Publications

Hautamäki, J., Karjalainen, M., Hämäläinen, T., & Häkkinen, P. Cyber security exercise : Literature review to pedagogical methodology. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), INTED 2019 : 13th annual International Technology, Education and Development Conference, Proceedings (pp. 3893-3898). Valencia: IATED Academy (2019). https://library.iated.org/view/HAUTAMAKI2019CYB Open access

Häkkinen, P. Älylaitteet oppimisen välineinä : Teknologia voi tukea ajattelun kehittymistä ja vuorovaikutusta. In S. Kosola, M. Moisala, & P. Ruokoniemi (Eds.), Lapset, nuoret ja älylaitteet : Taiten tasapainoon (pp. 91-102). Helsinki, Finland: Kustannus Oy Duodecim (2019).

Vesisenaho, M., Juntunen, M., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J., Fagerlund, J., Miakush, I., & Parviainen, T. Virtual Reality in Education : Focus on the Role of Emotions and Physiological Reactivity. Journal of Virtual Worlds Research, 12 (1) (2019). doi:10.4101/jvwr.v12i1.7329 Open access

Ahonen, A., Häkkinen, P., & Pöysä-Tarhonen, J. Collaborative Problem Solving in Finnish Pre-service Teacher Education : A Case Study. In E. Care, P. Griffin, & M. Wilson (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills : Research and Applications (pp. 119-130). Springer International Publishing (2018). doi:10.1007/978-3-319-65368-6_7 Open access

Häkkinen, P., Kyllönen, M., & Vesisenaho, M. Digipedagogiikka kehittyy koulujen kanssa kokeillen ja tutkien. Ruusupuiston uutiset (2018)., 2018). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2018/4 Open access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. Pair interactions in online assessments of collaborative problem solving : case-based portraits. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 13, 12 (2018). doi:10.1186/s41039-018-0079-7 Open access

Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A., Näykki, P., & Valtonen, T. Preparing teacher-students for twenty-first-century learning practices (PREP 21) : a framework for enhancing collaborative problem-solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23 (1), 25-41 (2017). doi:10.1080/13540602.2016.1203772 Open access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education, 49 (3-4), 198-211 (2017). doi:10.1080/15391523.2017.1343691 Open access

Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. Supporting and constraining factors in the development of university teaching experienced by teachers. Teaching in Higher Education, 22 (6), 655-671 (2017). doi:10.1080/13562517.2016.1273206 Open access

Lily, A. E. A., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I. D., Awshar, M. T., . . . Schrader, P. Academic domains as political battlegrounds : A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development, 33 (3), 270-288 (2017). doi:10.1177/0266666915622044

Näykki, P., Isohätälä, J., Järvelä, S., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. Facilitating socio-cognitive and socio-emotional monitoring in collaborative learning with a regulation macro script – an exploratory study. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 12 (3), 251-279 (2017). doi:10.1007/s11412-017-9259-5

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., & Häkkinen, P. Case-based Portraits of Contrasting Micro-Interaction Processes During Online Assessment of Collaborative Problem Solving. In W. Chen, J.-C. Yang, A. F. M. Ayub, S. L. Wong, & A. Mitrovic (Eds.), ICCE 2017 : 25th International Conference on Computers in Education. "Technology and Innovation: Computer-based Educational Systems for the 21st Century" (pp. 146-155). Taoyuan City: Asia-Pacific Society for Computers in Education (2017). Open access

Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., . . . Mäkitalo-Siegl, K. Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22 (5), 2055-2069 (2017). doi:10.1007/s10639-016-9529-2 Open access

Hähkiöniemi, M., Fenyvesi, K., Pöysä-Tarhonen, J., Tarnanen, M., Häkkinen, P., Kauppinen, M., . . . , & Nieminen, P. Mathematics Learning through Arts and Collaborative Problem-Solving : The Princess and the Diamond-Problem. In E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, & R. Sarhangi (Eds.), Proceedings of Bridges 2016 : Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Bridges Finland (pp. 97-104). Phoenix: Tessellations Publishing (2016). http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-97.pdf Open access

