013-2014, (2013-2014), 30-31.

Kallio, E. (2012). Impressive analysis of meaning-making and symbols. Theory & Psychology, 22(1), 130-131. https://doi.org/10.1177/0959354311401484 Open Access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-Fakta 2012-2013, .

Kallio, E., & Marchand, H. (2012). An overview of the concepts of change and development - from the premodern to modern era. In P. Tynjälä, M.L. Stenström & M. Saarnivaara (Eds) Transitions and transformations in learning and education. (pp. 21-50). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_3 Open Access

Kallio, E., & Wells, Y. (2012). Systematic constructivism applied to higher education in Psychology. Pedagogy and the Human Sciences, 2(2), 56-58. http://www.pedagogyandhumanscience.org/index.html Open Access

Liitos, H.-M., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Transformations toward mature thinking : challenges for Education and Learning. In P. Tynjälä, M.-L. Stenström, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 51-66). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2312-2_4 Open Access

Utriainen, J., Kallio, E., & Tynjälä, P. (2012). Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 28. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5065-1 Open Access

Kallio, E. (2011). Filosofit perusteidensa kimpussa ja ripaus bysantin mystiikkaa. Kasvatus & Aika, 2011(1). http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=380 Open Access

Kallio, E. (2011). Modernin tieteen rajapinnoilla. Kaksi teosta tieteellisen vallankumouksen aikakaudelta.. Aikuiskasvatus, 31(3), 228-231. https://doi.org/10.33336/aik.93948 Open Access

Kallio, E. (2011). Integrative thinking is the key : An evaluation of current research into the development of adult thinking. Theory and Psychology, 21(6), 785-801. https://doi.org/10.1177/0959354310388344 Open Access

Kallio, E. Elämä ja valinnat edessä. Abi-Fakta 2011, .

Kallio, E., & Liitos, H.-M. (2011). Tieteellinen ajattelu luo perustan akateemisen koulutuksen tuottamille työelämävalmiuksille. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 20-21). Jyväskylän yliopisto.

Kallio, E. (2010, 41). Keiden nimet mainitaan, kuka historiaan jää. Kasvatus, (3), 299-302.

Kallio, E., & Vuorinen, P. (2010, 15.5.2010). Hitaus kunniaan valinnoissa. Keskisuomalainen, .

Kallio, E. (2009). Elämä ja valinnat edessä. In Abifakta 09-10 (pp. 172-173). Kustantaja Oy Maamerkki.

Kallio, E., & Liitos, H.-M. (2009). Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä?. Psykologia, 44(2), 108-121.

Kallio, E. (2007). Aikuisen ajattelun taidot ja valintakokeen haasteet. In P. Räihä, & T. Nikkola (Eds.), Sattumia vai osumia? Opiskelijavalintojen olemuksen määrittelyä (pp. 107-120). PS-kustannus.

Kallio, E. (2007, 8.5.2007). Valintakokeissa painotettava sisällöllistä osaamista. Helsingin Sanomat, .

Kallio, E. (2007). Yliopistojen valintakokeita voi olla moneksi. ACATIIMI, 6, 28-29.

Kallio, E. (2006). Ei ole vielä nähty älykkäästi pitkitettyä sotaa. Arviointi teoksesta Sunzi: Sodankäynnin taito. Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Yliopistopaino. Psykologia, (4), 315-317.

Kallio, E. (2006). Aikuisuutta vai nuoruutta? Muuttuvat kehitystehtävät ja ’ajan henki’. Nuorisotutkimus, 1, 58-60.. Nuorisotutkimus,, 2006(1), 58-60.

Kallio, E. (2005). Loistava teos liikunnan filosofiasta, kehollisuudesta ja mielestä. Psykologia, (2), 206-208.

Kallio, E. (2005). Kasvatus hajoavassa ajassa. Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen mahdollisuudet. Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Kallio, E. Onko nuoruus häviämässä vai muuttamassa luonnettaan? Moraalikasvatuksen kenttä hajanainen ja nuorten arvot suhteellisia.. Seurakuntaviesti, (4), 3.

Kallio, E. Koululla ei ole vastauksia nuorten arvopohdintaan. Sanansaattaja 17.3. 2005, .

Kallio, E. (2005). Ihmisen ja koetun elämän tutkimusta. In Ikääntyvien yliopiston toimintakertomus.

Kallio, E. (2005, 2005, 3.6.). Tiedon tulva uhkana lapsuuden säilymiselle. Helsingin Sanomat, .

