Publications

Brauer, Sanna; Siklander, Pirkko; Virolainen, Maarit (2020). Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa : johdanto. In Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (Eds.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 113-114). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Heikkinen, Hannu L. T.; Virolainen, Maarit; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In Risku, Pekka; Laitinen-Väänänen, Sirpa.; Ojala, Anna-Liisa; Tiihonen, Anna-Kaisa; Torvinen, Hannele (Eds.) Tulevaisuuden opettajuus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 84-103. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, Sirpa; Virtanen, Anne; Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Mattila, Anssi Mattila; Heikkinen, Hannu L.T. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In Koskinen, Minna I.; Nakamura, Rika; Yli-Knuuttila, Helmi; Tyrväinen, Paula (Eds.) Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 12-15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Nygren, Hanna; Virolainen, Maarit; Hämäläinen, Raija; Rautopuro, Juhani (2020). The Fourth Industrial Revolution and Changes to Working Life : What Supports Adult Employees in Adapting to New Technology at Work?. In Collan, M; Michelsen, K. (Eds.) Technical, Economic and Societal Effects of Manufacturing 4.0 : Automation, Adaption and Manufacturing in Finland and Beyond (pp. 193-209). Cham: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-46103-4_10 Open Access

Tynjälä, Päivi; Virolainen, Maarit; Heikkinen, Hannu L.T.; Virtanen, Anne (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In Aprea, Carmela; Sappa, Viviana; Tenberg, Ralf (Eds.) Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET) (pp. 19-40). Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Open Access

Virolainen, Maarit; Heikkinen, Hannu L.T. (2020). Mitä jos oppimisen ekosysteemit yleistyvät?. Ruusupuiston kärkiuutiset, 2020 (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2020/3 Open Access

Nygren, Hanna; Piili, Heidi; Hirvimäki, Marika; Mustonen, Eija; Virolainen, Maarit (2019). Taidetta 3D- ja laserteknologian avulla. AMK-lehti / UAS Journal, 2019 (4). https://uasjournal.fi/4-2019/taidetta-teknologian-avulla/ Open Access

Nylund, M., & Virolainen, M. (2019). Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’ : The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal, 18 (3), 314-334. doi:10.1177/1474904119830508 Open Access

Virolainen, Maarit (2019). Muuttaako tekoäly osaamistarpeet?. AMK-lehti / UAS Journal, 3/2019. https://uasjournal.fi/3-2019/osaamistarpeet/ Open Access

Virolainen, Maarit; Heikkinen, Hannu L. T.; Siklander, Pirkko; Laitinen-Väänänen, Sirpa (2019). Mitä ovat oppimisen ekosysteemit?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (4), 4-25. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-4.19-A-Paakirjoitus.pdf Open Access

Virtanen, Anne; Harju, Vilhelmiina; Heikkinen, Hannu, L.T.; Pehkonen, Leila; Virolainen, Maarit; Tynjälä, Päivi (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In Kotila, Hannu; Vanhanen-Nuutinen, Liisa (Eds.) Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota, Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. Espoo: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 104-110. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2018). The development of Finnish vocational education and training from 1850 to 1945. In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 24-45). Oxon: Routledge. Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2018). The modern evolution of vocational education and training in Finland (1945–2015). In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 102-123). Oxon: Routledge. Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (2018). Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 4-12. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (Eds.). (2018). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2) 2018. Teemanumero: Ammatillinen koulutus Pohjoismaissa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (2018). Hæge Noren ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimusesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä. [Haastattelu]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 76-78. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M. (2018). Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Emergent issues in vocational education and training : Voices from cross-national research (pp. 578-606). Stockholm: Premiss. Open Access

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Vocational Education and Training : The World of Work and Teacher Education (pp. 67-97). Stockholm: Premiss. Open Access

Virolainen, M., & Teräs, M. (2018). Siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 51-60. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M., & Teräs, M. (2018). Christian Helms Jørgensenin ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä. [Haastattelu]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 73-75. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M., & Tønder, A. H. (2018). Progression to higher education from VET in Nordic countries : Mixed policies and pathways. In C. H. Jørgensen, O. J. Olsen, & D. P. Thunqvist (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : Learning from Diversity (pp. 51-73). Oxon: Routledge. Open Access

Virolainen, M., & Thunqvist, D. P. (2017). Varieties of universalism : post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education. Journal of Vocational Education and Training, 69 (1), 47-63. doi:10.1080/13636820.2016.1238836 Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 4-19. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 68-71. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 72-76. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). (2017). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2016). Towards the Enhancement of School-Based VET in Finland. In E. Berner, & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe : Cases, Concepts and Challenges (pp. 327-348). Peter Lang.

