Publications

Ludvigsen, S., Nortvedt, G. A., Pettersen, A., Pettersson, A., Sollerman, S., Ólafsson, R. F., . . . Braeken, J. (2016). Northern Lights on PISA and TALIS. Nordic Council of Ministers. Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Johdanto : pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 13-18). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Opettajaksi hakeutuminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 19-24). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., & Välijärvi, J. (Eds.). (2014). Opettajien induktiovaiheen haasteet ja osaamisen kehittäminen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 37-43). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Välijärvi, J., Honkimäki, S., Keurulainen, H., Mikkola, A., & Weissmann, K. (2014). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Taajamo, M. (2014). Erilaisia näkökulmia opettajan työn kehittämiseen. In H. Jokinen, M. Taajamo, & J. Välijärvi (Eds.), Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa : huomisen haasteita (pp. 67-78). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö. Open Access

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S., & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Open Access

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. (2013). Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus korkea-asteella. In V. Korhonen, & S. Puukari (Eds.), Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö (pp. 258-278). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Lairio, M., Puukari, S., & Taajamo, M. (2007). Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus haasteena yliopistossa. In M. Lairio, & M. Penttilä (Eds.), Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa (pp. 147-170). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puukari, S., & Taajamo, M. (2007). Kulttuurinen kehitystehtävä monikulttuurisen ohjauksen lähtökohtien hahmottamisessa. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 9-21). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Taajamo, M., & Puukari, S. (2007). Yhteistyöllä maahanmuuttajien työllistymiseen - Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajien työelämään integroinnissa -projektin tuloksia. In M. Taajamo (Ed.), Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pp. 113-136). Helsinki, Finland: Koulutuksen Tutkimuslaitos.

Taajamo, M., & Puukari, S. (2007). Koulutus ja ohjaus ratkaisevia maahanmuuttajan työllistymisessä. Hallinto, (6), 24-25.

Taajamo, M., Puukari, S., & Lätti, M. (2007). Monikulttuurisen ohjausosaamisen syventäminen. In H. Kasurinen, & M. Launikari (Eds.), Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (pp. 202-217). Helsinki, Finland: Opetushallitus.

Taajamo, M. (2005). Ulkomaiset opiskelijat Suomessa. Kokemuksia opiskelusta ja oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Sarja, A., & Taajamo, M. (2004). Tutkijuutta rajoilla. In M. Taajamo (Ed.), SUUNNISTUKSIA. TIEDE - KASVATUS - TAIDE (pp. 99-110). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Taajamo, M. (Ed.). (2004). Suunnistuksia. Tiede, kasvatus, taide.

Taajamo, M. (2003). Erilaisuuden toisenlainen hahmotelma. : Koulutuksen tutkimuslaitos.

Taajamo, M. (2003). Kansainvälisyys - korkeakoulutuksen laadun osa-alue. In Laadun tekijät - havaintoja yliopisto-opetuksesta.

Taajamo, M. (2002). Get to know each other. Tiedonjyvä Special, - (5), 23.

Taajamo, M. (2002). Monikulttuurinen kampusalue - kohtaamisia yliopistomaailmassa. Campus, - (1). http://www.cimo.fi/campus

Taajamo, M. (2002). Avauksia kulttuuriseen moninaisuuteen yliopisto-opiskelussa. In L. Lestinen, & M. Saarnivaara (Eds.), Kohtaamisia ja ylityksiä - Pedagogisia haasteita yliopisto-opetukselle (pp. 57-80). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Taajamo, M. (1999). Studying abroad - a cultural aspect of the developmental task. In Innovative approaches to intercultural education (pp. 250-258). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Taajamo, M. (1999). Ulkomailla opiskelu - kulttuurinen kehitystehtävä. : Koulutuksen tutkimuslaitos.