24.09.2018

Publications

A Refereed publications

A1 Journal articles refereed


Ahonen, A., & Harding, S.-M. (2018). Assessing Online Collaborative Problem Solving Among School Children in Finland : A Case Study Using ATC21S TM in a National Context. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17 (2), 138-158. doi:10.26803/ijlter.17.2.9 Open access: https://doi.org/10.26803/ijlter.17.2.9

Näykki, P., Ahonen, A.K., Järvenoja, H., Pyhältö, K. (Submitted). Student teachers’ feelings of anxiety and exhaustion – can self-regulated learning skills function as an antidote? Asia Pacific Journal of Teacher Education.

Häkkinen, P. Järvelä, S. Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A.K., Näykki, P. & Valtonen, T. (2016). Preparing teacher students for 21st century learning practices: A framework for enhancing collaborative problem solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practicehttps://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203772

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J. & Mäkitalo-Siegl, K. (2016). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ 21st century skills. Education and Information Technologies. DOI: 10.1007/s10639-016-9529-2

Ahonen, A., & Kinnunen, P. (2015). How Do Students Value the Importance of Twenty-first Century Skills? Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (4), 395-412. https://doi.org/10.1080/00313831.2014.904423

Ahonen, A.K. (2011). Lähteä vai jäädä? [The consequences of school choices in the remote areas of Finland] Pohjois- ja tunturilappilaisten nuorten tarinoita opiskeluvalintojen seurauksista. Nuorisotutkimus [Finnish Journal of Youth Research] 29 (1), 69–74.

 

A3 Book sections, chapters in research books

Ahonen, A.K. (2018). Muuttuvatko koulut? Tarkastelua PISA-tutkimukseen vuosina 2006 ja 2015 osallistuneiden koulujen olosuhteista ja niiden muutoksista. [Follow up of shcools participated in PISA 2006 and 2015. PISA 2015 National full report.]  In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 313–343). Kasvatusalan tutkimuksia, 77. Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

 Ahonen, A.K., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J. (2018). Successful collaborative problem solving: A case study of technology-enhanced assessment in the context of Finnish Pre-Service Teacher Education.  In E. Care;  P. Griffin, & M. Wilson (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 3, (pp. 119–130).  New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_7

Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2015). Introducing Assessment Tools for 21st Century Skills in Finland. In P Griffin, B. McGaw & E: Care (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 2, (pp. 213–225)New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_10

Nieminen, M., Norrena, J., Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2012). Oppimiskumppaneita–Microsoft tutkimuslähtöisen opetuksen edistäjänä. In M. Kankaanranta & S. Vahtivuori (Eds.) Opetusteknologia Koulun arjessa II. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ahonen, A.K. (2012). Opiskeluvalinnat pohjoisen nuorten elämää suuntaamassa. In A. Lauriala (Ed.) Koulu ja pohjoisen pojat. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 27, (pp. 86–104).  Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen A.(2008). Koulussa ei viihdytä, mutta miksi. [The reasons behind the dissatisfaction in school.] In M. Lairio, L.T. Heikkinen & M. Penttilä (Eds.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatusalan tutkimuksia [Research in Educational Siences] 35, (pp. 195–211). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ahonen, A (2008). A Review of School Systems and Cultures in the Barents Region. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education, (pp. 27–35). Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen A., Valo, S. Nieminen, H., Siponen U., Parfa Koskinen, K. Pohjanen, P. & Alatalo N. (2008). Strengthening Cultural Identity through Environmental and Community Art in the Schools of Small Northern Villages. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education, (pp. 219–225). Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education. 

Ahonen, A. (2006). Comparing the psychosocial well-being of schoolchildren in the Barents region. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, (pp. 131–149).  Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education. 

Sohlman, E., & Ahonen, A. (2006). Finnish Parents’ Experiences and Wishes regarding Home-School Collaboration. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, (pp. 153–168). Report in Educational Sciences 4. Rovaniemi: University of Lapland.
 

A4 Conference proceedings

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. (2016). Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving : Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners : The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences. https://www.isls.org/icls/2016/docs/ICLS2016_Volume_2.pdf

Care, E. & Ahonen, A.K. (2012). Content, Resources and Usage Models with Mobile Learning. Proceedings of Mobile learning. The 9th Intel Education Summit. Stockholm, Sweden. 5–6th of November, 2012.

Ahonen, A. & Rajala, R. (2008). Psycho-Social Well-Being among School children in the Northern Areas of Finland, Sweden, Norway and North-West Russia. AARE 2007 CONFERENCE PROCEEDINGS, Fremantle, Australia.

Ahonen, A. (2005). Kolmen rovaniemeläis- ja yhden inarilaiskoulun 6. -8. luokan oppilaiden kouluviihtyvyyttä selittävien tekijöiden tarkastelua regressioanalyysien avulla. In A-L Huttunen & A.M. Kokkonen (Eds.): Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Verkkojulkaisu. Kasvatustieteen päivät 2005 17.–18.11.2005 Jyväskylässä; Suomen kasvatustieteellinen seura (julk.); Jyväskylän yliopisto.  [Proceedings of the Annual Conference of Finnish Educational Research Association]

 

B Unrefereed publications

B1 Journal articles

Mäkitalo-Siegl, K., Valtonen, T., Ahonen, A.K. & Sointu, E. (2015). Opettajaksi opiskelevien 2000-luvun taidot sekä tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen. [21st skills and ICT in the pre-service teacher education.] Puheenvuoroja. Kasvatus 46 (4), 349–363.

Ahonen, A.K. (2012). Suomalainen koulu risteyksessä. [Finnish school in the cross-roads.] Kirja-arviointeja. Kasvatus 43 (3), 311–314.

 

B3 Book Sections

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J.,Leino, K.,  Lähteinen, S., Nissinen, K. Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., Vainikainen, M-P (2016). PISA 2015: ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. [PISA 2015 First results]. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-436-8

Ahonen, A.K. & Nissinen, K. (2015). Ongelmanratkaisusta ymmärrykseen. [Problem solving in PISA2012, results in Finland]. In J. Välijärvi & P. Kupari  PISA 2012 tutkimustuloksia. Millä eväillä uuteen nousuun? Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6.Opetus- ja kulttuuriministerio, (pp. 50–71). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7

 

C Scientific books (monographs)

C1 Book

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.
 

C2 Book (editor)

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I. Sohlman, E., Villanen H. (Eds.). (2008). Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I., Sohlman, E., & Villanen, H. (Eds.) (2008). Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opettajan työssä. [Promoting the well-being of students in teachers’ work.] Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen, A., Kurtakko, K. & Sohlman, E. (Eds.) (2006). School, Culture and Well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia. Rovaniemi: University of Lapland.
 

D Publications intended for professional communities

Ahonen, A. (2008). Ympäristötaide tukee kulttuuri-identiteettiä. Teemanumero (Ympäristökasvatus luovien menetelmien laboratoriona). Ympäristökasvatus 2/2008.[Finnish Association for Environmental Education]. Suomen ympäristökasvatuksen seura. Helsinki.
 

E Publications intended for general public

Ahonen, A. (2016). Korvaako sinnikkyys älyn? Ruusupuiston uutiset. Open access: https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2016/1-sinnikkyys

Ahonen, A. (2009). Arvioinnin mekin ansaitsemme? [About the assessment in school] Lapin Kansa, alakerta. (5.6.2009)

Ahonen, A. (2006). Mitä tehdä koulukiusaamiselle?[What to do with the Peer Bullying?] Lapin kansa, alakerta (3.2.2006)
 

G Doctoral dissertation

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.