Publications

Virolainen, M. (2023). Case study Finland : The future of vocational education and training in Europe, Volume 3. Facilitating vocational learning : the influence of assessments. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) . https://www.cedefop.europa.eu/files/finland_future_of_vet_vol.3.pdf Open Access

Virolainen, M. H. (2023). The changing role of general studies and work-based learning in vocational education and training (VET) : The case of Finland. Bulletin of the Study of Technical and Vocational Education and Training, 1(4), 3-13.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Virolainen, M. H., & Heikkinen, H. L. (2022). Learning at the interface of higher education and work : Experiences of students, teachers and workplace partners. In E. Kyndt, S. Beausaert, & I. Zitter (Eds.), Developing Connectivity between Education and Work : Principles and Practices (pp. 76-96). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219-7 Open Access

Virolainen, M. (2022). Case study Finland : The future of vocational education and training in Europe, Volume 2. Delivering IVET : institutional diversification and/or expansion. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) . https://www.cedefop.europa.eu/files/finland_future_of_vet_vol.2.pdf Open Access

Virolainen, M., & Ihantola, P. (Eds.). (2022). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Vol 24, Nro 3. Teemanumero: Työssäkäyvä opiskelija (24). Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. https://journal.fi/akakk/issue/view/8707 Open Access

Virolainen, M., & Ihantola, P. (2022). "Työpaikalla lanseerattiin tekoälyhaaste" : työssäkäyvä opiskelija ja opinnot. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(3), 4-11. https://doi.org/10.54329/akakk.123011 Open Access

Virolainen, M. H., Heikkinen, H. L., Laitinen-Väänänen, S., & Rautopuro, J. (2022). The Transformation of Learning : From Learning Organizations to a Landscape of Ecosystems. In M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor (Eds.), The SAGE Handbook of Learning and Work (pp. 126-144). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781529757217.n9 Open Access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. (2022). Opiskelijan oppiminen työelämäyhteistyössä : pedagoginen näkökulma. In K. Mäki, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Korkeakoulupedagogiikka : ajat, paikat ja tulkinnat (pp. 172-191). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 7/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090156974 Open Access

Isacsson, A., Teräs, M., & Virolainen, M. (2021). Katsaus ammattikasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimukseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vaikuttavuuden näkökulmasta. eSignals Research, 24.06.2021. https://esignals.fi/research/2021/06/24/katsaus-ammattikasvatuksen-ja-ammatillisen-koulutuksen-tutkimukseen-suomessa-ruotsissa-ja-norjassa-vaikuttavuuden-nakokulmasta/ Open Access

Tynjälä, P., Rautopuro, J., Aittola, H., Jääskelä, P., Markkanen, I., Virolainen, M., & Virtanen, A. (2021). Tutkinto takana : yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8865-4 Open Access

Brauer, S., Siklander, P., & Virolainen, M. (2020). Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa : johdanto. In A. Virtanen, J. Helin, & P. Tynjälä (Eds.), Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (pp. 113-114). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M., Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2020). Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. In P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A.-L. Ojala, A.-K. Tiihonen, & H. Torvinen (Eds.), Tulevaisuuden opettajuus (pp. 84-103). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 283. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-572-2 Open Access

Laitinen-Väänänen, S., Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Mattila, A. M., & Heikkinen, H. L. (2020). Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. In M. I. Koskinen, R. Nakamura, H. Yli-Knuuttila, & P. Tyrväinen (Eds.), Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä (pp. 12-15). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-562-3 Open Access

Nygren, H., Virolainen, M., Hämäläinen, R., & Rautopuro, J. (2020). The Fourth Industrial Revolution and Changes to Working Life : What Supports Adult Employees in Adapting to New Technology at Work?. In M. Collan, & K. Michelsen (Eds.), Technical, Economic and Societal Effects of Manufacturing 4.0 : Automation, Adaption and Manufacturing in Finland and Beyond (pp. 193-209). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46103-4_10 Open Access

Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L., & Virtanen, A. (2020). Promoting Cooperation between Educational Institutions and Workplaces : Models of Integrative Pedagogy and Connectivity Revisited. In C. Aprea, V. Sappa, & R. Tenberg (Eds.), Konnektivität und lernortintegrierte Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung / Connectivity and Integrative Competence Development in Vocational and Professional Education and Training (VET/PET) (pp. 19-40). Franz Steiner Verlag. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik : Beihefte (ZBW-B), 29. Open Access