Kallio, E. (2004). Valkoinen kurki levittää siipensä. Huomautuksia taijiquanin oppimisesta ja tuntemattomaan maastoon etenemisestä.. In M. Taajamo (Ed.), Suunnistuksia. Tiede-kulttuuri-taide. (pp. 129-136). Open Access

Kallio, E. (2003). Opintojen kuormitustutkimus. Mitä tulokset todella kertoivat?. Tiedonjyvä, erikoisnumero(toukokuu), 18.

Kallio, E. (2003). 'Hiljainen todistaja'. Mietintää akateemisen tilan laadusta.. In G. Knubb-Manninen (Ed.), Laadun tekijät. Havintoja yliopisto-opetuksesta (2003., pp. 121-135). Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Open Access

Kallio, E., & Pirttilä-Backman, A.-M. (2003). Developmental processes in Adulthood - European Research Perspectives. Journal of Adult Development, 10(3), 135-138. https://doi.org/10.1023/A:1023426028821 Open Access

Kallio, E., & Pirttilä-Backman, A.-M. (Eds.). (2003). Journal of Adult Development. Kluwer Academic/Plenum Publishers. Journal of Adult Development, Edited Special Series, 10 (3), July.

Kallio, E. (2002). Yksilöllisiä heijastuksia - toimiiko yliopistojen paikallinen itsearviointi?. Edita. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 2.

Kallio, E. (2002). Opintojen tukaluus ja onni. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 15.

Kallio, E. (2001). Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (Ed.), Finnish Higher Education in transition (pp. 73-90). Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Välimaa, J., Aittola, H., Jalkanen, H., Piesanen, E., Määttä, P., Honkimäki, S., & Kallio, E. (2001). Discussion: Finnish higher education faces massification and globalization. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition (pp. 203-221). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kallio, E. (2000). Kohti vuorovaikutteista ja luovaa yliopisto-opetusta?. In Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 5-16). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kallio, E. (2000). Kuinka yhdistää Mythos ja Logos? Yliopisto-opettajien postformaalin ajattelun kehitys koulutuksen kuluessa.. In Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (pp. 169-170). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kallio, E. (1999). Ajattelun kehittäminen. Tuleeko korkeakouluopetuksen panostaa ajattelun tiedostamisen ja itseohjautuvuuden opettamiseen?. Pedaforum, 1(1), 39-41.

Kallio, E. (1999). Korkeakouluopiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittäminen. Psykologia, 2(34), 101-103.

Kallio, E. (1999). Ajattelun kehittäminen ja yliopistopedagogiikka?. Acatiimi, 7(7), 26-28.

Kallio, E. (1999). Postmoderni yhteiskunta vaatii ajattelun ajattelua yliopistossa. Tiedonjyvä, 34(5), 18-19.

Kallio, E. (1999). Henkisyys ja uskonto: kokemuksen kiellettyjä alueita?. Psykologia, 4(4), 298-302.

Kallio, E. (1998). Ajattelun tietoinen itsesäätely ja korkeakouluopetus. Mitä tehdä opiskelijoiden ajattelun kehittämiseksi?. Yliopistotieto, (2), 25-28.

Kallio, E. (1998). Keskustelupedagoginen näkökulma myöhemmän iän opiskeluun..

Kallio, E. (1998). Opi uimaan tietotulvassa!. In Tiede2000 (pp. 56-57). Tiede2000.

Kallio, E. (1998). Training of students' scientific reasoning skills [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 139. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1292-2 Open Access

Kallio, E. (1996). Keskustelupedagoginen näkökulma aikuiskasvatukseen. Kriittinen katsaus, 33(2), 20-25. Open Access

Kallio, E., & Perttula, J. (1996). Postformaali ajattelu ja henkisyys tajunnallisina toimintatapoina.. In Psykologia-lehti (pp. 164-173). Psykologia.

Kallio, E. (1995). Tieteellisen ajattelun kehittäminen ja opetuskeskustelu. In L. Lestinen, & P. Hakkarainen (Eds.), Kokeilemalla laatua opettamiseen.Pedagogisia vaihtoehtoja korkeakouluopetuksessa..

Kallio, E. (1994). Korkeakouluopiskelijoiden tieteellisen ajattelun hallinta. Kasvatus, (1), 38-45.

Kallio, E. (1993). Postformaali ajattelu : aikuisuuden uusi kehitysvaihe?. Psykologia, 28(2), 108-112.

Kallio, E. (1992). Lähtökohtia luontoon liitettyjen merkitysten ja elämysten tutkimiseksi. In Ihminen, luonto, liikunta (pp. 38-46). LIKES julkaisuja, 81. Open Access

Kallio, E. (1992). Formaali ajattelu ja tehtäväsisällöt. Psykologia-lehti, 5, 380-386.

Kallio, E., & Aittola, H. (1992). Traditioiden merkitys kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kasvatus, 5-6(22), 365-376.