Presentations

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajien työssä. Peda-forum 2023. Tampere, Suomi, 8.6.2023

Virolainen Maarit, Kallio Eeva, Heikkinen Hannu, Tynjälä Päivi, Billett Stephen. Methodological challenges for studying wisdom in practice. Kasvatustieteen päivät 2022. Oulu, Suomi, 24.11.2022

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt -ammattikorkeakouluopettajien näkökulma.. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020. online, Suomi, 10.11.2020

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Pedagogiset piirteet ja periaatteet ammattikorkeakouluopetuksessa - Opettajien näkökulma. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi, 10.11.2020

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt – ammattikorkeakouluopettajien näkökulma. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2020. Rovaniemi, Suomi, 13.2.2020

Antti Saari, Nikkola Tiina, Heikkinen Hannu L.T., Mervi Kaukko. Mistä puhutaan, kun puhutaan dekontekstualisaatiosta kasvatustieteessä? -teemaryhmän vetäjien kokoava puheenvuoro. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 22.11.2019

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative Pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2019

Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Sirpa Laitinen-Väänen, Anssi Mattila. Building partnerships of universities of applied sciences and workplaces from the perspective of ecosystems of learning. NORDYRK 2019. Helsinki, Suomi, 13.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen, Anssi Mattila. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat - Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 6.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T.. Ammattikorkeakouluopettajien puhetta työelämätaidoista. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Espoo, Suomi, 29.11.2018

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 16.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne. Learning Ecosystems. EAPRLIL2018. Portoroz, Slovenia, 13.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Laitinen-Väänänen Sirpa. Oppimisen ekosysteemit. Kokeile ja kehitä-seminaari. Helsinki, Suomi, 8.11.2018

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2018

Pennanen Matti, Kakkori Leena, Huttunen Rauno, Heikkinen Hannu L.T.. Aristotelian notion of friendship in mentoring relationship. ECER,. Bolzano, Italia, 5.9.2018

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. Higher education teachers' collaboration with the world of work: Niches, networks and interdependence?. ECER 2018, Bolzano. Bolzano, Italia, 4.9.2018

Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T.. Vocational education and training institutions’ collaboration with the world of work from the perspective of actor networks and ecosystems of learning. VET International Conference, Stockholm, Sweden. Stockholm, Ruotsi, 7.5.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Virolainen Maarit. Oppimisen ekosysteemit. eAMK -seminaari. Tampere, Suomi, 23.1.2018

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa. Models of collaboration between higher education and work. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Hämeenlinna, Suomi, 29.11.2017

Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Teachers’ experiences of mixed peer-mentoring groups of in-service and pre-service teachers. EARLI2017 conference. Tampere, Suomi, 2.9.2017

Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi. In-service and Pre-service Teachers’ Experiences of Mixed Peer Mentoring Groups. European Conference for Educational Research (ECER). Kööpenhamina, Tanska, 23.8.2017

Geeraerts Kendra, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Intergenerational learning of teachers. What and how teaches learn from younger and older colleagues. EARLI SIG Learning and Professional Development Conference. Regensburg, Saksa, 24.8.2016

Korhonen Hanna, Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla, Tynjälä Päivi. Opiskelijoiden kokemuksia opettajien ja opiskelijoiden yhteisistä vertaismentorointiryhmistä. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 19.11.2015

Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla, Korhonen Hanna, Palve Petri. Promoting professional autonomy and ethical awareness in practicum of pre-service teacher education in Finland. PAEDEIA CONFERENCE. Ankara, Turkki, 23.10.2015

Korhonen Hanna, Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla. Mingling in paedeia cafe: Student teachers’ experiences of participating in peer mentoring groups of pre-service and in-service teachers. PAEDEIA CONFERENCE. Ankara, Turkki, 22.10.2015

Geeraerts Kendra, Kiviniemi Ulla, Korhonen Hanna, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Mingling in Paedeia Cafe: Dispositions of pre-service and beginning teachers in peer group mentoring. European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Limassol, Kypros, 26.8.2015

Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla. Paedeia Cafe – opettajankoulutuksesta työelämään. Laitoskonferenssi 2014. Jyväskylä, Suomi, 20.5.2014

Heikkinen Hannu L.T.. What is a good (action) research made of?. EAPRIL 2012. Jyväskylä, Suomi, 27.11.2012

Heikkinen Hannu L.T., Kemmis Stephen. Understanding Mentoring of New Teachers through the Theory of Ecologies of Practices. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 23.11.2012

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer-Group Mentoring as a tool for Supporting New Teachers. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 23.11.2012

Estola Eila, Heikkinen Hannu L.T., Ropo Eero, Siivonen Päivi, Syrjälä Leena, Yrjänäinen Sari. What is a good (narrative) research made of?. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Heikkinen Hannu L.T., Kemmis Stephen. Ecologies of Practices of Teacher Induction. New Teacher - Joy and Support out of Mentoring. Helsinki, Suomi, 31.10.2012

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer-Group Mentoring as a Tool for Supporting New Teachers. New Teacher - Joy and Support out of Mentoring. Helsinki, Suomi, 31.10.2012