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. Mitä jos oppimisen ekosysteemit yleistyvät?. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2020/3 Open Access

Nygren, H., Piili, H., Hirvimäki, M., Mustonen, E., & Virolainen, M. (2019). Taidetta 3D- ja laserteknologian avulla. AMK-lehti / UAS Journal, 2019(4). https://uasjournal.fi/4-2019/taidetta-teknologian-avulla/ Open Access

Nylund, M., & Virolainen, M. (2019). Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’ : The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal, 18(3), 314-334. https://doi.org/10.1177/1474904119830508 Open Access

Virolainen, M. (2019). Muuttaako tekoäly osaamistarpeet?. AMK-lehti / UAS Journal. https://uasjournal.fi/3-2019/osaamistarpeet/ Open Access

Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., Siklander, P., & Laitinen-Väänänen, S. (2019). Mitä ovat oppimisen ekosysteemit?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 4-25. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-4.19-A-Paakirjoitus.pdf Open Access

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H., Pehkonen, L., Virolainen, M., & Tynjälä, P. (2019). Työ, oppiminen ja digitalisaatio : tutkimus kehittämistyön tukena. In H. Kotila, & L. Vanhanen-Nuutinen (Eds.), Työn ja oppimisen liitto : Toteemi-hankkeen uusia innovaatiota (pp. 104-110). Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut, 8/2019. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2018). The development of Finnish vocational education and training from 1850 to 1945. In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 24-45). Routledge. Routledge Research in International and Comparative Education. Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2018). The modern evolution of vocational education and training in Finland (1945–2015). In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 102-123). Routledge. Routledge Research in International and Comparative Education. Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (2018). Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 4-12. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (Eds.). (2018). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2) 2018. Teemanumero: Ammatillinen koulutus Pohjoismaissa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Teräs, M., & Virolainen, M. (2018). Hæge Noren ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimusesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä. [Haastattelu]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 76-78. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M. (2018). Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Emergent issues in vocational education and training : Voices from cross-national research (pp. 578-606). Premiss. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 1. Open Access

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. (2018). Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Vocational Education and Training : The World of Work and Teacher Education (pp. 67-97). Premiss. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Open Access

Virolainen, M., & Teräs, M. (2018). Siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 51-60. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M., & Teräs, M. (2018). Christian Helms Jørgensenin ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä. [Haastattelu]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 73-75. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2018-NET_KORJATTU.pdf Open Access

Virolainen, M., & Tønder, A. H. (2018). Progression to higher education from VET in Nordic countries : Mixed policies and pathways. In C. H. Jørgensen, O. J. Olsen, & D. P. Thunqvist (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : Learning from Diversity (pp. 51-73). Routledge. Routledge Research in International and Comparative Education. Open Access

Virolainen, M., & Thunqvist, D. P. (2017). Varieties of universalism : post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education. Journal of Vocational Education and Training, 69(1), 47-63. https://doi.org/10.1080/13636820.2016.1238836 Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 4-19. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 68-71. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (2017). Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(2), 72-76. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). (2017). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. https://akakk.fi/wp-content/uploads/AKAKK-2.2017-NET.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2016). Towards the Enhancement of School-Based VET in Finland. In E. Berner, & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe : Cases, Concepts and Challenges (pp. 327-348). Peter Lang. Studies in vocational and continuing education, 14.

Virolainen, M. Elinikäisen oppimisen edellytykset ammatillisen koulutuksen reformeissa. Ruusupuiston uutiset, (3). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-3/3-reformi Open Access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (Eds.). (2015). Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 206. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-397-1 Open Access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (2015). Monitoimisuus haastaa. In U. Mutka, S. Laitinen-Väänänen, & M. Virolainen (Eds.), Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa (pp. 12-14). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 206. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-397-1 Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2015). Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling The Current Challenges. Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/History-of-Finnish-VET-29062014final.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151-155). University of Zürich; University of Potsdam. http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/vethistory/Conference_Transcript.pdf Open Access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland : The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Country reports. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1b_fi.pdf Open Access

