Publications

Pulkkinen, J., Hildén, R., Ketonen, L., Khawaja, A., Kotila, J., Mäkipää, T., Nissinen, K., Puhakka, E., Rantala, J., Rautopuro, J., Sulkunen, S., Söyrinki, S., & Tammelin-Laine, T. (2024). Arviointiuudistuksen alkutaipaleella : perusopetuksen päättöarviointitutkimuksen loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2024:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-723-9 Open Access

Hiltunen, J., Ahonen, A., Hienonen, N., Kauppinen, H., Kotila, J., Lehtola, P., Leino, K., Lintuvuori, M., Nissinen, K., Puhakka, E., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2023). PISA 2022 ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2023:49. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-949-3 Open Access

Leino, K., Sirén, M., Nissinen, K., & Puhakka, E. (2023). Puoli tuntia lukemista : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2021). Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 37. https://doi.org/10.17011/ktl-t/37 Open Access

Leino, K., Puhakka, E., & Niilo-Rämä, M. (2021). Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa : ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8913-2 Open Access

Taajamo, M., & Puhakka, E. (2020). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018 : perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 2. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset , 2020:18. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018-osa-2 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Perustaidoista vauhtia koulutielle : Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73016 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Kotila, J., Lehtola, P., Nissinen, K., Puhakka, E., Pulkkinen, J., & Ström, A. (2020). Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa : kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainvälinen TIMSS 2019 -tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8474-8 Open Access

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta, J. (2019). PISA 18 : ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2019:40. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-678-2 Open Access

Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9 Open Access

Taajamo, M., & Puhakka, E. (2019). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018 : perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 1. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset , 2019:8. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetuksen-ja-oppimisen-kansainvalinen-tutkimus-talis-2018 Open Access

Nissinen, K., Rautopuro, J., & Puhakka, E. (2018). PISA-tutkimuksen metodologiasta. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.), PISA pintaa syvemmältä : PISA 2015 Suomen pääraportti (pp. 345-378). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia, 77. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-5401-82-0 Open Access

Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2017). Lukutaito luodaan yhdessä : kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7292-9 Open Access

Vettenranta, J., Hiltunen, J., Nissinen, K., Puhakka, E., & Rautopuro, J. (2016). Lapsuudesta eväät oppimiseen : neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2016/KTL-D117.pdf Open Access

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016). PISA 15 : ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2016:41. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm41.pdf Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2015). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Tarkastelun kohteena alakoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja rehtorit. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2015:4. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75134 Open Access

Taajamo, M., Puhakka, E., & Välijärvi, J. (2014). Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013 : Yläkoulun ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2014:15. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/TALIS_2013.html Open Access

Kupari, P., Välijärvi, J., Andersson, L., Arffman, I., Nissinen, K., Puhakka, E., & Vettenranta, J. (2013). PISA 12 : ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 2013:20. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi Open Access

Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffman, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., Puhakka, E., & Reinikainen, P. (2010). PISA09. Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, 21.

Kankaanranta, M., & Puhakka, E. (2008). Kohti innovatiivista tietotekniikan opetuskäyttöä. Kansainvälisen SITES 2006 -tutkimuksen tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Välijärvi, J., & Puhakka, E. (2008, 08.02.2008). Oppilasarvostelu kehittyy opettajia tukemalla. Keskisuomalainen, .

Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K., Sulkunen, S., Törnroos, J., Malin, A., & Puhakka, E. (Eds.). (2004). Nuoret osaajat: PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://ktl.jyu.fi/pisa

Malin, A., & Puhakka, E. (2002). PISAn otannasta ja kvantitatiivisista menetelmistä. In J. Välijärvi, & P. Linnakylä (Eds.), Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. (pp. 219-230). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E. (2002). CIVIC-tutkimuksen otannasta. In V. Brunell (Ed.), Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat. Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta (pp. 175-182). Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E. (2002). Lukutaidon kansallisen normitustutkimuksen 2003 otantaraportti.

Kupari, P., Malin, A., Puhakka, E., Välijärvi, J., Linnakylä, P., & Reinikainen, P. (2001). Suomen tulevaisuuden osaajat. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Suutarinen, S., Poutiainen, A., Saari, H., Puhakka, E., & Brunell, V. (2001). Suomen peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten yhteiskunnalliset tiedot, taidot, käsitykset, asenteet ja toiminta 28 maan kansainvälisessä vertailussa. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E., Kankaanranta, M., & Linnakylä, P. (2000). Tietotekniikka koulussa. Kansainvälisen arvioinnin tuloksia. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Puhakka, E., Linnakylä, P., & Kankaanranta, M. (2000). Tietoverkot yleistyvät opetuskäytössä. Economic trends, 2000(4), 18-21.