Aspfors Jessica, Poom-Valickis Katrin, Sundar Paul, Heikkinen Hannu L.T.. Mentoring as Practice through the Lens of Sayings, Doings and Relatings. ECER2012. Cadiz, Suomi, 20.9.2012

Heikkinen Hannu L.T., Kemmis Stephen. Teacher Induction as Practice. ECER2012. Cadiz, Espanja, 20.9.2012

Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Martin Anne, Pennanen Matti, Tynjälä Päivi. Practices of Teacher Induction in Finland: Education of Peer Group Mentors. ECER Conference Symposium Research on Practices of Teacher Induction Part 1. Cdaiz, Espanja, 20.9.2012

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Martin Anne, Pennanen Matti, Tynjälä Päivi. Osaava Verme. Osaava-ohjelman valtakunnallinen verkostoseminaari. Tuusula, Suomi, 28.8.2012

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Teerikorpi Sini. Peer-group mentoring as a tool for supporting new teachers. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Antwerpen, Belgia, 23.8.2012

Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for teacher development: Lessons learnt in Finland. Supporting New Teachers in Europe. Tallinna, Suomi, 10.5.2012

Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Tynjälä Päivi. Kokemuksia Osaava Verme -mentoroinnista ja mentorikoulutuksesta. Osaava Verme -kevätseminaari. Pori, Suomi, 23.4.2012

Teerikorpi Sini, Heikkinen Hannu L.T., Markkanen Ilona, Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Teacher Induction as Practices: A Non-Bourdieuan View on Practice Theory. Education, Society and Culture. Helsinki, Suomi, 26.3.2012

Jokinen Hannu, Markkanen Ilona, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for Teacher Development: Lessons Learnt in Finland. NERA 40th Conference. Kööpenhamina, Tanska, 9.3.2012

Heikkinen Hannu L.T.. Why education in Finland works?. Visiting Professor's Lecture. Wagga Wagga, Australia, Suomi, 5.3.2012

Heikkinen Hannu L.T.. Mentoring as Collaboration: Supporting Early Career Teachers in Northern Europe. The International Education Colloquium. Launceston, Suomi, 12.2.2012

Markkanen Ilona, Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. "Vermeet mukana?" Mentoreiden ja opettajien kokemuksia Verme -vertaisryhmämentoroinnista. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 25.11.2011

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi. Are we on the right way?. NQT-COME Seminar. Oslo, Norja, 31.3.2011

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Vertaismentorointi ja työssä oppiminen. Osaava-Verme valtakunnallinen aloitusseminaari. Jyväskylä, Suomi, 9.9.2010

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi. Peer Group Mentoring for Teachers' Well-Being and Professional Development. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers. Jyväskylä, Suomi, 7.6.2010

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. Developing training for mrntors of newly qualified teachers. Theory and Evidence in European Educational Research -conference. Wien, Itävalta, 29.9.2009

Heikkinen Hannu L.T.. Nurturing Praxis: Comments and Doubts. Annual Conference of Nordic Educational Research Association NERA 2009,. Trondheim, Norja, 5.3.2009

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. Collaborative Mentoring and Teacher Induction.. Annual Conference of Nordic Educational Research Association NERA 2009. Trondheim, Norja, 5.3.2009

Heikkinen Hannu L.T., Estola Eila, Huttunen Rauno, Ropo Eero, Syrjälä Leena. ”Mikä onkaan häiden tarkoitus”, kysyi Nummisuutarin Esko.. Kasvatustieteen päivät 2009. Turku, Suomi, 28.11.2008

Heikkinen Hannu L.T.. Narratiivinen tutkimus ja kasvatustiede. Kasvatustieteen päivät 2009. Turku, Suomi, 27.11.2008

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Tynjälä Päivi, Välijärvi Jouni. ”Lopetetaan opettajien täydennyskoulutus, aloitetaan työssä oppiminen.” Vertaisryhmämentorointi sosiaalisena oppimisalustana. Kasvatustieteen päivät 2009. Turku, Suomi, 27.11.2008

Heikkinen Hannu L.T., Kiviniemi Ulla. Opetusharjoittelu opettajankoulutuksen jatkumossa - kohti ammatillista autonomiaa. Kasvatustieteen päivät 2009. Turku, Suomi, 27.11.2008

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu. Mentoring as workplace learning. Newly Qualified Teachers in Northern Europe. Tallinna, Viro, 29.10.2008

Heikkinen Hannu L.T.. Promoting Teachers' Professional Development Through Peer Group Mentoring. Nordisk Samarbetegrupp för Lärarutbildning. Vaasa, Suomi, 10.10.2008

Heikkinen Hannu L.T.. Tacit Knowing, Mentoring and Peer Learning. Continuing Professional Development of Music Teachers in Estonia. Pärnu, Viro, 9.8.2008

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Syrjälä Leena, Tynjälä Päivi. Karttoja kasvatustieteen maastosta. Kasvatustieteen päivät 2006. Oulun yliopisto, Suomi, 24.11.2006