Virolainen, M. (2014). Toward connectivity : internships of Finnish universities of applied sciences [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 29. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/t029.pdf Open Access

Virolainen, M. (2014). Teoria ja käytäntö kohtaavat ammattikorkeakoulujen työharjoitteluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16(3), 97-103. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2014_3_lehti.pdf Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1(2), 81-106. https://doi.org/10.13152/IJRVET.1.2.1 Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2013). Building workplace learning with polytechnics in Finland: multiple goals and cooperation in enhancing connectivity. Journal of Education and Work, 26(4), 376-401. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.661846

Virolainen, M., Kantola, M., & Stenström, M.-L. (2013). Opiskelijoiden ohjaus, yhteistyön strateginen kohdistaminen ja pitkäjänteinen suunnittelu harjoitteluyhteistyön haasteina. AMK-lehti//UAS-Journal, Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 3(1). http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1444/1369 Open Access

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. (2013). The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. In A. Fuller, & L. Unwin (Eds.), Contemporary Apprenticeship (pp. 230-249). Routledge.

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. (2012). Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 45. http://ktl.jyu.fi/img/portal/23031/g045.pdf Open Access

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Sujuvuutta tekniikan ja liikenteen alan opintopoluille. AMK-lehti//UAS-journal, 1(2). http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/issue/current Open Access

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen (pp. 112-125). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 61.

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. (2011). Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 42. http://ktl.jyu.fi/img/portal/20810/G042.pdf?cs=1308212166 Open Access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2011). Miten arvioida korkeakouluissa saatuja valmiuksia ja miksi?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 13(3), 36-47. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2011_3_lehti.pdf Open Access

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. (2011). The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. Journal of Vocational Education & Training, 63(3), 465-484. https://doi.org/10.1080/13636820.2011.580360

Virolainen, M. (2009). Work experience constructed by polytechnics, students and working life - spaces for connectivity and transformation?. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 201-220). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8962-6_12

Virolainen, M. (2008). Tutkimus opetuksen kuperana ja koverana peilinä -- yhtenä pelikaverina. In K. Hannu, M. Arto, & K. Marja-Liisa (Eds.), Opetuksen ja tutkimuksen kiasma (pp. 112-127). Edita.

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M.-L., & Valkonen, S. (2008). Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi?. Tiedepolitiikka, 33(1), 17-24.

Virolainen, M. (2007). Workplace Learning and Higher Education in Finland: reflections on current practice. Education + Training, 49(4), 290-309. https://doi.org/10.1108/00400910710754444

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2007). Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen. Ammattikorkeakoulujen harjoittelut työelämän näkökulmasta.. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 39.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2007). Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen: ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi. Koulutuksen tutkimuslaitos, Tutkimusselosteita, 39. http://ktl.jyu.fi/img/portal/9289/G039.pdf

Virolainen, M. (2006). Estetiikkaa kansalaisille ja ammattilaisille. Teoksessa M.V.Volanen, M.Friman, O. Lampinen & P. Nummela (toim.) Ammattien kutsu. s. 112-121.. In M. V. Volanen, M. Friman, O. Lampinen, & P. Nummela (Eds.), Ammattien kutsu. Ammattikorkeakoulut ja estetiikka (pp. 112-121). Opetusministeriö. Opetusministeriön julkaisuja, 18. http://www.minedu.fi/julkaisut/index.fi

Virolainen, M. (2006). Osaamista rakentamassa : Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitos, tutkimusselosteita, 27. Open Access

Virolainen, M. (2004). Työhön sopeutumisesta oppimisen tilanteiden luomiseen - Ammattikorkeakoulujen työelämäjaksot ja työstä oppimisen mallit. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 213-233). PS-kustannus.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2003). Mihin ammattikorkeakoulun jälkeen muutetaan?. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, KeVer, 2(1). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2002). Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista työelämään. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Tutkimusselosteita, 16.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2002). Mikä korkeakouluista valmistuneita liikuttaa?. Korkeakoulutieto, 1(4). http://www.minedu.fi/julkaisut/lehdet/index.html

Virolainen, M. (2001). Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa. Opetushallitus.

Virolainen, M. (2001). Opettajat ja rehtorit oppilaitosten yhteistyön rakentajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3(2), 32-38.