Marin, V. I., Jääskelä, P., Häkkinen, P., Juntunen, M., Rasku-Puttonen, H., & Vesisenaho, M. Seamless Learning Environments in Higher Education with Mobile Devices and Examples. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (1), 51-68 (2016). doi:10.4018/IJMBL.2016010104 Open access

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving : Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners : The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences (2016). https://www.isls.org/icls/2016/docs/ICLS2016_Volume_2.pdf Open access

Lindwall, O., Häkkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (Eds.). Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 2. : International Society of the Learning Sciences (2015). https://www.isls.org/cscl2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume2.pdf

Lindwall, O., Häkkinen, P., Koschmann, T., Tchounikine, P., & Ludvigsen, S. (Eds.). Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 1. : International Society of the Learning Sciences (2015). https://www.isls.org/cscl2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume1.pdf

Häkkinen, P. Teknologia yksin ja yhdessä oppimisen tukena. In J. Viteli, M. Sinko, & A. Hirsimäki (Eds.), Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu – ITK 25 vuotta (pp. 67-71). Hämeen kesäyliopisto (2015). Open access

Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Enhancing Teacher Education Students’ Callaborative Problem-Solving and Shared Regulation of Learning. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschmann, P. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning : The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. Conference proceedings, Volume 2 (pp. 514-517). Gothenburg: International Society of the Learning Sciences (2015). https://www.isls.org/cscl2015/papers/CSCL2015ProceedingsVolume2.pdf

Häkkinen, P., Viteli, J., Juntunen, M., Laakkonen, I., Leino, J., Sommers-Piiroinen, J., . . . Taalas, P. Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat : F-SHAPE-projektin satoa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2014). Open access

Jääskelä, P., Vesisenaho, M., Rasku-Puttonen, H., & Häkkinen, P. Interaction and eEducation: What kind of support is needed to develop university teaching?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), ICERI2014 Proceedings (pp. 5150-5159). IATED Academy (2014). Open access

Pirhonen, A., & Häkkinen, P. Tieto- ja viestintäteknologia koulussa : uskomuksia ja niiden kyseenalaistamista. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45 (5), 415-417 (2014). https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/sisjapk5-14.pdf

Tynjälä, P., Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. TEL@work: Toward integration of theory and practice. British Journal of Educational Technology, 45 (6), 990-1000 (2014). doi:10.1111/bjet.12164 Open access

Häkkinen, P. From The Editor in Chief : Evolving technologies for a variety of human practices. Human Technology, 9 (1), 1-3 (2013). Open access

Häkkinen, P. From The Editor in Chief : Technologies to support learning, well-being and communication. Human Technology, 9 (2), 109-112 (2013). Open access

Häkkinen, P. Multiphase method for analysing online discussions. Journal of Computer Assisted Learning, 29 (6), 547-555 (2013). doi:10.1111/jcal.12015/pdf

Häkkinen, P., Juntunen, M., & Laakkonen, I. Verkko-oppiminen murroksessa : oppijalähtöiset ja yhteisölliset oppimisympäristöt oppimiskäsityksen haastajina. In J. Hakala, & K. Kiviniemi (Eds.), Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä (pp. 87-98). Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2013).

Häkkinen, P., Silander, T., & Rautiainen, M. Kohti tulevaisuuden koulua ja uusia oppimisympäristöjä. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 139-143). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013).

Häkkinen, P. From the Editor in Chief: Tensions in Human-Technology Research. Human Technology: Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 8 (1), 3-6 (2012). Open access

Häkkinen, P. Innovation, Learning and Communities. Human Technology - An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 8 (2), 104-108 (2012). Open access

Häkkinen, P., Bluemink, J., Juntunen, M., & Laakkonen, I. Multiplayer 3D game in supporting team-building activities in a work organization. In Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012) (pp. 430-432). Los Alamitos, California: IEEE Computer Society Publications (2012).

