Publications

Nylund, M., & Virolainen, M. Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’ : The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal, 18 (3), 314-334 (2019). doi:10.1177/1474904119830508

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Vocational Education and Training : The World of Work and Teacher Education (pp. 67-97). Stockholm: Premiss (2019).

Teräs, M., & Virolainen, M. (Eds.). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2) 2018. Teemanumero: Ammatillinen koulutus Pohjoismaissa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö (2018).

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. The development of Finnish vocational education and training from 1850 to 1945. In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 24-45). Oxon: Routledge (2018). Open access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. The modern evolution of vocational education and training in Finland (1945–2015). In S. Michelsen, & M.-L. Stenström (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : The Historical Evolution (pp. 102-123). Oxon: Routledge (2018). Open access

Teräs, M., & Virolainen, M. Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 4-12 (2018).

Virolainen, M. Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education : the on-going Finnish VET reform. In L. M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Eds.), Emergent issues in vocational education and training : Voices from cross-national research (pp. 578-606). Stockholm: Premiss (2018).

Virolainen, M., & Teräs, M. Siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20 (2), 51-60 (2018).

Virolainen, M., & Tønder, A. H. Progression to higher education from VET in Nordic countries : Mixed policies and pathways. In C. H. Jørgensen, O. J. Olsen, & D. P. Thunqvist (Eds.), Vocational Education in the Nordic Countries : Learning from Diversity (pp. 51-73). Oxon: Routledge (2018). Open access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. (Eds.). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2) 2017. Teemanumero: Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö (2017).

Virolainen, M., & Thunqvist, D. P. Varieties of universalism : post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education. Journal of Vocational Education and Training, 69 (1), 47-63 (2017). doi:10.1080/13636820.2016.1238836 Open access

Vuorinen, R., & Virolainen, M. "Oleellista on kuitenkin löytää jokaiselle nuorelle mahdollisimman sopiva paikka". Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 68-71 (2017).

Vuorinen, R., & Virolainen, M. Guidance in the new EU skills agenda and in the current EU framework for VET cooperation. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 72-76 (2017).

Vuorinen, R., & Virolainen, M. Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalvelujen laadun arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 4-19 (2017).

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. Towards the Enhancement of School-Based VET in Finland. In E. Berner, & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe : Cases, Concepts and Challenges (pp. 327-348). Peter Lang (2016).

Virolainen, M. Elinikäisen oppimisen edellytykset ammatillisen koulutuksen reformeissa. Ruusupuiston uutiset (2016)., 2016). Open access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (Eds.). Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. : Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2015). Open access

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. Monitoimisuus haastaa. In U. Mutka, S. Laitinen-Väänänen, & M. Virolainen (Eds.), Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa (pp. 12-14). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2015). Open access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling The Current Challenges. Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries (2015). http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151-155). University of Zürich; University of Potsdam (2014). http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/...

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland : The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries (2014). http://nord-vet.dk/indhold/uploads/Finnish-country-report-1B_0912_2014...

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries (2014). http://nord-vet.dk/indhold/uploads/History-of-Finnish-VET-29062014fina...

Virolainen, M. Toward connectivity : internships of Finnish universities of applied sciences. : University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research (2014). https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/t029.pdf Open access

Virolainen, M. Teoria ja käytäntö kohtaavat ammattikorkeakoulujen työharjoitteluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (3), 97-103 (2014).

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1 (2), 81-106 (2014). doi:10.13152/IJRVET.1.2.1 Open access

Virolainen, M., Kantola, M., & Stenström, M.-L. Opiskelijoiden ohjaus, yhteistyön strateginen kohdistaminen ja pitkäjänteinen suunnittelu harjoitteluyhteistyön haasteina. AMK-lehti//UAS-Journal, Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 3 (1) (2013). Open access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. Building workplace learning with polytechnics in Finland: multiple goals and cooperation in enhancing connectivity. Journal of Education and Work, 26 (4), 376-401 (2013). doi:10.1080/13639080.2012.661846

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. In A. Fuller, & L. Unwin (Eds.), Contemporary Apprenticeship (pp. 230-249). London: Routledge (2013).

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & Valkonen, S. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2012). http://ktl.jyu.fi/img/portal/23031/g045.pdf Open access

Virolainen, M., & Valkonen, S. Sujuvuutta tekniikan ja liikenteen alan opintopoluille. AMK-lehti//UAS-journal, 1 (2) (2012). Open access

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen (pp. 112-125). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2012).

