Publications

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Jyväskylä, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura (2018). Open access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). : Koulutuksen tutkimuslaitos (2017). Open access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2016). Open access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., . . . Vainikainen, M.-P. PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016). Open access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2015). Open access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014). Open access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. PISA 12 : ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013). Open access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., . . . , & Reinikainen, P. PISA09. Ensituloksia. : Opetus- ja kulttuuriministeriö (2010).

Kankaanranta, M., & Puhakka, E. Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä. Kansainvälisen SITES 2006 -tutkimuksen tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2008).

Välijärvi, J., & Puhakka, E. Oppilasarvostelu kehittyy opettajia tukemalla. Keskisuomalainen, p. 4 (2008)., 08.02.2008).

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., . . . Puhakka, E. (Eds.). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2004). http://ktl.jyu.fi/pisa

Malin, A., & Puhakka, E. PISAn otannasta ja kvantitatiivisista menetelmistä. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. (pp. 219-230). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Puhakka, E. Lukutaidon kansallisen normitustutkimuksen 2003 otantaraportti. : - (2002).

Puhakka, E. CIVIC-tutkimuksen otannasta. In V. Brunell (Ed.), Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta (pp. 175-182). Jyväskylä, Finland: Koulutuksen tutkimuslaitos (2002).

Kupari, P., Malin, A., Puhakka, E., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. Suomen tulevaisuuden osaajat. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Suutarinen, S., Poutiainen, A., Saari, H., Puhakka, E., & Brunell, V. Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan kansainvälisessä vertailussa. : Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2001).

Puhakka, E., Kankaanranta, M., & Linnakylä, P. Tietotekniikka koulussa. Kansainvälisen arvioinnin tuloksia. : Koulutuksen tutkimuslaitos (2000).

Puhakka, E., Linnakylä, P., & Kankaanranta, M. Tietoverkot yleistyvät opetuskäytössä. Economic trends, - (4), 18-21 (2000).