31.05.2018

Publications

A Refereed publications

A1 Journal articles refereed

Ahonen, A.K. & Harding, S.M. (Submitted). Assessing online collaborative problem solving of schoolchildren in Finland. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.

Näykki, P., Ahonen, A.K., Järvenoja, H., Pyhältö, K. (Submitted). Student teachers’ feelings of anxiety and exhaustion – can self-regulated learning skills function as an antidote? Asia Pacific Journal of Teacher Education.

Häkkinen, P. Järvelä, S. Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A.K., Näykki, P. & Valtonen, T. (2016). Preparing teacher students for 21st century learning practices: A framework for enhancing collaborative problem solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practicehttps://doi.org/10.1080/13540602.2016.1203772

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., Näykki, P., Pöysä-Tarhonen, J. & Mäkitalo-Siegl, K. (2016). Insights into Finnish first-year pre-service teachers’ 21st century skills. Education and Information Technologies. DOI: 10.1007/s10639-016-9529-2

Ahonen, A., & Kinnunen, P. (2015). How Do Students Value the Importance of Twenty-first Century Skills? Scandinavian Journal of Educational Research, 59 (4), 395-412. https://doi.org/10.1080/00313831.2014.904423

Ahonen, A.K. (2011). Lähteä vai jäädä? [The consequences of school choices in the remote areas of Finland] Pohjois- ja tunturilappilaisten nuorten tarinoita opiskeluvalintojen seurauksista. Nuorisotutkimus [Finnish Journal of Youth Research] 29 (1), 69–74.

 

A3 Book sections, chapters in research books

Ahonen, A.K. (submitted). Muuttuvatko koulut? Tarkastelua PISA-tutkimukseen vuosina 2006 ja 2015 osallistuneiden koulujen olosuhteista ja niiden muutoksista. [Follow up of shcools participated in PISA 2006 and 2015. PISA 2015 National full report.] 

Ahonen, A.K., Häkkinen, P., Pöysä-Tarhonen, J. (2018). Successful collaborative problem solving: A case study of technology-enhanced assessment in the context of Finnish Pre-Service Teacher Education.  In E. Care;  P. Griffin, & M. Wilson (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 3. New York: Springer. http:/www.springer.com/gp/book/9783319653662

Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2015). Introducing Assessment Tools for 21st Century Skills in Finland. In P. Griffin & E. Care (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Vol 2. New York: Springer, (pp. 213-225).  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-9395-7_10

Nieminen, M., Norrena, J., Ahonen, A.K. & Kankaanranta, M. (2012). Oppmiskumppaneita–Microsoft tutkimuslähtöisen opetuksen edistäjänä. In M. Kankaanranta & S. Vahtivuori (Eds.) Opetusteknologia Koulun arjessa II. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Ahonen, A.K. (2012). Opiskeluvalinnat pohjoisen nuorten elämää suuntaamassa. In A. Lauriala (Ed.) Koulu ja pohjoisen pojat. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 27. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen A.(2008). Koulussa ei viihdytä, mutta miksi. [The reasons behind the dissatisfaction in school.] In M. Lairio, L.T. Heikkinen & M. Penttilä (Eds.) Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatusalan tutkimuksia [Research in Educational Siences] 35. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, (pp. 195–211).

Ahonen, A (2008). A Review of School Systems and Cultures in the Barents Region. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education, (pp. 27–35).

Ahonen A., Valo, S. Nieminen, H., Siponen U., Parfa Koskinen, K. Pohjanen, P. & Alatalo N. (2008). Strengthening Cultural Identity through Environmental and Community Art in the Schools of Small Northern Villages. In A. Ahonen et al (Eds.) Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education. (pp. 219–225)

Ahonen, A. (2006). Comparing the psychosocial well-being of schoolchildren in the Barents region. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia, (pp. 131–149).

Sohlman, E., & Ahonen, A. (2006). Finnish Parents’ Experiences and Wishes regarding Home-School Collaboration. In A. Ahonen, K. Kurtakko & E. Sohlman (Eds.), School, culture and well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia. Report in Educational Sciences 4. Rovaniemi: University of Lapland, (pp. 153–168).
 