Häkkinen, P., & Hämäläinen, R. Shared and Personal Learning Spaces: Challenges for Pedagogical Design. Internet and Higher Education, 15 (4), 231-236 (2012). doi:10.1016/j.iheduc.2011.09.001

Häkkinen, P., Juntunen, M., & Laakkonen, I. Tulevaisuuden oppimisympäristöt?: yksilölliset ja yhteisölliset oppimisen tilat. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 51-63). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2011).

Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. Undervisningsteknologi - möjligheter och motstånd. In S.-E. Hansen, & L. Forsman (Eds.), Allmändidaktik - vetenskap för lärare (pp. 205-221). Lund: Studentlitteratur (2011).

Arvaja, M., & Häkkinen, P. Social aspects of collaborative learning. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (pp. 685-690). Oxford: Elsevier (2010).

Häkkinen, P. Shared and Personal Learning Spaces: Investigating the Relation of Individual and Group-Level Dimensions of Collaborative Learning. In T. Cerratto-Pargman, P. Hyvönen, S. Järvelä, & M. Milrad (Eds.), The First Nordic Symposium on Technology-Enhanced Learning (TEL) (pp. 6-7). Växjö: Linnaeus University (2010). Open access

Häkkinen, P., Arvaja, M., Hämäläinen, R., & Pöysä, J. Scripting Computer-Supported Collaborative Learning: A Review of SCORE Studies. In B. Ertl (Ed.), E-Collaborative Knowledge Construction: Learning from Computer-Supported and Virtual Environments (pp. 180-194). IGI Global (2010).

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. Teachers’ instructional planning for computer-supported collaborative learning: Macro-scripts as a pedagogical method to facilitate collaborative learning. Teaching and Teacher Education, 26 (4), 871-877 (2010). doi:10.1016/j.tate.2009.10.025

Häkkinen, P. Current and future trends in educational technology. Public Service Review: Science and Technology, (5) (2009). http://www.publicservice.co.uk/

Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. Towards Future of Educational Technology. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 42-58). Jyväskylä, Finland: University Printing House Jyväskylä (2009).

Isomäki, H., Häkkinen, P., & Viteli, J. (Eds.). Future Educational Technologies. : University Printing House Jyväskylä (2009).

Isomäki, H., Häkkinen, P., & Viteli, J. Future Educational Technologies: Introduction. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 1-7). Jyväskylä, Finland: University Printing House Jyväskylä (2009).

Pöysä, J., & Häkkinen, P. Designing for contemporary technology-enhanced learning communities. In H. Isomäki, P. Häkkinen, & J. Viteli (Eds.), Future Educational Technologies (pp. 29-41). Jyväskylä, Finland: University Printing House Jyväskylä (2009).

Arvaja, M., Häkkinen, P., & Kankaanranta, M. Collaborative learning and computer-supported collaborative learning environments. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (pp. 267-279). New York: Springer (2008).

Hämäläinen, R., Oksanen, K., & Häkkinen, P. Designing and analyzing collaboration in a scripted game for vocational education. Computers in Human Behavior, 24 (6), 2496-2506 (2008).

Arvaja, M., Salovaara, H., Häkkinen, P., & Järvelä, S. Combining individual and group-level perspectives for studying collaborative knowledge construction in context. Learning and Instruction, 17 (4), 448-459 (2007).

Dillenbourg, P., Häkkinen, P., Hämäläinen, R., Kobbe, L., Weinberger, A., Fischer, F., & Harrer, A. Structurer l'apprentissage collaboratif au moyen d'environnements informatiques. Revue Education et Formation. Revue Education et Formation, (286), 45-50 (2007).

Häkkinen, P., & Mäkitalo-Siegl, K. Educational Perspectives to Scripting CSCL. In F. Fischer, H. Mandl, J. Haake, & I. Kollar (Eds.), Scripting Computer-Supported Collaborative Learning – Cognitive, Computational, and Educational Perspectives (pp. 262-270). New York: Springer (2007).