Virolainen, M. (2016). Elinikäisen oppimisen edellytykset ammatillisen koulutuksen reformeissa. Ruusupuiston uutiset. Open Access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (Eds.). (2015). Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. : Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Open Access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (2015). Monitoimisuus haastaa. In U. Mutka, S. Laitinen-Väänänen, & M. Virolainen (Eds.), Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2015). Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling The Current Challenges. Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/History-of-Finnish-VET-29062014final.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151-155). University of Zürich; University of Potsdam. http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/vethistory/Conference_Transcript.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland : The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Open Access

Virolainen, M. (2014). Toward connectivity : internships of Finnish universities of applied sciences. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/t029.pdf Open Access

Virolainen, M. (2014). Teoria ja käytäntö kohtaavat ammattikorkeakoulujen työharjoitteluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (3), 97-103. Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1 (2), 81-106. doi:10.13152/IJRVET.1.2.1 Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2013). Building workplace learning with polytechnics in Finland: multiple goals and cooperation in enhancing connectivity. Journal of Education and Work, 26 (4), 376-401. doi:10.1080/13639080.2012.661846

Virolainen, M., Kantola, M., & Stenström, M.-L. (2013). Opiskelijoiden ohjaus, yhteistyön strateginen kohdistaminen ja pitkäjänteinen suunnittelu harjoitteluyhteistyön haasteina. AMK-lehti//UAS-Journal, Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 3 (1). Open Access

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. (2013). The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. In A. Fuller, & L. Unwin (Eds.), Contemporary Apprenticeship (pp. 230-249). London: Routledge.

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. (2012). Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/img/portal/23031/g045.pdf Open Access

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Sujuvuutta tekniikan ja liikenteen alan opintopoluille. AMK-lehti//UAS-journal, 1 (2). Open Access

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen (pp. 112-125). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura .

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. (2011). Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2011). Miten arvioida korkeakouluissa saatuja valmiuksia ja miksi?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 13 (3), 36-47. Open Access

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. (2011). The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. Journal of Vocational Education & Training , 63 (3), 465-484. doi:10.1080/13636820.2011.580360

Virolainen, M. (2009). Work experience constructed by polytechnics, students and working life - spaces for connectivity and transformation?. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 201-220). Dordrecth: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8962-6_12

Virolainen, M. (2008). Tutkimus opetuksen kuperana ja koverana peilinä -- yhtenä pelikaverina. In K. Hannu, M. Arto, & K. Marja-Liisa (Eds.), Opetuksen ja tutkimuksen kiasma (pp. 112-127). Helsinki, Finland: Edita.

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M.-L., & Valkonen, S. (2008). Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi?. Tiedepolitiikka, 33 (1), 17-24.

Virolainen, M. (2007). Workplace Learning and Higher Education in Finland: reflections on current practice. Education + Training, 49 (4), 290-309. doi:10.1108/00400910710754444

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2007). Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen. Ammattikorkeakoulujen harjoittelut työelämän näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2007). Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen: ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi. http://ktl.jyu.fi/img/portal/9289/G039.pdf

Virolainen, M. (2006). Estetiikkaa kansalaisille ja ammattilaisille. Teoksessa M.V.Volanen, M.Friman, O. Lampinen & P. Nummela (toim.) Ammattien kutsu. s. 112-121. In M. V. Volanen, M. Friman, O. Lampinen, & P. Nummela (Eds.), Ammattien kutsu. Ammattikorkeakoulut ja estetiikka (pp. 112-121). Helsinki, Finland: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/julkaisut/index.fi

Virolainen, M. (2006). Osaamista rakentamassa : Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. : Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Virolainen, M. (2004). Työhön sopeutumisesta oppimisen tilanteiden luomiseen - Ammattikorkeakoulujen työelämäjaksot ja työstä oppimisen mallit. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 213-233). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2003). Mihin ammattikorkeakoulun jälkeen muutetaan?. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, KeVer, 2 (1). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2002). Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista työelämään. : Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2002). Mikä korkeakouluista valmistuneita liikuttaa?. Korkeakoulutieto, 1 (4). http://www.minedu.fi/julkaisut/lehdet/index.html

Virolainen, M. (2001). Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa. : Opetushallitus.

Virolainen, M. (2001). Opettajat ja rehtorit oppilaitosten yhteistyön rakentajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 32-38.

Virolainen, M. (2000). Peräkkäin, rinnakkain vai yhdistellen - mikä on kaksoistutkintojen anti?. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 66-74). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, M. (2000). Opettajat ja rehtorit verkostoitumisen kehittäjinä. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 75-86). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, M. (2000). Ammatillinen osaaminen esiin ylioppilastutkinnossa?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2 (3), 30-37.

Virolainen, M. (2000). Dual qualification in Finland, Analysis of the Experimental Reform in Finland. DUOQUAL Knowledge Base-. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/s-fi.htm

Virolainen, M. (2000). Dually oriented qualifications, National Conclusions, Finland. DUOQUAL Knowledge Base-. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/concl-fi.htm

Virolainen, M. (2000). Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä verkostoituvasta nuorisoasteen koulutuksesta. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virolainen, M. (1999). Miksi opiskelijoiden pitäisi saada valita nuorisoasteella?. Spektri, 8 (4), 36-37.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (1999). Nuorisoasteen koulutuskokeilut joustavuuden näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virolainen, M., & Vicenik, P. (1999). The concept of vocational qualifications. DUOQUAL Knowledge Base-. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/topic1.htm

Mauno, Saija; Virolainen, Maarit (1996). Työntekijät organisaatiomuutoksessa : muutosten kokeminen, epävarmuus ja hyvinvointi neljässä työorganisaatiossa . Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 95. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Nätti, Jouko; Kinnunen, Ulla; Mäkinen, Petri; Loikkanen, Eija; Mauno, Saija; Virolainen, Maarit (1995). Työn epävarmuus ja hyvinvointi : työn epävarmuuden kokemisen yleisyys, syyt, seuraukset ja käsittely erilaisissa työorganisaatioissa . Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 92. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.