A4 Conference proceedings

Pöysä-Tarhonen, J., Care, E., Awwal, N., Häkkinen, P., & Ahonen, A. (2016). Tracking student teachers’ technology-enhanced collaborative problem solving : Combining objective assessment data with subjective verbal reporting. In C.-K. Looi, J. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), Transforming Learning, Empowering Learners : The 12th International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Volume 2 (pp. 839-842). International Society of the Learning Sciences. https://www.isls.org/icls/2016/docs/ICLS2016_Volume_2.pdf

Care, E. & Ahonen, A.K. (2012). Content, Resources and Usage Models with Mobile Learning. Proceedings of Mobile learning. The 9th Intel Education Summit. Stockholm, Sweden. 5–6th of November, 2012.

Ahonen, A. & Rajala, R. (2008). Psycho-Social Well-Being among School children in the Northern Areas of Finland, Sweden, Norway and North-West Russia. AARE 2007 CONFERENCE PROCEEDINGS, Fremantle, Australia.

Ahonen, A. (2005). Kolmen rovaniemeläis- ja yhden inarilaiskoulun 6. -8. luokan oppilaiden kouluviihtyvyyttä selittävien tekijöiden tarkastelua regressioanalyysien avulla. In A-L Huttunen & A.M. Kokkonen (Eds.): Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Verkkojulkaisu. Kasvatustieteen päivät 2005 17.–18.11.2005 Jyväskylässä; Suomen kasvatustieteellinen seura (julk.); Jyväskylän yliopisto.  [Proceedings of the Annual Conference of Finnish Educational Research Association]

 

B Unrefereed publications

B1 Journal articles

Mäkitalo-Siegl, K., Valtonen, T., Ahonen, A.K. & Sointu, E. (2015). Opettajaksi opiskelevien 2000-luvun taidot sekä tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen. [21st skills and ICT in the pre-service teacher education.] Puheenvuoroja. Kasvatus 46 (4), 349–363.

Ahonen, A.K. (2012). Suomalainen koulu risteyksessä. [Finnish school in the cross-roads.] Kirja-arviointeja. Kasvatus 43 (3), 311–314.

 

B3 Book Sections

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J.,Leino, K.,  Lähteinen, S., Nissinen, K. Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., Vainikainen, M-P (2016). PISA 2015: ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. [PISA 2015 First results]. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-436-8

Ahonen, A.K. & Nissinen, K. (2015). Ongelmanratkaisusta ymmärrykseen. [Problem solving in PISA2012, results in Finland]. In J. Välijärvi & P. Kupari  PISA 2012 tutkimustuloksia. Millä eväillä uuteen nousuun? Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6.Opetus- ja kulttuuriministerio, (pp. 50–71). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-334-7

 

C Scientific books (monographs)

C1 Book

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.
 

C2 Book (editor)

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I. Sohlman, E., Villanen H. (Eds.). (2008). Crystals of Schoolchildren's Well-being. Cross-border Training Material for Promoting Psychosocial Well-being through School Education. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education.

Ahonen, A., Alerby, E., Johansen, O. M., Rajala, R., Ryzhkova, I., Sohlman, E., & Villanen, H. (Eds.) (2008). Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opettajan työssä. [Promoting the well-being of students in teachers’ work.] Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Ahonen, A., Kurtakko, K. & Sohlman, E. (Eds.) (2006). School, Culture and Well-being. ArctiChildren research and development findings from Northern Finland, Sweden and Norway, and North-West Russia. Rovaniemi: University of Lapland.
 

D Publications intended for professional communities

Ahonen, A. (2008). Ympäristötaide tukee kulttuuri-identiteettiä. Teemanumero (Ympäristökasvatus luovien menetelmien laboratoriona). Ympäristökasvatus 2/2008.[Finnish Association for Environmental Education]. Suomen ympäristökasvatuksen seura. Helsinki.
 

E Publications intended for general public

Ahonen, A. (2016). Korvaako sinnikkyys älyn? [Does perseverance substitute intelligence?] Ruusupuiston uutiset. Open access: https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2016/1-sinnikkyys


Ahonen, A. (2009). Arvioinnin mekin ansaitsemme? [About the assessment in school] Lapin Kansa, alakerta. (5.6.2009)

Ahonen, A. (2006). Mitä tehdä koulukiusaamiselle?[What to do with the Peer Bullying?] Lapin kansa, alakerta (3.2.2006)
 

G Doctoral dissertation

Ahonen A.K. (2010). Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A comparison from Northern parts of Norway, Sweden and Finland and North-West Russia. Doctoral Dissertation. Acta Universitatis Lapponiensis 173. Rovaniemi: Lapland University Press.