Kobbe, L., Weinberger, A., Dillenbourg, P., Harrer, A., Hämäläinen, R., Häkkinen, P., & Fischer, F. Specifying Computer-Supported Collaboration Scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2 (2-3), 211-224 (2007).

Pöysä, J., Hurme, T.-R., Launonen, A., Hämäläinen, T., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? Osallistujalähtöinen näkökulma yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan käytänteisiin Suomen virtuaaliyliopiston tieteenalaverkostojen verkkokursseilla. : Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö (2007).

Weinberger, A., Clark, D., Häkkinen, P., & Tamura, Y. Argumentative knowledge construction in online learning environments in and across different cultures: A collaboration script perspective. Research in Comparative and International Education, 2 (1) (2007).

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. (Eds.). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. : WSOY (2006).

Heikkinen, H. L. T., Häkkinen, P., & Kontinen, T. Toiminnan tutkimuksen suuntaukset. In Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. (pp. 39-76). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura (2006).

Häkkinen, P., & Järvelä, S. Sharing and constructing perspectives in web-based conferencing. Computers & Education, 47 (1/2), 433-447 (2006).

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. Verkkotyöskentelyn vaiheistaminen yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen tukena. In S. Järvelä, P. Häkkinen, & E. Lehtinen (Eds.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (2006).

Hämäläinen, R., Manninen, T., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Learning to Collaborate: Designing Collaboration in a 3-D Game Environment. The Internet and Higher Education, 9 (1), 47-61 (2006).

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. In S. Järvelä, P. Häkkinen, & E. Lehtinen (Eds.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (pp. 8-14). Helsinki, Finland: WSOY (2006).

Leinonen, P., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Yhteisöllinen oppiminen ja tietoisuustyökalut hajautetun tiimityön kontekstissa. In H. Toiviainen, & H. Hänninen (Eds.), Rajanylitykset työssä - Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet (pp. 139-162). Juva: PS-kustannus (2006).

Byman, A., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Examining reciprocal understanding in virtual interaction. Instructional Science, 33 (1-2), 121-136 (2005).

Häkkinen, P. Yhteisöllisen oppimisen teoriasta perusteita verkko-oppimisen käytäntöön (2005).

Häkkinen, P., & Järvelä, S. Yksin oppimisesta yhteisölliseen oppimiseen - näkökulmia yhteisöllisen oppimisen prosessin kehittämiseen. In A. Niikko, M.-L. Julkunen, & M.-B. Kentz (Eds.), Osaamisen jakamista kasvatustieteessä (pp. 1-16). Joensuu: Joensuun yliopisto (2005).

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Bluemink, J., & Järvelä, S. 3D VERKKOPELIEN MAHDOLLISUUKSIA YHTEISÖLLISESSÄ OPPIMISESSA - sosiaalinen toimintaseikkailu yhteisöllisten taitojen kehityksen tukena . In S. Tella, H. Ruokamo, J. Multisilta, & R. Smeds (Eds.), Opetus, opiskelu, oppiminen, Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävässä kontekstissa (pp. 191-206) (2005).

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Järvelä, S., & Manninen, T. Computer-Supported Collaboration in a Scripted 3-D Game Environment . In T. Koschmann, D. Suthers, & T.-W. Chan (Eds.), Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. (2005).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. How to make collaborative learning more successful with innovative technology?. Educational Technology Magazine, 45 (5), 34-39 (2005).

Kaisto, J., Häkkinen, P., & Parkkonen, J. Osaamisen jakamisen sovellus paperiteollisuudessa: käyttöönottoprosessi ja hiljaisen tiedon esiinkaivaminen. Agora Center (2005).

Leinonen, P., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Conceptualizing the Awareness of Collaboration: A Qualitative Study of a Global Virtual Team. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 14 (4), 301-322 (2005).