Virolainen, M. (2000). Peräkkäin, rinnakkain vai yhdistellen - mikä on kaksoistutkintojen anti?. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 66-74). Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, M. (2000). Opettajat ja rehtorit verkostoitumisen kehittäjinä. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 75-86). Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, M. (2000). Ammatillinen osaaminen esiin ylioppilastutkinnossa?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2(3), 30-37.

Virolainen, M. (2000). Dual qualification in Finland, Analysis of the Experimental Reform in Finland. DUOQUAL Knowledge Base, 2000. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/s-fi.htm

Virolainen, M. (2000). Dually oriented qualifications, National Conclusions, Finland. DUOQUAL Knowledge Base, 2000. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/concl-fi.htm

Virolainen, M. (2000). Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä verkostoituvasta nuorisoasteen koulutuksesta. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 12.

Virolainen, M. (1999). Miksi opiskelijoiden pitäisi saada valita nuorisoasteella?. Spektri, 8(4), 36-37.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (1999). Nuorisoasteen koulutuskokeilut joustavuuden näkökulmasta. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita, 3.

Virolainen, M., & Vicenik, P. (1999). The concept of vocational qualifications. DUOQUAL Knowledge Base, 1999. http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/topic1.htm

Virolainen, M., Mäkinen, R., Andersen, K., Njerve, I., Sandvik, O., & Kristiansen, K. (1998). The Strategy of Mutual Enrichment and Upper Secondary Education Reforms in Norway and Finland. In J. Lasonen, & M. Young (Eds.), Strategies for achieving parity of esteem in European upper secondary education : final report on the project Leonardo da Vinci, surveys and analyses, strand III.2.a finding new strategies for Post-16 Education by Networking Vocational and Academic/General Education and Working Life to Improve the Parity of Esteem for Initial Vocational Training (1996-1997) (pp. 73-111). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mäkinen, R., Virolainen, M., & Vuorinen, P. (Eds.). (1997). Oppilaitosten yhteistyö ja yksilölliset opinnot nuorisoasteen koulutuskokeilussa. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Virolainen, M. (1997). Oppilaitosten yhteisesti tarjoamien opintojen muotoutuminen kokeiluissa. In R. Mäkinen, M. Virolainen, & P. Vuorinen (Eds.), Oppilaitosten yhteistyö ja yksilölliset opinnot nuorisoasteen koulutuskokeilussa (pp. 58-71). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mauno, S., & Virolainen, M. (1996). Työntekijät organisaatiomuutoksessa : muutosten kokeminen, epävarmuus ja hyvinvointi neljässä työorganisaatiossa . Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 95.

Numminen, U., & Virolainen, M. (1996). The Experimental Reform of Finnish Upper Secondary Schools and the Cases of Salo and Tornio. In J. Lasonen (Ed.), Reforming upper secondary education in Europe : surveys of strategies for post-16 education to improve the parity of esteem for initial vocational education in eight European educational systems (pp. 97-114). Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä, 92.

Virolainen, M. (1996). Post-16 Strategies and the Experimental Reform of Finnish Upper Secondary Schools. In J. Lasonen (Ed.), Reforming upper secondary education in Europe : surveys of strategies for post-16 education to improve the parity of esteem for initial vocational education in eight European educational systems (pp. 115-122). Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä, 92.

Virolainen, M., & Sandvik, O. (1996). Teacher Education and Teacher Cooperation and Collaboration in Support of Reform. In J. Lasonen (Ed.), Reforming upper secondary education in Europe : surveys of strategies for post-16 education to improve the parity of esteem for initial vocational education in eight European educational systems (pp. 259-264). Koulutuksen tutkimuslaitos. Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä, 92.

Nätti, J., Kinnunen, U., Mäkinen, P., Loikkanen, E., Mauno, S., & Virolainen, M. (1995). Työn epävarmuus ja hyvinvointi : työn epävarmuuden kokemisen yleisyys, syyt, seuraukset ja käsittely erilaisissa työorganisaatioissa . Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita, 92.

Taalas, L., & Virolainen, M. (1995). In Search of the Woman Manager. In J. Lasonen, & M.-L. Stenström (Eds.), Contemporary Issues of Occupational Education in Finland (pp. 57-65). Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.