Heikkinen Hannu L.T.. Metodiseen täysi-ikäisyyteen, alias "Miten tutkija opettajien vertaistukea". Kasvatustieteen päivät 2006. Oulun yliopisto, Suomi, 23.11.2006

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Syrjälä Leena, Estola Eila, Niglas Katrin, Huttunen Rauno. Murenevat metodit – kokoavat kertomukset. Avauspuheenvuoro Kasvatustieteen päivien teemaryhmässä Murenevat metodit – kokoavat kertomukset.. Kasvatustieteen päivät 2006.. Oulun yliopisto, Suomi, 23.11.2006

Raita Marika, Heikkinen Hannu L.T.. Becoming and being an art teacher: Personal narratives about teachers´professional identity.. ATEE 2006 Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Portoroz, Slovenia, Suomi, 24.10.2006

Heikkinen Hannu L.T., Jokinen Hannu, Bjerkholt Eva, Klages Wiebke, Fransson Göran, Hedegaard Egon, Hauge Sidsel, Eisenschmidt Eve, Rohtma Valdek, Morberg Åsa. Co-operative partnership: Newly Qualified Teachers in the Northern Europe - Research and Development Network. ATEE 2006. A symposium in the Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe. Portoroz, Slovenia, 23.10.2006

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno. Struggle of Recognition and Moral Sentments. Symposium on Human Dignity and Moral Sentiments.. University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, Suomi, 4.5.2006

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Kiilakoski Tomi, Tynjälä Päivi. Pari kaunista sanaa (kriittisestä) realismista ja konstruktivismista.. Sosiologipäivät.. Tampereen yliopisto, Suomi, 24.3.2006

Karjalainen Merja, Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Saarnivaara Marjatta. Mentorointia – dialogia vai monologia?. Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005. Jyväskylä, Suomi, 17.11.2005

Jokinen Hannu, Heikkinen Hannu L.T., Välijärvi Jouni. Mentoring in supporting newly qualified teachers' professional development: Individualism or organisation development. The 30th annual conference of the Association for Teacher Education in Europe. Amsterdam, Alankomaat, 24.10.2005

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Karjalainen Merja, Saarnivaara Marjatta. Equality in mentoring: In what terms?. Nordic Conference on Adult Education 13.-14.5. 2005. Turku, Suomi, 13.5.2005

Heikkinen Hannu L.T.. Opettaja - mallikansalainen vai epäilevä kyselijä.. Esitelmä Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n, Äidinkielen opettajien liitto ÄOL ry:n ja Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry:n seminaarissa ”Huomisen opettajuus”.. Jyväskylä, Suomi, 5.4.2005

Heikkinen Hannu L.T.. Narratiivinen tutkimus opettajan työssä ja luotettavuuden ongelma.. Professori Viljo Kohosen 60-vuotisjuhlaseminaari. Tampere, Suomi, 3.12.2004

Käpylä Markku, Uski Antti, Moilanen Pentti, Meriläinen Leena, Satka Jari, Heikkinen Hannu L.T.. Opettajan ammattietiikka.. Jyväskylän yliopiston eettisen toimikunnan seminaari. Jyväskylä, Suomi, 2.12.2004

Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Niglas Katrin, Tynjälä Päivi. Kartta maastosta. Filosofia ja kasvatustieteen metodologia. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, Suomi, 26.11.2004

Heikkinen Hannu L.T.. Aikuiskasvatus ja hyvä elämä.. Pääesitelmä Itä-Suomen läänin Aikuisoppimisen päivillä.. Kitee , Suomi, 12.11.2004

Heikkinen Hannu L.T., Jääskelä Päivikki, Karjalainen Merja, Kitola Arja. Understanding mentoring: A poetic journey into professional growth in the footsteps of Odysseus.. European Congress on Educational Research 2004. Kreeta, Rethymnon, Kreikka, 25.9.2004

Heikkinen Hannu L.T., Syrjälä Leena, Huttunen Rauno, Estola Eila. It’s a living thing. Narratives in teacher education.. European Congress on Educational Research 2004. Kreeta, Rethymnon, Kreikka, 23.9.2004

Heikkinen Hannu L.T.. Opettajankoulutus tunnustuksen dialektiikkana. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 20.11.2003

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Rakentavasti konstruktivismista. Puolimatkan kriittisen kritiikn kritiikki. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 20.11.2003

Heikkinen Hannu L.T.. Educational Science and Teacher Education.. International Congerence "Educational Science in the Axis of Change. Tallinn Pedagogical University, Viro, 3.10.2003

Heikkinen Hannu L.T.. Aurinkoinen päivä Bolognassa. Kohti eurooppalaista korkeakoulualuetta. Avoimen yliopiston valtakunnallinen työseminaari. Jyväskylä, Suomi, 19.5.2003

Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T.. Voiko konstruktivisti olla realisti. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. Jyväskylä, Suomi, 13.2.2003

Heikkinen Hannu L.T., Jääskelä Päivikki, Karjalainen Merja. Kuka olet, Mentor?. Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 21.–22.11.2002.. Rovaniemi, Suomi, 22.11.2002