Mäkitalo, K., Pöysä, J., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Mechanisms of grounding processes in online conferences: A case study in teacher education. In R. Nata (Ed.), Issues in Higher Education (pp. 115-146). New York: Nova Science (2005).

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., & Fischer, F. Online collaborative learning: Will collaboration scripts reduce uncertainty?. Educational Technology, 45 (5), 25-29 (2005).

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., Järvelä, S., & Fischer, F. Epistemic Cooperation Scripts in Online Learning Environments: Fostering Learning by Reducing Uncertainty in Discourse?. Computers in Human Behavior, 21 (4), 603-622 (2005).

Pöysä, J., Lowyck, J., & Häkkinen, P. Learning together "There". Hybrid "Place" as a conceptual vantage point for understanding virtual learning communities in higher education context. PscyhNology Journal, 3 (2), 162-180 (2005). http://www.psychnology.org

Salavuo, M., & Häkkinen, P. Verkkoyhteisöt epämuodollisen musiikillisen oppimisen ympäristöinä. . Musiikki, 1/2005, 111-137 (2005).

Tynjälä, P., & Häkkinen, P. E-learning at work: theoretical underpinnings and pedagogical challenges. Journal of Workplace Learning, 17 (5/6), 318-336 (2005).

Weinberger, A., Fischer, F., Dillenbourg, P., Häkkinen, P., & Harrer, A. Computer-supported scripting of interaction in collaborative learning environments - workshop in CSCL 2005. In T. Koschmann, D. Suthers, & T.-W. Chan (Eds.), Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum (2005).

Häkkinen, P. Yksin oppimisesta yhteisölliseen oppimiseen - ECOL-tutkimuksen näkökulmia yhteisöllisen oppimisen prosessin kehittämiseen. Learn Periodical, (1), 4-5 (2004).

Häkkinen, P. What makes learning in virtual teams so difficult?. Cyberpsychology and Behavior, 7 (2), 201-206 (2004). doi:10.1089/109493104323024465

Häkkinen, P., Mäkitalo, K., & Arvaja, M. Prerequisites for CSCL: Research approaches, methodological challenges and pedagogical development. In K. Littleton, D. Miell, & D. Faulkner (Eds.), Learning to collaborate and collaborating to learn (pp. 161-175). New York: Nova Science (2004).

Hämäläinen, R., & Häkkinen, P. VIRTUAALISEN 3D PELIYMPÄRISTÖN STRUKTUROINTI KOLLABORATIIVISEN OPPIMISEN TUKENA, TUOVI II: ITḰ04 Tutkijatapaamisen artikkelit. In J. Levonen, & T. J. (toim.) (Eds.), TUOVI II: ITḰ04 Tutkijatapaamisen artikkelit (2004).

Hämäläinen, R., Häkkinen, P., Johanna, B., & Sanna, J. eScape : yhteisöllisen oppimisen peliympäristö. In M. Kankaanranta, N. Pekka, & P. Häkkinen (Eds.), Digitaalisten pelien maailmoja . Jyväskylän yliopisto: Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos (2004).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. How to make collaborative learning successful - pedagogical promises and reality in ECOL research project. Learn Periodical, (1), 4-5 (2004).

Järvelä, S., Häkkinen, P., Arvaja, M., & Leinonen, P. Instructional support in CSCL. In P. A. Kirschner, R. L. Martens, & J.-W. Strijbos (Eds.), What we know about CSCL and implementing it in higher education (pp. 115-139). Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers (2004).

Kankaanranta, M., Neittaanmäki, P., & Häkkinen, P. (Eds.). Digitaalisten pelien maailmoja. : Koulutuksen tutkimuslaitos & Agora Center (2004).

Leinonen, P., Wahlstedt, A., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Tietoisuustyökalut virtuaalisen yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn tukena. In ITK 2004 (2004).