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2011). Open access

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. Miten arvioida korkeakouluissa saatuja valmiuksia ja miksi?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja , 13 (3), 36-47 (2011). http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/index.php

Virolainen, M., Stenström, M.-L., & Kantola, M. The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. Journal of Vocational Education & Training , 63 (3), 465-484 (2011). doi:10.1080/13636820.2011.580360

Virolainen, M. Work experience constructed by polytechnics, students and working life - spaces for connectivity and transformation?. In M.-L. Stenström, & P. Tynjälä (Eds.), Towards Integration of Work and Learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 201-220). Dordrecth: Springer (2008).

Virolainen, M. Tutkimus opetuksen kuperana ja koverana peilinä -- yhtenä pelikaverina. In K. Hannu, M. Arto, & K. Marja-Liisa (Eds.), Opetuksen ja tutkimuksen kiasma (pp. 112-127). Helsinki, Finland: Edita (2008).

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M.-L., & Valkonen, S. Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi?. Tiedepolitiikka, 33 (1), 17-24 (2008).

Virolainen, M. Workplace Learning and Higher Education in Finland: reflections on current practice. Education + Training, 49 (4), 290-309 (2007).

Virolainen, M., & Valkonen, S. Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen: ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi (2007). http://ktl.jyu.fi/img/portal/9289/G039.pdf

Virolainen, M., & Valkonen, S. Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen. Ammattikorkeakoulujen harjoittelut työelämän näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2007).

Virolainen, M. Estetiikkaa kansalaisille ja ammattilaisille. Teoksessa M.V.Volanen, M.Friman, O. Lampinen & P. Nummela (toim.) Ammattien kutsu. s. 112-121. In M. V. Volanen, M. Friman, O. Lampinen, & P. Nummela (Eds.), Ammattien kutsu. Ammattikorkeakoulut ja estetiikka (pp. 112-121). Helsinki, Finland: Opetusministeriö (2006). http://www.minedu.fi/julkaisut/index.fi

Virolainen, M. Osaamista rakentamassa. Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Virolainen, M. Osaamista rakentamassa – ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2006).

Virolainen, M. Työhön sopeutumisesta oppimisen tilanteiden luomiseen - Ammattikorkeakoulujen työelämäjaksot ja työstä oppimisen mallit. In P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (pp. 213-233). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2004).

Virolainen, M., & Valkonen, S. Mihin ammattikorkeakoulun jälkeen muutetaan?. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, KeVer, 2 (1) (2003). http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf

Virolainen, M., & Valkonen, S. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista työelämään. : Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto (2002).

Virolainen, M., & Valkonen, S. Mikä korkeakouluista valmistuneita liikuttaa?. Korkeakoulutieto, 1 (4) (2002). http://www.minedu.fi/julkaisut/lehdet/index.html

Virolainen, M. Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa. : Opetushallitus (2001).

Virolainen, M. Opettajat ja rehtorit oppilaitosten yhteistyön rakentajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3 (2), 32-38 (2001).

Virolainen, M. Peräkkäin, rinnakkain vai yhdistellen - mikä on kaksoistutkintojen anti?. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 66-74). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto (2000).

Virolainen, M. Opettajat ja rehtorit verkostoitumisen kehittäjinä. In M. V. Volanen (Ed.), Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 75-86). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto (2000).

Virolainen, M. Ammatillinen osaaminen esiin ylioppilastutkinnossa?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 2 (3), 30-37 (2000).

Virolainen, M. Dual qualification in Finland, Analysis of the Experimental Reform in Finland. DUOQUAL Knowledge Base- (2000). http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/s-fi.htm

Virolainen, M. Dually oriented qualifications, National Conclusions, Finland. DUOQUAL Knowledge Base- (2000). http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/concl-fi.htm

Virolainen, M. Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä verkostoituvasta nuorisoasteen koulutuksesta. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Virolainen, M. Miksi opiskelijoiden pitäisi saada valita nuorisoasteella?. Spektri, 8 (4), 36-37 (1999).

Virolainen, M., & Valkonen, S. Nuorisoasteen koulutuskokeilut joustavuuden näkökulmasta. : Koulutuksen tutkimuslaitos (1999).

Virolainen, M., & Vicenik, P. The concept of vocational qualifications. DUOQUAL Knowledge Base- (1999). http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/topic1.htm