Publications

A Refereed publications

A1 Journal articles refereed

Silinskas, G., Ahonen, A. K., & Wilska, T.-A. (2023). School and family environments promote adolescents’ financial confidence: Indirect paths to financial literacy skills in Finnish PISA 2018. of Consumer Affairs, Early Online. https://doi.org/10.1111/joca.12513

Silinskas, G., Ahonen, A.K., Wilska, T-A. (2021) Financial literacy among Finnish adolescents in PISA 2018: The role of financial socialization and dispositional factors. Large-Scale Assessments in Education, 9(24). https://doi.org/10.1186/s40536-021-00118-0

Näykki, P., Ahonen, A.K., Järvenoja, H. & Pyhältö, K. (2018) Student teachers’ feelings of anxiety and exhaustion: can self-regulated learning skills function as an antidote? Educational Research and Evaluation, 24:8, 462-480, DOI: 10.1080/13803611.2019.1601571

Ahonen, A., & Harding, S.-M. (2018). Assessing Online Collaborative Problem Solving Among School Children in Finland: A Case Study Using ATC21S TM in a National Context. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17 (2), 138-158. doi:10.26803/ijlter.17.2.9 Open access: https://doi.org/10.26803/ijlter.17.2.9

Häkkinen, P. Järvelä, S. Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A.K., Näykki, P. & Valtonen, T. (2017). Preparing teacher students for 21st-century learning practices: A framework for enhancing collaborative problem solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(1), 25–41. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203772

Valtonen, T. Sointu, E., Häkkinen, P. Järvelä, S., Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A.K., Näykki, P. & Kukkonen, J. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers' perceptions of their 21st-century skills. Education and information techonologies, 22(5), 2055–2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2

Ahonen, A., & Kinnunen, P. (2015). How Do Students Value the Importance of Twenty-first Century Skills? Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (4), 395-412. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313831.2014.904423

Ahonen, A.K. (2011). Lähteä vai jäädä? [The consequences of school choices in the remote areas of Finland] Pohjois- ja tunturilappilaisten nuorten tarinoita opiskeluvalintojen seurauksista. Nuorisotutkimus [Finnish Journal of Youth Research] 29 (1), 69–74.

 

A3 Book sections, chapters in research books

Ahonen, A.K. (2023). Finland: Satisfied students, less schoolwork, and high learning outcomes: can it be real? In G. Fry and H. Chun (Eds.) Happiness education: holistic learning for sustainable well-being (1st ed.), (pp. 163–175). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003037262

Ahonen, A.K. (2021). Kouluerot puntarissa. Resurssit ja sosioekonominen profiili. [School differences, resources, and socioeconomic profile.] In K. Leino, J. Rautopuro & P. Kulju (Eds.) Lukutaito tie tulevaisuuteen. PISA 2018 Suomen pääraportti. [PISA 2018 National Full report] Kasvatusalan tutkimuksia 82. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2

Ahonen, A.K. Success through equity – The Trajectories in PISA performance. In N. Crato. What it takes to improve country’s education, (pp. 121–136). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59031-4_6

Ahonen, A.K. (2018). Muuttuvatko koulut? Tarkastelua PISA-tutkimukseen vuosina 2006 ja 2015 osallistuneiden koulujen olosuhteista ja niiden muutoksista. [Follow up of shcools participated in PISA 2006 and 2015. PISA 2015 National full report.] In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 313–343). Kasvatusalan tutkimuksia, 77. Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ahonen, A.K., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J. (2018). Successful collaborative problem solving: A case study of technology-enhanced assessment in the context of Finnish Pre-Service Teacher Education. In E. Care; P. Griffin, & M. Wilson (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 3, (pp. 119–130). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_7

Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2015). Introducing Assessment Tools for 21st Century Skills in Finland. In P Griffin, B. McGaw & E: Care (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 2, (pp. 213–225). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_10

Ahonen, A.K. (2012). Opiskeluvalinnat pohjoisen nuorten elämää suuntaamassa. [Study choices directing the life of youth in the North.] In A. Lauriala (Ed.) Koulu ja pohjoisen pojat. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 27, (pp. 86–104). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen A.(2008) Koulussa ei viihdytä, mutta miksi. [The reasons behind the dissatisfaction in school.] In M. Lairio, L.T. Heikkinen & M. Penttilä (Eds.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat, (pp. 195–211). Kasvatusalan tutkimuksia [Research in Educational Siences] 35. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ahonen, A. (2008). A Review of School Systems and Cultures in the Barents Region. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education, (pp. 27–35). Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen A., Valo, S. Nieminen, H., Siponen U., Parfa Koskinen, K. Pohjanen, P. & Alatalo N. (2008). Strengthening Cultural Identity through Environmental and Community Art in the Schools of Small Northern Villages. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. (pp. 219–225). Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen, A. (2006). Comparing the psychosocial well-being of schoolchildren in the Barents region. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, (pp. 131–149). Report in Educational Sciences 4. Rovaniemi: University of Lapland.