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P., & Fischer, F. Uncertainty-reducing cooperation scripts in online learning environments. . In P. Gerjets, P. A. Kirschner, J. Elen, & R. Joiner (Eds.), Instructional design for effective and enjoyable computer-supported learning. Proceedings of the first joint meeting of the EARLI SIGs "Instructional Design" and "Learning and Instruction with Computers" (pp. 312-319). Tübingen: Knowledge Media Research Center. (2004).

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Olli, L., Nummila, L., & Häkkinen, P. Developing teachers’ professional expertise through collaboration in an innovative ICT-based learning environment. European Journal of Teacher Education, 27 (1), 47-60 (2004).

Arvaja, M., Rasku-Puttonen, H., Häkkinen, P., & Eteläpelto, A. Constructing knowledge through a role-play in a web-based learning environment. Journal of Educational Computing Research, 28 (4), 319-341 (2003).

Häkkinen, P. What makes learning in virtual teams so difficult?. Cyberpsychology and Behavior, 6 (7), in press (2003).

Häkkinen, P. Collaborative learning and networked interaction in distributed learning environments. Journal of Education for Teaching, 29 (3), 279-292 (2003).

Häkkinen, P. Innovative models to enhance interaction between universities and industry: the case of learning technologies and digital content. In Tietotyö ja ammattitaito / Knowledge work and occupational competence (pp. 80-84). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (2003).

Häkkinen, P., & Järvelä, S. Ecology of Collaboration (ECOL): Collaboration as a Motivated and Co-ordinated Activity in Virtual Spaces. In R. Baggetum, U. Hoppe, & S. Ludvigsen (Eds.), CSCL 2003 - Community Events: Communication and Interaction (pp. 150-152). InterMedia (2003).

Häkkinen, P., Järvelä, S., & Mäkitalo, K. Sharing perspectives in virtual interaction: review of methods of analysis. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Proceedings of Computer-Supported Learning Conference 2003 (pp. 395-404). Amsterdam: Kluwer Academic Publishers (2003).

Hämäläinen, R., Arvaja, M., Häkkinen, P., & Mäkitalo, K. Opettajat ja tutkijat vuorovaikutteisempaa toimintakulttuuria luomassa. In Kasvatus 3/2003 (pp. (pp.308-312)) (2003).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. The levels of web-based discussions - using perspective-taking theory as an analysis tool. In H. van Oostendorp (Ed.), Cognition in a digital world (pp. 77-95). Amsterdam: Lawrence Erlbaum Associates (2003).

Leinonen, P., Sievänen, A., Järvelä, S., & Häkkinen, P. Enhancing virtual collaborative learning and working process with awareness tools. In INTERLEARN Conference (2003).

Pöysä, J., Mäkitalo, K., & Häkkinen, P. A participant experience method for illustrating individual' experience in the course of an evolving virtual community. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.), Designing for Change in Networked Learning Environments (pp. 451-460). Dortrecht: Kluwer Academic Publishers (2003).

Rasku-Puttonen, H., Arvaja, M., Eteläpelto, A., & Häkkinen, P. Teacher's role in supporting project-based learning in technology-supported environments. In J. Bopry, & A. Eteläpelto (Eds.), Collaboration and Learning in Virtual Environments. Verkkojulkaisu: Institute for Educational Research (2003). Open access

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. Is successful scaffolding an illusion? - Shifting patterns of responsibility and control in teacher-student interaction during a long-term learning project. Instructional Science, 31 (6), 377-393 (2003).

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. Opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus korkeatasoisen oppimisen edistäjänä innovatiivisessa oppimisympäristössä. Kasvatus, 34 (1), 43-55 (2003).

