Publications

Braun, G., Rikala, P., Järvinen, M., Hämäläinen, R., & Stahre, J. (2024). Bridging Skill Gaps : A Systematic Literature Review of Strategies for Industry. In J. Andersson, S. Joshi, L. Malmsköld, & F. Hanning (Eds.), Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning : Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024) (52, pp. 687-696). IOS Press. Advances in Transdisciplinary Engineering. https://doi.org/10.3233/ATDE240209 Open Access

Karhapää, A., Rikala, P., Pöysä-Tarhonen, J., & Hämäläinen, R. (2024). Digital environments as sites for informal workplace learning in knowledge work. Journal of Workplace Learning, 36(9), 19-36. https://doi.org/10.1108/JWL-11-2023-0184 Open Access

Peltoniemi, A. J., Silvennoinen, K., Rikala, P., Ylönen, M., Soukka, H., Kataja, J., & Hämäläinen, R. (2024). Ohjauksellinen tuki terveydenhuollon simulaatiokoulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 26(1), 30-48. https://doi.org/10.54329/akakk.143384 Open Access

Rikala, P., Braun, G., Järvinen, M., Stahre, J., & Hämäläinen, R. (2024). Understanding and measuring skill gaps in Industry 4.0 : A review. Technological Forecasting and Social Change, 201, Article 123206. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123206 Open Access

Salo, V., Rikala, P., Ylönen, M., Vähäsantanen, K., & Hämäläinen, R. (2024). Yhteisöllinen oppiminen hoitotyön simulaatio-opetuksessa. Aikuiskasvatus, 44(2), 106-120. https://doi.org/10.33336/aik.137509 Open Access

Rikala, P., Peltoniemi, A., Ruoranen, M., Silvennoinen, K., & Hämäläinen, R. (2023). Scaffolding in healthcare simulation training. In EARLI 2023 : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023, Thessaloniki, Greece : Book of Abstracts (pp. 488). EARLI. https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-280823.pdf Open Access

Rikala, P., Ruoranen, M., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A., & Hämäläinen, R. (2023). Can simulation-based training shape professional identity in addition to competencies?. In EARLI 2023 : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023, Thessaloniki, Greece : Book of Abstracts (pp. 469-470). EARLI. https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-280823.pdf Open Access

Rikala, P., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A., Sorvali, J., Lämsä, J., Hämäläinen, R., & Niilo-Rämä, M. (2022). Onko teknostressi asennekysymys? : Teknologinen osaaminen jatkuvan oppimisen mahdollistajana. In Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 10.2.-11.2.2022 : Jatkuva aikuiskasvatus. Abstraktikirja (pp. 31-32). Tampereen yliopisto. https://events.tuni.fi/uploads/2022/01/dddfa21e-aitu22-jatkuva-aikuiskasvatus.pdf Open Access

Rikala, P., Sorvali, J., Silvennoinen, K., Peltoniemi, A. J., Lämsä, J., Niilo-Rämä, M., & Hämäläinen, R. (2022). Työelämä digimurroksessa : jatkuvaa oppimista vai teknostressiä?. In S. Lemmetty, & K. Collin (Eds.), Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä (pp. 331-357). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3 Open Access

Ifinedo, E., Rikala, J., & Hämäläinen, T. (2020). Factors affecting Nigerian teacher educators’ technology integration : Considering characteristics, knowledge constructs, ICT practices and beliefs. Computers and Education, 146, Article 103760. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103760 Open Access

Ifinedo, E., & Rikala, J. (2019). TPACK and Educational Interactions : Pillars of Successful Technology Integration. In S. Carliner (Ed.), E-Learn 2019 : World Conference on E-Learning (pp. 295-305). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/211094/ Open Access

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Nousiainen, T., Kangas, M., Rikala, J., & Vesisenaho, M. (2018). Teacher competencies in game-based pedagogy. Teaching and Teacher Education, 74(August), 85-97. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.04.012 Open Access