Sohlman, E., & Ahonen, A. (2006). Finnish Parents’ Experiences and Wishes regarding Home-School Collaboration. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia. Report in Educational Sciences 4. Rovaniemi: University of Lapland, (pp. 153–168).

 

A4 Conference proceedings

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. (2016). Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving: Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners: The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences.

Valtonen, T., Sointu, E., Mäkitalo-Siegl, K., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Kukkonen, J., Isohätälä, J. & Pöysä-Tarhonen, J. (2016). PREP21 - Preparing teacher student for 21st century learning practices. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (p. 3104). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Care, E. & Ahonen, A.K. (2012). Content, Resources and Usage Models with Mobile Learning. Proceedings of Mobile Learning. The 9th Intel Education Summit. Stockholm, Sweden. 5–6th of November, 2012.

Ahonen, A. & Rajala, R. (2008). Psycho-Social Well-Being among School children in the Northern Areas of Finland, Sweden, Norway and North-West Russia. AARE 2007 Conference Proceedings, Fremantle, Australia.

B Unrefereed publications

B1 Journal articles

Mäkitalo-Siegl, K., Valtonen, T., Ahonen, A.K. & Sointu, E. (2015). Opettajaksi opiskelevien 2000-luvun taidot sekä tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen. [21st skills and ICT in the pre-service teacher education.] Puheenvuoroja. Kasvatus 46 (4), 349–363.

Ahonen, A.K. (2012). Suomalainen koulu risteyksessä. [Finnish school in the crossroads, book review.] Kirja-arviointeja. Kasvatus 43 (3), 311–314.

B3 Book Sections

Ahonen, A.K. & Nissinen, K. (2015) Ongelmanratkaisusta ymmärrykseen. [Problem solving in PISA 2012, secondary analysis of the results from Finland]. In J. Välijärvi & P. Kupari (Eds.) PISA 2012 tutkimustuloksia. Millä eväillä uuteen nousuun?, (pp. 50–71). Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6. Opetus-ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7

Nieminen, M., Norrena, J., Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2012). Oppmiskumppaneita–Microsoft tutkimuslähtöisen opetuksen edistäjänä. [Research-based teaching practices enhanced with Microsoft tools]. In M. Kankaanranta & S. Vahtivuori (Eds.) Opetusteknologia Koulun arjessa II, (pp. 259–270). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/21724/Verkkoversio_102.pdf

C Scientific books (monographs)

C1 Book

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland, and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.

C2 Book (editor)

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I. Sohlman, E., Villanen H. (Eds.). (2008). Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I., Sohlman, E., & Villanen, H. (Eds.) (2008). Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opettajan työssä. [Promoting the well-being of students in teachers’ work.] Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen, A., Kurtakko, K. & Sohlman, E. (Eds.) (2006). School, Culture and Well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia. Rovaniemi: University of Lapland.

D Publications intended for professional communities

Saarinen, S., Siekkinen, K., Laimi, T., Ahonen, A., Bernelius, V., Brunila, K., Gustavsson, M., Kauppinen, M., Norrena, J. (2021). Tasa-arvo teoiksi ja todeksi. Sukupuolten sisäisten ja välisetn oppimistulosten syitä ja taustoja perusopetuksessa. Julkaisuja 19:2021. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Helsinki.
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/08/KARVI_1921.pdf

Laine, K., Ahonen, A. K. & Nissinen, K. (2020). PISA 2018 talousosaaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:18. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-827-4

Leino, K., Ahonen, A., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E, Pulkkinen, J., Rautopuro, J. Sirén, M., Vainikainen, M.-P. & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 ensituloksia. [First results of PISA 2018] Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen,S., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J. & Vainikainen, M-P. (2016). PISA 2015: Ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. [PISA 2015 First results.] Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-436-8

Ahonen, A. (2008). Ympäristötaide tukee kulttuuri-identiteettiä. Teemanumero (Ympäristökasvatus luovien menetelmien laboratoriona). Ympäristökasvatus 2/2008.[Finnish Association for Environmental Education]. Suomen ympäristökasvatuksen seura. Helsinki.

E Publications intended for the general public

Ahonen, A.K. (2016). Korvaako sinnikkyys älyn. [Does preseverance substitute intelligence?] Ruusupuiston uutiset 4/16. Kasvatus ja koulutusuutisia Jyväskylän yliopiston Ruusupuistosta. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2016/1-sinnikkyys

Ahonen, A. (2009). Arvioinnin mekin ansaitsemme? [About the assessment in school] Lapin Kansa, alakerta. (5.6.2009)

Ahonen, A. (2006). Mitä tehdä koulukiusaamiselle? [What to do with Peer Bullying?] Lapin kansa, alakerta (3.2.2006)

G Doctoral dissertation

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland, and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.