Arvaja, M., Häkkinen, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H. Social Processes and Knowledge Building in Project-Based Face-to-Face and Networked Interactions. In J. Bopry, & A. Eteläpelto (Eds.), Collaboration and Learning in Virtual Environments (pp. 48-61) (2002). http://selene.lib.jyu.fi:8080/julpu/9513914208.pdf

Arvaja, M., Rasku-Puttonen, H., Häkkinen, P., & Eteläpelto, A. Social processes and knowledge building during small group interaction in a school science project. Scandinavian Journal of Educational Research, 46 (2), 161-179 (2002). doi:10.1080/00313830220142182

Häkkinen, P. Challenges for design of instructional systems. British Journal of Educational Technology, 33 (4), 465-474 (2002).

Häkkinen, P. Internet-based learning environments for project-enhanced science learning. Journal of Computer-Assisted Learning, 18 (2), 233-234 (2002).

Häkkinen, P. Towards individual thinking and emotional learning. Tiedonjyvä Special, (5) (2002).

Häkkinen, P. History and Development of Collaborative Learning and E-Learning in Europe: Lessons Learned. In Y. Cheng (Ed.), Proceedings of Asia-Europe Classroom 2nd International Teachers' Conference (pp. 1-15). Helsinki, Finland: National Board of Education (2002).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. Web-based cases in teaching and learning: Reciprocal understanding and perspective taking in conversation. Interactive Learning Environments, 10 (1), 1-22 (2002). doi:10.1076/ilee.10.1.1.3613

Mäkitalo, K., Häkkinen, P., Leinonen, P., & Järvelä, S. Mechanisms of common ground in case-based Web discussions in teacher education. The Internet and Higher Education, 5 (3), 247-265 (2002).

Mäkitalo, K., Häkkinen, P., Salo, P., & Järvelä, S. Building and Maintaining the Common Ground in Web-based Interaction. In G. Stahl (Ed.), Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL Community (pp. 571-572). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum (2002).

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Arvaja, M., & Häkkinen, P. Teacher's Role in Supporting Project-Based Learning in Technology-Supported Environments. In J. Bopry, & A. Eteläpelto (Eds.), Collaboration and Learning in Virtual Environments (pp. 123-130) (2002). https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18878/9513914208....

Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Häkkinen, P., & Arvaja, M. Teacher's instructional scaffolding in an innovative information and communication technology-based history learning environment. Teacher Development, 6 (2), 269-287 (2002).

Rasku-Puttonen, H., Häkkinen, P., Arvaja, M., & Eteläpelto, A. Teacher's Instructional Scaffolding in an Innovative Information and Communication-based History Learning Environment. Teacher Development, 6 (2), 269-288 (2002).

Ahonen, M., & Häkkinen, P. Usus Vitae 2001 - Tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen vaikuttavuus. : Jyväskylän kaupunki (2001).

Häkkinen, P. Collaborative learning in technology-supported environments - two cases of project-enhanced science learning. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 11 (4/5/6), 375-390 (2001).

Häkkinen, P. Book review: Rethinking Collaborative Learning. European Society for Developmental Psychology, x (x), http://devpsy.lboro.ac.uk/eurodev/reviews/ (2001).

Häkkinen, P., Järvelä, S., & Byman, A. Sharing and making perspectives in web-based conferencing. In P. Dillenbourg, K. Hakkarainen, & A. Eurelings (Eds.), Proceedings of the First European Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 285-292). Maastricht: Universiteit Maastricht (2001).

Isomäki, H., & Häkkinen, P. Information systems professionals' conceptions of learning: the intellectual basis for designing systems involving learning. In H. Isomäki, M. Marttunen, J. Kari, A. Pirhonen, & J. Suomala (Eds.), Human-centred technology and learning (pp. 157-188). Jyväskylä yliopisto: Opettajankoulutuslaitos (2001).

Mäkitalo, K., Salo, P., Häkkinen, P., & Järvelä, S. Analysing the mechanisms of common ground in collaborative web-based interaction. In P. Dillenbourg, K. Hakkarainen, & A. Eurelings (Eds.), Prodeedings of the First European Conference on Computer-Supported Collaborative Learning (pp. 445-453). Maastricht: Universiteit Maastricht (2001).