Rikala, J. (2015). Enhancing Children’s Outdoor Learning Experiences with a Mobile Application. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 24(2), 139-159. http://www.editlib.org/p/148695/ Open Access

Rikala, J. (2015). Mobiilioppiminen koulukontekstissa - onko sitä?. In J. Viteli, & A. Östman (Eds.), Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (pp. 65-72). Tampereen yliopisto. TRIM research reports, 15. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9909-8

Rikala, J. (2015). Designing a mobile learning framework for a formal educational context [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in computing, 220. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6311-8 Open Access

Rikala, J. (2014). Evaluating QR code case studies using a mobile learning framework. In I. A. Sánchez, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Learning (pp. 199-206). IADIS Press. http://aleesp.hypotheses.org/rg/files/2014/03/ML2014_proceed.pdf

Rikala, J. (2014). Evaluating the Nature Tour Mobile Learning Application. In J. Herrington, J. Viteli, & M. Leikomaa (Eds.), Proceedings World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1675-1683). Association for the Advancement of Computing in Education. http://www.editlib.org/p/147700/ Open Access

Rikala, J. (2014). Pedagogisesti kestävän mobiilioppimisen mallin kehittäminen. In J. Viteli, & A. Östman (Eds.), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit (pp. 65-73). Tampereen yliopisto. TRIM research reports, 10. Open Access

Rikala, J. (2014). Developing a cohesive mobile learning framework. In R. Ørngreen, & K. T. Levinsen (Eds.), ECEL 2014 : Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning, Copenhagen, Denmark (pp. 720-724). Academic Publishing.

Rikala, J., & Kankaanranta, M. (2014). The Nature Tour Mobile Learning Application. Implementing the Mobile Application in Finnish Early Childhood Education Settings. In S. Zvacek, M. T. Restivo, J. Uhomoibhi, & M. Helfert (Eds.), CSEDU 2014 : Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 3 (pp. 171-178). SCITEPRESS - Science and Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0004777201710178 Open Access

Rikala, J., & Kankaanranta, M. (2014). Blending classroom teaching and learning with QR codes. In I. A. Sánchez, & P. Isaías (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Learning (pp. 141-148). IADIS Press. http://aleesp.hypotheses.org/rg/files/2014/03/ML2014_proceed.pdf

Rikala, J., Hiltunen, L., & Vesisenaho, M. (2014). Teachers’ attitudes, competencies, and readiness to adopt mobile learning approaches. In 2014 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings (pp. 2529-2536). IEEE. Conference proceedings : Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/FIE.2014.7044408 Open Access

Rikala, J. (2013). Mobile learning: a review of current research. University of Jyväskylä. Reports of the Department of Mathematical Information Technology. Series E, Educational technology / University of Jyväskylä, 2/2013.

Rikala, J., Vesisenaho, M., & Mylläri, J. (2013). Actual and potential pedagogical use of tablets in schools. Human Technology, 9(2), 113-131. https://doi.org/10.17011/ht/urn.201312042736 Open Access

Mylläri, J., Vahtivuori-Hänninen, S., Rikala, J., Mäkelä, T., Kankaanranta, M., Aarnio, A., Lipponen, L., Niemelä, P., Nousiainen, T., & Nurmela, K. K. (2012). Towards Mobile Curriculum with Systemic Learning Solutions.. In M. Specht, J. Multisilta, & M. Sharples (Eds.), 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning, Helsinki, 15-18 October 2012 (pp. 280-283). CELSTEC & CICERO Learning. http://ceur-ws.org/Vol-955/papers/paper_69.pdf Open Access

Rikala, J., & Kankaanranta, M. (2012). The Use of Quick Response Codes in the Classroom. In M. Specht, M. Sharples, & J. Multisilta (Eds.), mLearn 2012 : Mobile and Contextual Learning : Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Contextual Learning 2012 (pp. 148-155). CICERO. CEUR Workshop Proceedings, 955. http://ceur-ws.org/Vol-955/papers/paper_40.pdf Open Access