Arvaja, M., Eteläpelto, A., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. Collaborative processes during report writing of a science learning project: The nature of discourse as a function of task requirements. European Journal of Psychology of Education, 15 (4), 455-466 (2000).

Arvaja, M., Häkkinen, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H. Social processes and knowledge-building in project-based face-to-face and networked interactions. In A. Eteläpelto, & J. Bopry (Eds.), Collaboration and learning in virtual environments (pp. 48-61). Koulutuksen tutkimuslaitos (2000). https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18878/9513914208....

Häkkinen, P. Neural network used to analyse multiple perspectives concerning computer-based learning environments. Quality and Quantity, 34 (3), 237-258 (2000).

Häkkinen, P. Verkko-oppiminen ja virtuaaliyliopisto. Tiedonjyvä Special, x (9) (2000).

Häkkinen, P., Dillenbourg, P., & Järvelä, S. Group Reflection Tools for Virtual Expert Community - REFLEX project. In B. Fishman, & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 203-206). Mahwah, NJ: Erlbaum (2000).

Häkkinen, P., & Järvelä, S. Creating pedagogical model for networked interaction: theoretical introduction. In S. Järvelä, S. Laukka, J. Pulkkinen, & M. Saarenkunnas (Eds.), Campus Futurus : Perspectives on Learning (pp. 21-33). Oulu: Oulun yliopisto (2000). http://herkules.oulu.fi/isbn9514255313/isbn9514255313.pdf

Häkkinen, P., Linnakylä, P., & Lensu, A. Kollaboraatio teknologian tukemissa oppimisympäristöissä. In E. Pantzar (Ed.), Informaatio, tieto ja yhteiskunta (pp. 87-98). Tampere, Finland: Tampereen yliopistopaino (2000).

Järvelä, S., & Häkkinen, P. Levels of Web-Based Discussions: Theory of Perspective Taking as a Tool for Analysing Interaction. In B. Fishman, & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 22-26). Mahwah, NJ: Erlbaum (2000).

Littleton, K., Faulkner, D., Miell, D., Joiner, R., & Häkkinen, P. Introduction: Collaborating to Learn and Learning to Collaborate. European Journal of Psychology of Education, 15 (4), 371-374 (2000). doi:10.1007/BF03172981

Saarenkunnas, M., Järvelä, S., Kuure, L., Kunelius, E., Häkkinen, P., & Taalas, P. NINTER - Networked interaction: theory-based cases in teaching and learning. Learning Environments Research, 3 (1), 35-50 (2000). doi:10.1023/A:1009970902424

Häkkinen, P. Oppimisen ja vuorovaikutuksen laatu virtuaalisissa oppimisympäristöissä - pedagogisia malleja verkkotyöskentelyyn. In E. Pantzar (Ed.), Tiedosta tutkittua (pp. 139-144). Tampereen yliopisto: Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus (1999).

Häkkinen, P. Methodological challenges for analysing large data-sets in human sciences. CALRG Reports, 20 (243), 1-22 (1999).

Häkkinen, P. Evaluation criteria for shared virtual learning environments. In L. Alpay, N. Li, & G. Jayatilleke (Eds.), Two Decades of Research on Computers and Learning (pp. 1-22). Milton Keynes: Open University Press (1999).

Häkkinen, P., & Arvaja, M. Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. In A. Eteläpelto, & P. Tynjälä (Eds.), Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia (pp. 206-221). Porvoo: WSOY (1999).

Linnakylä, P., Kankaanranta, M., & Häkkinen, P. Tiedon ja yhteistoiminnan lumo tietoverkkojen oppismiympäristöissä. In E. Pantzar (Ed.), Tiedosta ja tiedon tutkimuksesta (pp. 75-97). Tampereen yliopisto: Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus (1999).

Littleton, K., & Häkkinen, P. Learning together: Understanding the processes of computer-based collaborative learning. In P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches (pp. 20-31). Oxford: Pergamon (1999).